2018. szeptember 20., csütörtök

Szalézi fogadalomújítás


Péliföldszentkereszten augusztus 20-án a STÉG ifjúsági fesztivál záró szentmiséje keretében Kovács Sándor Ferenc szalézi szerzetesnövendék két évre megújította szerzetesi fogadalmát.


„Nagyon sokan vannak az egyházban, akik nem tudnak elköteleződni, több helyen is ott vannak, de sehol sincsenek igazán.  A szerzetesi fogadalomtétel elköteleződést jelent egy lelkiségben, egy feladatban, egyházi szerepvállalásban, partner kapcsolatban, jelenlétben, ezt ünnepeljük most – mondta a tartományfőnök. – A fogadalomújítás egyszerű dolog, kicsi, de fontos lépés.

Arról szól, hogy aki elindult egy úton, az nem tudja az egész távot egy szuszra végigsprintelni, hiszen maratoni a táv, kifulladna, kiégne, tönkre menne, ezért szakaszokra bontja az utat.

A szaléziaknál ez a szakasz úgy néz ki, hogy van az elején van egy ismerkedős rész, aztán egy mélyebb elköteleződés. A lényeg, hogy az elején nagyon dinamikus - olyan, mint a 200 méteres síkfutás, ahol igazából a második százat kell megnyerni – a noviciátus időszaka, aztán a posztnoviciátus tapasztalatai, tanulmányai következnek, majd egy nagyon érdekes időszak következik, a tirocinium, egy gyakorlati időszak, ahol nagyon sok szalézi tapasztalatot lehet szerezni, majd következik a teológiai tanulmányok szakasza, ami nem egy látványos, de nagyon-nagyon fontos, megalapozó rész.

Ezek a szakaszok egyben fogadalmakhoz is kötődnek. Van az első fogadalom, amit a noviciátus végén tesznek, ez egy kicsit ünnepélyesebb, aztán ez az ideiglenes fogadalmasság vagy kétszer 3 év, vagy háromszor 2 év. Hat év után lehet örökfogadalmat tenni, de nagyon érdekes az a szabály, hogy kilenc év után viszont kötelező, vagy el kell hagyni a rendet. Az nem működik, hogy majd hatvanéves koromig hosszabítgatom, komolytalankodok. Halljuk a fogadalom szövegében is, hogy az a szándéka, hogy majd örökfogadalmat tegyen, most a következő fokozatig ezt teszi meg. Egyszerű, mindennapi nyelvre lefordítva: ez olyan, mint a jegyesség.”

Kovács Sándor Nyergesújfalun töltötte a tirocinium két évét, mint az oratórium vezetője, most pedig folytatja tanulmányait a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

A szerzetesi fogadalomtétel az Úr és a tanítvány közötti szeretetteljes találkozásnak a jele. Az Úr hívja és a tanítvány azzal válaszol, hogy teljesen odaajándékozza magát neki és a testvéreknek. A hívő ember számára ez egyike a legmagasabbrendű választásoknak.

A fogadalomtételben megnyilvánul a kölcsönös elkötelezettség is a fogadalmas részéről, aki a Társaságba lép és a Társaság részéről, amely őt örömmel befogadja.

A szerzetesi fogadalommal a szerzetes felajánlja magát Istennek, hogy Krisztus követésében járjon, és vele együtt dolgozzon Isten országának építésén. Az apostoli küldetés, a testvéri közösség és az evangéliumi tanácsok követése elválaszthatatlan elemei a szerzetes Istennek szentelt életének. Mindezeket együtt vállalja Isten és embertársai iránti szeretetből. A küldetés megadja egész létezésének igazi arculatát, meghatározza feladatát az egyházban és megjelöli helyét a szerzetes családok között.

A Szalézi Társaság nevében Ábrahám Béla tartományfőnök atya augusztus 20-án szeretettel befogadta ideiglenes fogadalommal rendelkező rendtársát a Don Bosco Szaléziak közé.

Forrás: Szaléziak


Képtalálat a következőre: „szalézi fogadalomújítás”

2018. szeptember 14., péntek

A Szent Kereszt FelmagasztalásaMi is a kereszt?...

Kármel egyik szentje, Edith Stein, (Szent Terézia Benedikta nővér - Európa társvédőszentje) a Keresztről van elnevezve. Vajon ő hogyan látta Krisztus keresztjét? Mit mond a keresztről ő, aki zsidó származású volt, és éppen a keresztre való rátalálással lett igazán azzá?


Edith Stein - a Bárány menyasszonya.

Ebben az írásában Edith a nővéreihez szól, de mindegyikünk számára érvényes az, amit mond. Megemlíti a szerzetesi szent fogadalmakat ... Fogadalom ... szívünk rejtekében Istennek tett igéretek... keresztségi fogadalom... megtartjuk-e fogadalmaink? szereteből?

Edith Stein: A Kereszt felmagasztalása
1939.09.14

Ave Crux, Spes unica!
Üdvözlégy szent Kereszt, egyetlen reményünk!, így mondatja velünk az Anyaszentegyház a Passió idején, amely Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnk keserű szenvedéseinek szemlélésére szentelt idő.
Húsvétkor az Alleluja ujjongása csendbe fordul, a kereszt súlyos éneke hangzik, de ez az ének, amellyel üdvösségünk jelét köszöntjük, visszatér a húsvéti idő alatt, májusban, mikor megemlékezünk a Kereszt megtalálásáról , és végül a Szent Szív főünnepén.
Most, hogy a liturgikus év a végéhez ér, felmagasztaltatik előttünk a Kereszt, s folyamatosan magához vonja tekintetünk, míg végül is az új Húsvéti Alleluja meghív minket arra, hogy elfelejtsük egy kis időre azt, ami földi, és örüljünk a Bárány menyegzőjének.
A mi Szent Rendünk Regulája meghív minket, hogy az előírt böjtöt a Kereszt Felmagasztalásának napján kezdjük. Ugyanezen a napon vezetnek oda bennünket a Kereszthez, hogy megújítsuk szent fogadalmainkat.
A Megfeszített ránk szegezi pillantását és megkérdez bennünket, hogy határozottak vagyunk-e még annak hűséges megtartásában amit ígértünk neki, a kegyelemnek egy órájában. S nem motívum nélkül kérdez minket. Ma, jobban mint valaha, a Kereszt az ellentmondás jelévé vált.
Az antikrisztus követői súlyosabban támadják, mint amennyire tették azt a perzsák, amikor elrabolták.
Meggyalázva a Megfeszítettet, elkövetnek mindent, hogy kitépjék a keresztet a keresztények szívéből és túl gyakran sikerül szándékuk velünk szemben is, akik egy nap fogadalmat tettünk, hogy Krisztust követjük, elfogadva az ő Keresztjét.
Ezért az Úr kutatja tekintetével mindegyikünket és faggat minket: meg akarod tartani hitedet a Megfeszítettben?
Gondolkozz el rajta!
Lángokban áll a világ: Krisztus és az antikrisztus közötti harca nyíltan kirobbant, ezért, ha te Krisztus mellett döntesz, elkérhetik az életed feláldozását is.
Gondold meg jól, amit ma megígérsz. Fogadalmat tenni és megújítani azokat rettentően komoly dolog.
Az ég és föld Urának teszel fogadalmat.
Ha nem kötelezed el magad egész akaratoddal, hogy megtartsd ígéreted, az élő Isten kezébe esel.
Szemléld az Urat, aki ott függ előtted a fán, mert engedelmes volt egészen a kereszthalálig.
Ő nem azért jött a világba, hogy a saját akaratát tegye, hanem hogy az Atyáét.
Ha akarsz a Megfeszített jegyese lenni tökéletesen le kell mondanod akaratodról s ne legyen más törekvésed, mint hogy az Isten akaratát teljesítsd.
Ő beszél neked Rendünk Regulája és Konstitúciói által, beszél neked szíved bensejében a Szentlélek gyöngéd fuvallata által.
Ha hűséges akarsz maradni az engedelmesség fogadalmához, ezt a hangot kell hallgatnod éjjel és nappal és követni sugallatait.
Ez azt jelenti, keresztre feszíteni az akaratot és az önszeretetet minden nap és minden órában.
Veled szemben ott függ a Keresztről Megváltod ruháitól fosztottan, meztelenül, mert a szegénységet választotta.
Aki követni akarja le kell mondjon minden földi birtoklásról.
Nem elég, hogy te egyszer elhagytál mindent és beléptél a kolostorba, most is el kell kötelezned magad, komolyan:
hálásan elfogadni mindazt, amit az isteni Gondviselés küld neked; hiányt szenvedni valamiben, ha valamiről való lemondásra kérnek; nem gondolni sem a testedre, kis szükségleteidre és előnyeidre, hanem totálisan ráhagyatkozni annak gondoskodására, akinek az a feladata, hogy foglalkozzon veled, odafigyeljen rád, anélkül, hogy a holnapért aggódnál.
Ott vagy az Úr előtt, aki megnyitott szívvel függ a Keresztről, ő kiontotta szívének vérét, hogy megnyerje a tiédet.
Hogy követhesd őt szent tisztaságban, szívednek szabadnak kell lennie, minden földi vágyakozástól; a keresztre feszített Jézus kell, hogy tárgya legyen minden epedésednek, minden óhajodnak, minden gondolatodnak.
Most megijedsz a követelményektől, amelyeket a szent fogadalmak kérnek tőled? Természetesen a fogadalmak amelyekkel te elkötelezted magad, felülmúlják a te gyenge emberi erődet, de nem múlják felül a Mindenható erejét; és a tieddé válik, ha egészen bízol benne amikor ő megkapja a te hűségesküdet, azt az esküt, amelyet elfogadott szent fogadalomtételed napján, s amelyet ma újra elfogad.
Megváltód szerető Szíve az, amely meghív téged követésére és kéri engedelmességedet. Az emberi akarat gyenge és vak s csak akkor válik képessé arra, hogy az igaz utat magáévá tegye, ha teljesen az isteni akaratra hagyatkozik.
A Megfeszített szegénységet kér tőled, mert kezednek a föld minden javától üresnek kell lennie, hogy elfogadhasd az égi javakat.
Kéri tőled a tisztaságot, mert csak minden földi érzéstől való elszakadáson keresztül, válik szíved szabaddá Isten szeretetére.
Karjai ki vannak tárva, hogy Szívére szorítson téged. Ő kéri a te életedet, hogy neked adhassa az övét.
A világ lángokban áll: a tűzvész felgyújthatná a mi házunkat is, de minden láng fölött felemelkedik a Kereszt, amelyet nem lehet elégetni. A Kereszt az út, amely a földről az Égbe vezet. Aki ezt átöleli hittel, reménnyel és szeretettel, a magasba ragadtatik, egészen a Szentháromság keblére.
A világ lángokban áll: szeretnéd eloltani? Szemléld a Keresztet: a nyitott Szívből kiomlik a Megváltó vére, vér amely képes a pokol lángjait is eloltani. Fogadalmaid hűséges megélése által szabaddá és nyitottá teszed a szíved; akkor kiáradhatnak abban az isteni szeretet hullámai, túlárad, kicsordul, s termékennyé teszi egészen a föld végső határáig.
Hallod az északi és keleti harctér (frontok, csataterek) sebeinek nyöszörgését?
Nem vagy orvos vagy ápolónő, nem tudod bekötözni sebeiket, be vagy zárva a szobádba, s nem tudsz eljutni hozzájuk.
Hallod a haldoklók aggodalommal teli kiáltását? Szeretnél pap lenni, hogy lehess mellettük és ellásd őket.
Megindít az árvák és özvegyek könnye?
Vágysz arra, hogy vigasztaló angyal legyél, s segíts nekik. Szemléld a Megfeszítettet: te az ő jegyese vagy. Szorítsd őt magadhoz a szent fogadalmak megtartásával, s az ő drága vére a tieddé válik, vele egyesülve te is, mint ő, mindenütt jelenvalóvá leszel.
Nem leszel korlátozva, hogy itt vagy ott segíts, mint orvos, ápolónő, pap, hanem a Kereszt hatalmán keresztül, minden fronton jelen tudsz lenni, a szenvedés minden helyén, bárhová elvisz együttérző szereteted.
Az a szeretet, amely az isteni Szívből merít, s amely képessé tesz téged arra, hogy mindenhová odahintsd az ő drága Vérét, hogy enyhíts, megments, gyógyíts, megválts.
A Megfeszített szemei rajtad függenek faggatva téged, kérdezve téged.
Akarod újra, teljes komolysággal, szorosra fűzni Vele a szövetséget?
Mi lesz a válaszod? “Uram, hová mennénk?
Az örök élet igéi egyedül nálad vannak.”
Ave Crux, Spes unica!

Edith Stein: 1891. október 12-én Wraczlavban (Breslau) született vallásos zsidó családban. Kiváló adottságai révén 26 évesen filozófiai doktorátust szerzett és Huszerl tanársegédje lett. Avilai Szent Teréz “Önéletrajz”-ának olvasása megnyitotta előtte a kegyelmi életet, 1922-ben megkeresztelkedett.
Münsterben és Speyernben tanított.
Ő lett a német katolikus nőmozgalom irányítója. A fokozódó egyházüldözés hatására, amely eltiltotta a tanítástól, megérlelődött lelkében a kármelita hivatás.
1933-ban belépett a kölni kármelita zárdába, ahol az alázat, az engedelmesség és a szegénység gyakorlása volt a fő törekvése. Elöljárója utasítására a Kármelben is folytatta irodalmi tevékenységét, számos filozófiai és lelki írást alkotott.
1942. augusztus 9-én Oswiezimben (Auschwitz) a gázkamrában szenvedett vértanúságot.
A halál boldogság volt számára, életét népe és a bűnösök megtéréséért ajánlotta fel. 1987. május 1-én boldoggá (Köln), 1998. október 10-én szentté avatta II. János Pál pápa (Róma).

Forrás: Kármeliták2018. szeptember 13., csütörtök

Öt novícius, közöttük Tóth Árpád SJ tette le első fogadalmát Nürnbergben


A Szent Klára templomban az osztrák és a magyar provinciális jelenlétében Thomas Hollweck SJ novíciusmester irányításával öt fiatalember tette le első fogadalmait a kétéves újoncidő után.

Az osztrák Gerald Baumbartner (1994), a litván Donatas Kuzmickas SJ (1992) és a német Jonas Linz SJ (1993) Münchenben kezdik meg filozófiai tanulmányaikat. A szintén német Lukas Kraus SJ (1981) Koszovóba megy gimnáziumi szolgálatra, a magyar provinciát erősítő Tóth Árpád SJ (1982) pedig a római Collegium Germanicum et Hungaricum tanulmányi prefeketusa lesz, és egyházjogi témájú doktori disszertációján dolgozik a Gergely Egyetemen.

Öltönyben a jobb szélen Tóth Árpád SJ
Árpád a délvidéki Szenttamáson született és 2008-ban szentelték pappá a szabadkai egyházmegyében. Legkedvesebb szentírási idézeteivel, és jezsuitaságának megélésével kapcsolatos gondolatai a Jezsuita Arcképcsarnokban olvashatók ezt a hivatkozást követve, a fogadalomtétel apropóján pedig a hivatása születésével, és a mögötte álló időszakkal kapcsolatban tettünk fel neki néhány kérdést.

Hogyan született meg a hivatásod, és az elhatározásod, hogy felvételedet kérjed a Jézus Társaságába?


Hát, ez egy hosszú történet. A legelső „szikra” a belépésem előtt kb. tíz évvel volt, 2006-ban. Kispapként Rómában tanultam, a Collegium Germanicum et Hungaricum-ban laktam, és ott ismertem meg igazán a jezsuitákat és az ignáci lelkiséget. Több jó és hiteles jezsuitával találkoztam, az életpéldájuk mélyen megérintett, de ezt a lelkesedést akkor inkább csak pillanatnyi fellángolásként értelmeztem. 2015 nyarán éreztem ismét mély indíttatást ebbe az irányba és egy lelkigyakorlat folyamán született meg bennem a döntés a radikális Krisztus-követésre: vágyom arra, hogy egész lényemmel Krisztus társa legyek.

Milyen tevékenységekkel telt az elmúlt két éved a nürnbergi noviciátusban?

A novíciusi időszak igen mozgalmas, ugyanis a Társaság Rendalkotmánya több ún. probációt, próbatételt ír elő az újoncok számára. Ezek közül kiemelném a zarándoklat-probációt: Jonas Linz SJ rendtársammal Veronából Rómába gyalogoltunk, pénz és telefon nélkül. Első hallásra furcsának tűnhet, de aki már átélte, tudja, milyen tapasztalattal gazdagodik általa az ember. Akárhány könyvet elolvashattam volna azzal kapcsolatban, mások hogyan éltek meg hasonló zarándoklatot, legfeljebb felfogtam volna az értelmemmel, amit így élesben, a saját bőrömön megéltem. Visszatérve az elmúlt két évre, egy mondatban úgy fejezném ki, hogy a noviciátus számomra (elsősorban) a szabadság és az Istenbe vetett feltétlen bizalom iskolája volt. És ez a tapasztalat szabadít fel mások szolgálatára.

És mivel készültél a fogadalomtételre az elmúlt hetekben?

Augusztus második felében egy nyolcnapos lelkigyakorlaton vettünk részt, amelynek központi témája az evangéliumi tanácsok és a fogadalomtétel volt. A noviciátus folyamán sokat beszélgettünk erről, de más volt teljes csendben átimádkozni, ízlelgetni egy-egy szót, mondatot. „Amint kegyelmet adtál arra, hogy erre [Társaságba való belépésre] vágyakozzak és ezt a felajánlást megtegyem, úgy adj annak betöltésére is bőséges kegyelmet.” Ezek a szavak visszhangoztak leginkább a fogadalomtétel előtti napokban. Szeptember első napjai elsősorban az elmúlt két év kiértékeléséről és a noviciátusi időszak lezárásáról szóltak, majd közvetlenül a fogadalomtétel előtt ismét elcsendesültünk három napra. Ez a triduum a szív ünneplőbe öltöztetésének az ideje volt.

Forrás: Jezsuiták


2018. szeptember 9., vasárnap

Ferenc pápa megszentelt életet élő özvegyeket fogadott

A Szentatya római zarándoklatuk alkalmából csütörtökön fogadta a francia Feltámadás Szűzanyja Testvériség és az Anna Próféta Közösség tagjait. A két egyházi társulat ma számos országban jelen van.
„Az özvegység különösen fájdalmas tapasztalat. (...) Vannak, akik özvegyen képesnek mutatkoznak arra, hogy energiáikat még jobban gyermekeikre és unokáikra fordítsák, és szeretetüknek e kifejezésében új nevelői küldetésre lelnek.” A pápa idézett az Amoris laetitia k. apostoli buzdításából (254.). Ha ez igaz rátok, akkor házastársatok halála arra is elvezetett benneteket, hogy felismerjétek az Úr különleges hívását és azzal válaszoljatok, hogy szeretetből és szeretettel az Úrnak szentelitek magatokat. A pápa hálát adott Istennek szeretetének hűségéért, amely egyesíti mindannyiukat a halálon túl is házastársukkal és amely egyben arra hívta őket, hogy Krisztus követésének szenteljék magukat önmegtartóztatásban, engedelmességben és szegénységben.

Meg lehet élni az evangéliumi tanácsokat a családi felelősség gyakorlásával is


„Néha az élet nagyobb kihívásokat állít elénk. Ezekkel az Úr új megtérésekre hív, melyek lehetővé teszik, hogy kegyelme jobban megnyilvánuljon életünkben, „hogy szentségének részesévé legyünk” (Zsid 12,10).” (Gaudete et exsultate, 17) Így megszentelt életet élve tanúságot tesztek arról, hogy Isten kegyelmével és az egyház papjainak és más tagjainak támogatásával és elkísérésével lehetséges megélni az evangéliumi tanácsokat a saját családi, szakmai és társadalmi felelősség gyakorlásával.

Isten irgalmas szeretetének ereje az élet és a megszentelődés útja


Az özvegységben megélt megszentelt élet ajándék, amelyet az Úr ad egyházának, hogy minden megkereszteltnek felhívja a figyelmét: irgalmas szeretetének ereje az élet és a megszentelődés útja, amely lehetővé teszi, hogy legyőzzük a próbatételeket és újjászülessünk az Evangélium reményében és örömében. A pápa arra hívta őket, hogy tekintetüket szegezzék Jézus Krisztusra és ápolják azt a sajátos kapcsolatot, amely Hozzá köti őket. Tegyék ezt azért, mert szívükben az Úr szívével, szavának meghallgatásával merítünk bátorságot és kitartást ahhoz, hogy testünket és lelkünket odaajándékozva a legjobbat hozzuk ki magunkból megszentelt életet élve és elkötelezettségeinken keresztül (vö. Gaudete et exsultate, 25).

Testesítsétek meg Isten gyengédségét és közelségét a szeretetben

Ferenc pápa a megszentelt életet élő özvegyeket arra ösztönözte, hogy szentségi életük által hordozzák Isten szeretetének e tanúságtételét, amely minden embernek szól, hogy ismerje fel annak szépségét és boldogságát, hogy Isten szereti őt. Jézus Krisztussal egységben legyetek e világ kovásza és világosság azok számára, akik a sötétben és a halál árnyékában járnak. Közösségetekben a testvéri életetek minőségével gondoskodjatok a kicsikről és a szegényekről saját törékenységetek megtapasztalásán keresztül. Testesítsétek meg számukra Isten gyengédségét és közelségét a szeretetben. A pápa továbbá arra ösztönözte őket, hogy egyszerűséggel és alázattal éljék meg megszentelt életüket. Kérjék a Szentlelket, hogy segítse a tanúságtételüket az egyházban és a világban arról, hogy „Isten minden körülmény között tud cselekedni, látszólagos kudarcok között is [...] és aki szeretetből Istennek ajándékozza magát, biztosan termékeny lesz” (Evangelii gaudium, 279).

Somogyi Viktória

Forrás: Vatican News