2012. január 27., péntek

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére a Megszentelt Élet Napjára 4.


Urunk bemutatása - Praesentatio Domini

Jézus bemutatása a templomban
4.                  nap
„A többiek a nép közül: papok, leviták, kapuőrök, énekesek, templomszolgák, és mindenki, aki az országok népeitől elkülönült, és az Isten törvényéhez szegődött, feleségestől, fiastól és lányostól, mindnyájan, akikben megvolt a kellő értelem, megfogadták, ahogy a testvéreik a vezetők, megfogadták és megesküdtek, hogy teljesítik Isten törvényét, amelyet Isten szolgája, Mózes által adott.” Nehemiás 10, 29-30a

Kérdések elmélkedéshez

Képzem-e magam világi és egyházi területen egyaránt?
Keresem-e azt a szolgálati területet, és elkötelezettségi szintet, amely képességeimhez leginkább közel áll?
Annyit vállalok-e, amelynek a megtartására biztosan meghívást, kegyelmet és erőt érzek?
Nyitott vagyok-e az Úr magasabb szinten való követésére, ha még van előrelépési lehetőség?

Ima

Erősíts meg, Uram minden kegyelmi forrásod által, hogy rátaláljak igazi szolgálatomra, feladataimat a legjobb tudásom szerint végezzem és megtartsam parancsaid. Segíts felismerni, milyen útra hívtál és add meg kegyelmedet Akaratod szerinti mind elkötelezettebb követésedre. Amen

Ki negyven nap előtt

Kit, midőn a kellő napok elmúltak,
Bemutat Szűzanyád e nap az Úrnak,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Ki értünk véredet bőven ontottad,
Érted egy galambpár lett az áldozat.
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Hozsanna 163. sz. ének 7.-8. versNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése