2013. június 7., péntek

A domonkosság hat oszlopa

Hogy mit keres egy magyar, domonkos rendi kispap Krakkóban? Miért tölti ott képzésének éveit? A kisfilm valószínűleg önmagáért beszél. Mégis talán érdemes kissé kifejteni. Ma Magyarországon, sőt Európában is kezdenek eltűnni az egyes szerzetesrendekhez tartozó rendi sajátosságokat tartalmazó képzések. A krakkói Szentháromságról nevezett konventben viszont még megtalálható mindaz, ami a domonkos rend képzésének különlegességét adja. A Rend alapkonstitúciójának negyedik pontja tartalmazza a domonkos élet jellegzetességeit, melyek mind az Evangélium hirdetését szolgálják, mivel a rendről „kezdettől fogva ismert, hogy különösen az igehirdetés és a lelkek üdvössége érdekében jött létre" (Alapkonstitúció II. §.). A kisfilm célja tehát az, hogy bemutassa, hogyan is épül be a domonkos növendékek életébe az a hatalmas rendi örökség, mely oly különlegessé és aktuálissá teszi a Prédikátor Testvérek jelenlétét az Egyházban.

A kisfilmet készítették:

Forgatókönyv, feliratkészítés: fr. Tokodi László O.P.
Operatőr: fr. Paweł Koniarek O.P.
Vágó: fr. Marek Domeradzki O.P.
A filmben szerepeltek (sorrendben):
fr. Jacek Szymczak O.P.
fr. Tokodi László O.P.
fr. Michał Osek O.P.
fr. Paweł Koniarek O.P.
fr. Paweł Lasek O.P.
fr. Mateusz Grzelczak O.P.

Alapkonstitúciók IV. §. Az apostolok küldetésének részeseiként az apostolok életmódját is követjük a Szent Domonkos által megfogalmazott formában, egyetértően a közös élet folytatásában, hűségesen az evangéliumi tanácsok követésében, buzgóan a liturgia közös végzésében, különösen az Eukarisztiában és a zsolozsmában, valamint az imádságban, állhatatosan a stúdiumban és kitartóan a szerzetesi fegyelemben. Mindez nemcsak Isten dicsőségéhez és megszentelődésünkhöz járul hozzá, hanem közvetlenül az emberek üdvösségét is szolgálja, mivel egybehangzóan előkészít és ösztönöz az igehirdetésre, alakítja azt, és viszont kölcsönösen formálódik általa.
Ezek az elemek egymással szorosan összekapcsolódva, helyes összhangban szabályozva és egymást kölcsönösen termékennyé téve együttesen alkotják a Rend sajátos életét. Ez teljes értelemben apostoli élet, amelyben az igehirdetésnek és a tanításnak a szemlélődés bőségéből kell fakadnia.

Forrás: Veritas





Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése