2011. október 29., szombat

A gazdag ifjú története

A gazdagságról és Jézus követéséről

„Egy előkelő ember megkérdezte: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerhessem az örök életet?" Jézus ezt válaszolta neki: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot, tiszteld apádat és anyádat." Az kijelentette: "Ezt mind megtartottam gyermekkorom óta." Ennek hallatára Jézus ezt mondta neki: "Egy dolognak még híjával vagy. Mindenedet, amid csak van, add el, s oszd szét a szegények közt, és kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem." Amikor ezt meghallotta, igen elszomorodott, mert nagyon gazdag volt.” Lk 18,18-23


És Neked mi a kincsed?

A gazdagság veszedelme

„Amikor Jézus ezt látta, így szólt: "Milyen nehéz bejutni a gazdagnak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." Erre hallgatói megkérdezték: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Ezt felelte: "Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges." Lk 18,24-27

A Tű foka egy hegyszoros, amelyen levett málhával fér át az ember.


Átvehetem a terheid?

A lemondás jutalma

„Most megszólalt Péter: "Nézd, mi elhagytuk mindenünket, amink volt és követtünk téged." Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el házát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapna ezen a világon sokkal többet, az eljövendő másvilágban pedig az örök életet." Lk 18, 28-30


Jézus nem vesz el semmit, és mindent ad.
Merd Rá bízni az életed!
Ő tudja, Neked mi a legjobb.

Bejegyezte: Mária Eszter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése