2013. június 7., péntek

Elmélkedés a megszentelt hivatásról Jézus Szíve főünnepén

Jézus Krisztus, az emberi nem Megváltója megtestesült értünk. Isten létére magára vette az emberi természetet. Egy személyben Isten volt és Ember. Érző szíve volt, ahogy a Szentírásban a csodatételeinél megismerhettük, amikor az emberi szükség és fájdalom idején megrendült és felebarátai segítségére sietett csodatételeivel.

Jézus Alacoque Szent Margitnak átadott magánkinyilatkoztatásából tudjuk, hogy szerető és irgalmas Szíve mindenkit magához akar vonzani és elmeríteni irgalmas szeretetében. Minden hívő itt menedéket talál az élet nehéz eseményei között és erőforrásként áll minden lélek számára.

Különösképpen a megszentelt hivatást fontolgatók és megélők számára kínálja kegyelmét, hogy választ és útmutatást találjanak kérdéseikre életük vezetésére. Érdemes mindig visszatérni ehhez a Forráshoz, Aki ingyenesen kínálja erejét és szeretetét és mindig választ ad minden élethelyzetben az élet tovább folytatásának módjára.

Tisztában vagyunk-e azzal, hogy milyen kegyelmet és ajándékot kaptunk Jézustól? Tiszteljük-e, szeretjük-e viszont őt az Eucharisztiában? Engedjük-e hogy megtöltse kegyelmeivel a mi szíveinket, hogy utána mi is megtölthessük szeretettel a környezetünkben élők szívét, életét?

Biztosak lehetünk abban, hogy ő mindig hűségesen ott áll, ha keressük Őt. Várja a mi viszont szeretetünket és örvend hűséges követésünk láttán. Neki is fontos, hogy legyenek neki szentelt lelkek, akikre számíthat, akik megvigasztalják Szenvedő Szívét abban a világban. amely sokszor annyira érzéketlen és rohanó, hogy nincs egy perce sem Reá figyelni.

Kell a mi odaadásunk és hűségünk, mert ez megerősítette Őt szenvedésében a Getszemáni-kertben.

Minden életszentségre törekvő lélek áldozatának van értelme, főként a teljes életáldozattal Neki szentelt lélek, vele együtt szenvedve, Őt mindig viszont szeretve, Neki hűségesen élve, és felajánlhatja a Legszentebb Szívnek és embertársai megtéréséért, testi-lelki gyógyulásáért.

Így válik a megszentelt személy áldozata eggyé Krisztus áldozatával és segítségére azoknak, akik más hivatásban járnak, vagy hivatásukat még keresik. Fontos az Ő Tüzével átjárt Szívek helyzetjelző fényként való helytállása ebben a fénytelen és szomorú világban, hogy a reájuk számító lelkek megtalálják az Isten felé vezető utat minden szorongatásukban és küzdelmükben.

Legyen tehát erőforrásunk Jézus Legszentebb Szíve és adjon erőt szolgálatunkban és hivatásunkban bárhová is hív az Úr. Amen.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése