2011. október 31., hétfő

"Ha ma meghalljátok a szavát..."

Szeretnék megosztani két írást a zirci ciszterci szerzetesközösség oldaláról.


A rövidebb Ciszterci hivatás a Zirci Apátságba - Merre menjek? címmel itt olvasható: http://www.ocist.hu/index.php?cid=3


A második egy hosszú, de nagyon jó írás Kereszty Rókus ciszter atyától a hivatással kapcsolatban, akinek ideje engedi, érdemes elolvasni, több részletben közlöm az oldalak elérhetőségét:

Bevezetés

I.   Hogyan ismerhetjük fel Isten hívását

http://www.ocist.hu/index.php?cid=3&did=16&sdid=2

II.  A szerzetesélet és a papság

http://www.ocist.hu/index.php?cid=3&did=16&sdid=3

III. Hivatásgondozás

http://www.ocist.hu/index.php?cid=3&did=16&sdid=4

IV. Az elhatározás lépcsőfokai

http://www.ocist.hu/index.php?cid=3&did=16&sdid=5

V. Ima papi és szerzetesi hivatásokért

http://www.ocist.hu/index.php?cid=3&did=16&sdid=6

 

a Ciszterci Rend három szent alapítója: Szent Róbert, Szent Alberik és Harding Szent István

Egri Norma

A Ferences Szegénygondozó Nővérek 1927-ben Egerben alakultak, tehát magyar alapítású szerzetes közösség. A rend életében nagy esemény történt szeptemberben, amikor három nővér ideiglenes és örök fogadalommal kötelezte el magát. 

Lelki programok a Sacré Coeur Nővéreknél

Szentírásolvasás a Sacré Coeur nővérekkel

„Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében (LK 2,19)

Szentírásolvasás időpontok:

november 9.,18 órától 20 óráig

november 23., 18 órától 20 óráig

december 7., 18 órától 20 óráig

Helyszín:

Sacré Coeur Nővérek Forrás Lelkiségi Központja, Budapest, XII. Mese u. 11.

Vezeti: Csókási Anna RSCJ

A szentírás olvasási alkalmakra mindazokat várják, akik szívesen szánnak időt nem csak egy este erejéig Isten Szavának megismerésére. Az alkalmak felépítése: a szentírási szakasz elolvasása, elmélyítése, személyessé tétele és imába való foglalása.

Információ: rscj.mese@gmail.com 0630/4767590

Jelentkezési határidő: 2011. okt. 11.

www. segitonoverek.info

Test és lélek imája - táncmeditáció
Időpontok:

november 8.

november 22.

december 6.

A foglalkozások 18 óra 30-kor kezdődnek.

Helyszín:

Sacré Coeur Nővérek Forrás Lelkiségi Központja, Budapest, XII. Mese u. 11.

Zene és csend, mozdulat és mozdulatlanság, lépések és megállások harmóniája és különbsége vezet be az imádságba. Minden alkalom meghívás a belső figyelemre, ami segíthet abban hogy, találkozzunk Istennel, önmagunkkal, és megéljük a közösség erejét.

Vezeti: Csókási Anna RSCJ

Információ: rscj.mese@gmail.com 0630/4767590

Részvételi díj a teljes sorozatra 3000 Ft, alkalmanként 700 Ft.


  Nyitott asztal - lelkigyakorlat a szentmise elmélyítésére
2011. november 2. - 6. kezdés szerda 14.00 vége vasárnap 14.00

vezeti: Paál Judit RSCJ és Pálfai Zoltán

A lelkigyakorlaton a Szentmise misztériumához szeretnénk közelíteni, azt szemlélni, abban jelen lenni. Figyelmünkkel megváltottságunk rejtelme felé fordulunk, és annak egyszerűségéhez magunk is igyekszünk egyszerűsödni. Hagyjuk, hogy a szentháromságos Isten jelenléte életté váljon bennünk.
Ehhez segít majd az Eucharisztia közös ünneplése, a közös és egyéni imaidő, a természet csendje és a lelkigyakorlat vezetőjével való személyes beszélgetés, valamint a teljes csend megtartása ezekben a napokban. Nem mi akarunk tenni, okosat és fontosat gondolni, hanem szeretnénk jelen lenni e misztérium számára, egyre üresebben, egyre befogadóbban.

 részvételi díj:14000 Ft - de anyagi okok senkit ne tartsanak vissza

jelentkezés 3000 Ft előleg egyidejű befizetésével: október 24.

helye: Sacré Coeur Nővérek Forrás Lelkiségi Központja, Budapest, XII. Mese u. 11.

információ és jelentkezés: rscj.mese@gmail.com, 30/4767590    

A Szalézi (Don Bosco) Nővérek meghívója

 
 Jöjjetek és lássátok!

Sok szeretettel várunk minden 18-30 év közötti lányt, akik szeretnék elmélyíteni imaéletüket. A Szentírás részletein keresztül rövid vezetett, majd csendes személyes elmélkedés és közös megosztás során keressük együtt Isten akaratát életünkre.

Minden hónap 2. vasárnapján találkozunk!
10 órai kezdéssel 16 óráig. 


 Az alkalmakra idő közben is be lehet csatlakozni, de az újonnan érkezők mindenféleképpen jelentkezzenek be, mert a dátumok idő közben szükség szerint változhatnak:

2011. október 9.   november 13.    december 11.
2012.  január 15.     február  12.      március 11.
      április 29!     május 12!

Jelentkezés, egyéb információ: egyhazykatka@freemail.hu
Tel.:+3620/2553305

 
Helyszín: Don Bosco Nővérek rendháza,   
2146. Mogyoród, Dózsa György út 37.

Távolról érkezőknek előzetes egyeztetés alapján szállást tudunk biztosítani.

"Íme, így mutatja meg jóságosan az Úr az élet útját..."

A betegek szolgálatában - életük kockáztatása árán is

A kamilliánusok rendjének tagjai betegeket, szenvedőket gondoznak, segítik a rászorulókat és azok segítőit. Házfőnöküktől, Anton Gotstól 2010. szeptemberében vette át a Magyarországi Kamilliánus Rend vezetését a székelyföldi születésű P. György Alfréd. 

 

 

Az életéről így mesél  a kamilliánus tartományfőnök Frédi atya:

 

 

"- Isten akaratát keresve találkoztam a kamilliánus renddel, amelyben beteljesülni látszott gyermekkori álmom. 2006 szeptemberében örökfogadalmat tettem a rendben, így a szerzetesi hármas fogadalom mellett - életem kockáztatása árán is - a betegek szolgálatára. Hiszem, hogy "...akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik..." 

 

Frédi atya papszentelése

 Tanúságtétel


Forrás: Magyar Kurir, Új Ember, magnificat.ro


A rendről bővebb információk: itt
A rend női ága is működik hazánkban, róluk bővebben: itt.


Lellisi Szent Kamill

"A szerzetes a megfeszített Jézus Krisztus élő szobra a világban!"Íme, egy domonkos szerzetes testvér tanúságtétele hivatásáról: Szent Domonkos

Akiket Isten szíven talált

Hivatásgondozás a ferenceseknél

Hivatásgondokkal küzd az egyház. Ugyanakkor nem szabad olyan engedményeket tenni, amelyek révén olyanok kerülnek be a papság és a szerzetesi közösségek soraiba, akik később nyilván nem állják meg helyüket. Hogyan igyekszik egy rendi közösség kiválasztani és segíteni az új hivatásokat?

Erről kérdezzük Dobszay Benedeket, a magyarországi ferences rendtartomány hivatásgondozásért felelős tagját.
– Az igazi hivatás Istentől származik. Számomra, aki évek óta foglalkozom a rendbe jelentkezőkkel, mindig megdöbbentő élmény, ahogy egy-egy ember rátalál hivatására, akár a papi vagy szerzetesi, akár a házastársi életformában. Sokszor érzem, hogy csak kis ministránsa vagyok annak a nagy eseménynek, ami történik. Nem mi adunk hivatást, sőt nem magától szerez hivatást valaki, hanem rátalál egy Istentől való vonzásra, és nekünk ezt a rátalálást kell segíteni, amikor a hivatásokat gondozzuk.
– A mai világ ellene dolgozik az életre szóló elköteleződésnek.
– Korunk összes problémája éppúgy eléri a hívő embert is, mint bárki mást. Amikor 1995-ben beléptem a rendbe, akkor az volt a jellemző, hogy 18–20 éves korukra már sokan eldöntötték, ide jönnek. Szinte mindannyian ebbe a korosztályba tartoztunk. Manapság a jelentkezők szinte mindegyike 25, sőt inkább 30 év fölött van. Ez jelzi, mennyire megváltozott a világ másfél évtized alatt.
– Szokták mondani, hogy ma is elegendő embert hív meg az Úr, csak ahogy a gyümölcsök közül se minden érik meg, ugyanígy a hivatások egy része is elkallódik.
– Sokkal törékenyebbek a mai hivatások. A mai házasságok is sokkal sérülékenyebbek, mint a régebbiek. Ezért is fontos, hogy a hivatásgondozás ne csak a felvétel és az újoncévek idejére szorítkozzék. A kísérés vagy gondozás a későbbiekben is elengedhetetlen, hogy a hivatás valóban élő maradjon.
– A mai válság oka talán a gyors társadalmi változásokban, a nem kiszámítható jövőben keresendő. Régebben nemcsak a papságnak, hanem minden életállapotnak jól beágyazott, körülhatárolt és biztos helye volt a világban. Manapság a papságot, szerzetességet választó ember csodabogárnak számít. A hivatások jelentős része már a saját családjával vagy saját széttöredezett rokonságával is meg kell hogy küzdjön.
– Valóban így van, a felvételnél nagyon is látszik, hogy a széttöredezett családokból milyen sérülésekkel érkeznek a fiatalok hozzánk. A mai kultúra nem hivatásbarát. A mai világ nem szereti az elköteleződést. De ne felejtsük, Jézus főpapi imájában így szól: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Azaz nekünk nem az a feladatunk, hogy látva a mai világ bajait elszigetelődjünk, hanem hogy ebben a világban, amelyben élünk, s amelyet meg kell szólítanunk, minél hűségesebben kitartsunk a saját hivatásunkban és hozzásegítsük az embereket ahhoz, hogy el tudjanak köteleződni és ebben az elköteleződésben megmaradjanak.
– Magyarország legnépesebb szerzetesrendje a ferences, ahol az utánpótlás viszonylag egyenletesen, szépen alakul. Ötven alatt van a barátok átlagéletkora. Hogyan zajlik a rendbe jelentkezők megvizsgálása, szűrése?
– Amikor hozzánk jelentkezik valaki, és hála Istennek nagyon sokan jelentkeznek, akkor nagyon komoly szűrőn megy át az illető. Személyes beszélgetések, a közösségben töltött látogatások segítenek minket és magát a jelentkezőt, hogy eldöntsük, itt van-e a helye, valóban azt kívánja tőle az Úr, hogy tagja legyen a közösségnek. Amikor azt mondjuk valakinek, hogy nem vesszük fel, az nem azért történik, mert valakit mi nem tartanunk méltónak a hivatásra. Nem mi adjuk a hivatást. Ha az Isten méltónak találja őt, akkor úgyis rátalál az útra. Nekünk azt kell figyelembe vennünk, hogy valóban Isten hívta-e, és az ő emberi kiteljesedése, az ő üdvössége szempontjából jó-e, ha fölvesszük?
– Mennyien jelentkeznek a rendbe?
– Tavaly közel 40 emberrel voltam kapcsolatban, akik gondolkoztak a belépésen, ebből 15-en adták be a jelentkezést, közülük hatot vettünk föl. Az említett 40-es számban vannak olyanok, akik később még bejöhetnek, a 15-ösben is van olyan, aki időközben meggondolta magát, egy-két év haladékot kért, vagy mi mondtuk neki, hogy fejezze be a főiskolát, egyetemet. De nagyjából mindez jól mutatja az arányokat. Komoly szűrő van a rendszerben.
– Hogyan állapítják meg az alkalmasságot?
– Először is azt nézzük meg, hogy emberileg, különösen pszichésen érett-e a jelentkező a fölvételre. A pszichiátriai és egészségügyi vizsgálat megmutatja, hogy az illető bírni fogja-e a rá váró megterhelést. Elbeszélgetünk vele, hogy tényleg ez-e az, ami őt ki fogja teljesíteni, hogy valóban megvannak-e hozzá az adottságai. És a legfontosabb: meg kell vizsgálni, hogy valóban Istentől érintett-e, hogy amiért idejött, abban valóban felfedezhető-e az isteni hívás. Nem a pszichiáternek és az orvosnak kell kiderítenie, hogy a jelentkezőt Isten hívta-e, hanem a hivatásgondozónak, a rendi nevelőknek, legfőbbképpen pedig a rend vezetőjének, a tartományfőnöknek a felelőssége megállapítani, hogy Isten valóban szíven találta-e azt, aki hozzánk jön, mert e nélkül nem fog menni.
– Létezik-e külön és szétválaszthatóan szerzetesi, illetve világi papi hivatás?
– Mindenképpen, még akkor is, ha nehezen meghatározható a különbség. Sok mindent tudunk mondani, ami más a szerzetességben és a világi papságban: a közösség, az engedelmesség kérdése, a lelkiségben és a két hivatás teológiájában is vannak különbségek, mégis nagyon nehéz kérdés, amikor az ember meg akarja fogalmazni, hogy mennyiben más a szerzetesség és a papság. A való életben azonban gyakran tapasztalom, hogy valaki alkalmas egyházmegyés papnak, viszont nem alkalmas szerzetesnek, és fordítva. Növendékéveimből is vannak ilyen élményeim, nem is egy, amikor valakiről egyértelműen látszott, hogy ebben a közösségben nem tud kibontakozni, de egyházmegyébe átlépve igen jó papja lett az Úristennek. Azt pedig a mindennapokban is tapasztalom, mennyire más pszichés megterhelést jelent az önálló szerzetesi és a szerzetespapi élet. Azaz attól, hogy valaki szerzetes, sőt jó szerzetes lesz, még nem biztos, hogy alkalmas a papságra is.
– Igaz-e az, hogy abból lesz jó pap, jó szerzetes, aki házasságban is megállná a helyét, vagyis mennyire járható út, ha valaki menekül a mindennapi élet kiszámíthatatlanságai elől valami biztonságosnak tűnő megoldás fele?
– Nem mondom azt, hogy ne lenne rá példa vagy ne lenne lehetősége annak, hogy valaki valamiféle menekülésből indul el és azután mégis rátalál az Úristenre az adott hivatásban. Ez azonban ritka. A valóság az, hogy a menekülő emberek általában nem állják meg a helyüket a szerzetességben. A hivatásgondozó nagyon komolyan rá szokott kérdezni, hogy vannak-e olyan dolgok, amik a jelentkezőt zavarják az életben, a világ szörnyűségei, a kapcsolatok nehézségei, szerelmi bánat… A világ zűrzavara elől sokan el szeretnének a kolostor csendjébe bújni. De ez nem megfelelő út. Egy kolostorban is éppen annyira megtalálja a világ zűrzavara a szerzetest, mint a világban élőt. Ott ugyanolyan emberi botlásoknak, gyengeségeknek lehetünk tanúi, mint a világban. Sőt, ezek sokkal bántóbbak, mert az embernek más az elvárása. Egy ma élő szerzetest éppen annyira el tudja kapni az élet heve, éppen annyira be tudnak törni a cellájába a világ dolgai, mint bárhova máshova. A szerzeteseknek nagy kísértéseket kell kiállniuk. Aki tehát úgy érzi, hogy menekülne és majd a kolostorban megtalálja a lelke nyugalmát, az tévúton jár. Itt nagyon kemény dolgokat él meg az ember, és ezt bírni kell. Általában, aki menekül, az nagyon nehezen bírja a pszichés terhelést. Ez előbb-utóbb kiütközik.
– Olyanok is vannak, akiket hasznossági szempontok vezérelnek, vagyis segíteni szeretnének embertársaiknak. Ez elegendő a hivatáshoz?
– Ez nem rossz kiindulópont, de nem elég. Ilyenkor vissza szoktam kérdezni: miért gondolja, hogy a világban, a házasságban nem lehet szolgálni. Ugyanúgy lehet. Nemcsak a családot lehet szolgálni a házasságban, ki lehet lépni más emberek felé is. A papi és szerzetesi hivatás gyökerében annak a tapasztalatnak kell jelen lennie, hogy Isten engem úgy megérintett, hogy nem tudok mást választani. Ez a legfontosabb.
– Sokan felnőtt korban térnek meg. A nem túl hosszú időre visszatekintő vallásosság mennyire jelent kiszámíthatatlanságot a lelki életben?
– A megtérés általában nagy érzelmi és lelki hullámzással is jár. Ahhoz, hogy stabil hívővé váljon valaki, be kell járnia egy utat. Ezen az úton az illető nagyon sokszor túlzásokba esik. Ilyenkor fölmerül benne, hogy az Úr őt szerzetesi vagy papi életre hívja. Általában ez félreértése a Lélek szavának. A gyakorlat azt mutatja, hogy a neofiták, a késői megtérők esetében legalább négy évet kell várni arra, hogy egyáltalán szóba kerüljön a szerzetesi közösségbe való jelentkezés.
– A közelmúltban történt olyan szomorú eset, amikor egy egyházmegyés papot botrányokozás miatt főpásztora fölfüggesztett. Homoszexualitásról van szó. Hogyan tudja a hivatásgondozó földeríteni ezt a veszélyt?
– Amikor az egyház kimondja, hogy ilyen irányultsággal a papi vagy szerzetesi hivatás nem választható, akkor nem az illető emberi méltóságába akar belegázolni. Ez elsősorban az érintett személy érdeke, másrészt pedig az egész egyháznak az érdeke is, hogy bizonyos dolgoktól megóvjuk magunkat. A homoszexuális személy nem verbális magatartása sokakat akaratlanul is elidegenít, elzárkózásra indít. Nem azt jelenti mindez, hogy a homoszexuális hajlamú ember önmagában rossz vagy bűnös lenne. A heteroszexuális ember azonban reflexszerűen védekezik. Egy férfiközösségben különösen is kiütközik ez. Gyakori ilyen esetekben, hogy az ilyen hajlamú ember elszigetelődik. Ez pedig őt emberi fejlődésében fogja gátolni, majd kivezeti a közösségből. Ezért nem szerencsés az ilyen ember fölvétele egy tiszta férfiközösségbe.
– Hogyan történik a szűrés?
– Konkrét és egyértelmű kérdéseket teszünk fel a jelentkezőknek. Egy pszichiátriai vizsgálat is kimutatja a hajlamot, de ennél sokkal emberségesebbnek gondolom, a mi alapvető módszerünket. Megkérdezzük, hogy volt-e az illetőnek barátnője, eszébe jutott-e, hogy férj és családapa legyen? A válaszok és a nem verbális kommunikáció eligazítanak.
– A bármilyen okból elutasítottak nem sérülnek a kudarctól?
– Az igazán Istent keresők megértik, hogy nem az ő elítélésük van a negatív döntés mögött. Ahhoz segítjük hozzá az érdeklődőket, hogy valóban megtalálják a helyüket az életben és az egyházban. Azt a helyet, amely fejlődésüket és üdvösségüket segíti.
Forrás: Magyar Kurir


2011. október 30., vasárnap

„Az Ő élete a mi életünk, az Ő küldetése a mi küldetésünk!"

Sokféle módon szentelhetjük életünket a missziónak. Krisztusi küldetéséből fakadóan minden keresztény ember misszionárius saját családjában, közösségében, munkahelyén. Nem annyira szóbeli hithirdetés, mint inkább hiteles életpélda a meggyőző a mai kor embere számára.
Egyesek azonban külön szerzetesi-misszionáriusi hivatást kapnak, és küldetésüket városuk, hazájuk, kontinensük határain túl is meg szeretnék osztani másokkal. 

Örökfogadalom a rendben 2011-ben
A Verbita missziós szerzetes atyák és testvérek nemzetközi közösségek tagjaiként dolgoznak együtt Óceánia, Ázsia, Afrika, Amerika és Európa sok-sok plébániáján, iskolájában, egyetemen, korházban, menekülttáborában és szociális intézményben, nem csak liturgikus és világnézeti, hanem kulturális, szociális, műszaki téren is apostolkodhatnak, hogy Krisztus örömhírét minden ember megismerje, és ezáltal üdvözüljenek és eljussanak az igazság teljes ismeretére (vö. 1 Tim 2,4).
Ahogyan Jézus megszólította első tanítványait, ma téged is megszólít: „Jöjj és kövess engem, és majd emberhalászává teszlek!" Jézusnak és az Egyházának még mindig szüksége van rád! Szüksége van új „emberhalászra", a szeretet tanújára, az örömhír hirdetőjére, vagy a misszionáriusra. Ne félj, ha Jézust akarod követni, mert Ő az út, az igazság és az élet. Ő a jövőd és reményed. Őbenne meg fogod találni azt, amire szíved vágyik. 

Ha úgy érzed lehetséges, hogy papi - szerzetesi - misszionáriusi hivatásod van, akkor először kövesd ezeket a lépéseket: 

* Légy nyitott Isten akarata előtt!
* Ismerd meg jobban magadat!
* Szentelj meg időt az imádságra és kérj Istentől segítséget!
* Szentelj meg sok időt a gondolkodásra és mély elmélkedésre!
* Vegyél részt a hivatás tisztázó lelkigyakorlatokon!
* Beszélj erről a lelki atyáddal és kérj imát és tanácsot tőle!
* Szólj a szüleidnek és kérd véleményüket és támogatásukat (imájukat)!
* Kérj másoktól is imát!
* Hosszú gondolkodás és elmélkedés után, bátran válaszolj Isten hívására!
* Hozd el a határozott döntést, hogy IGEN, Krisztus mellett maradok, és Őt akarom követni, vagy NEM!
* Ha IGEN, akkor érdeklődj a papi és szerzetesi hivatás iránt!
* Keress meg megfelelő szerzetesrendet, amely közel áll hozzád! 

A meghívás egyszerre feladat és küldetés is számodra, hogy Jézus igazi hirdetője és tanúja legyél. 

Hogyan válaszolsz erre a hívásra, feladatra és küldetésre?
Hogyan tudsz Verbita misszionárius lenni határon innen és túl?
Hogyan lehet Krisztus örömhírt vinni és Isten országát építeni, ahova téged küldenek?
Ebben a választásodban és döntésedben

Szívesen téged kísér - veled beszélget
és bővebb tájékoztatást ad:
P. Elias Ohoiledwarin SVD
(hivatásgondozó)
Szent Imre Missziósház
9730 - Kőszeg Park u. 1
Tel: +36 94 / 562 - 204
e-mail: hivatas@verbita.hu

SVD Misszionáriusi Spiritualitás Ma!
Az Atya HÍV minket:
Hogy lássuk, halljuk és megtapasztaljuk az Ő IGÉJÉT, hogy olvassuk és megosztjuk azt, nyitottan a Lélek vezetésére, hogy megtegyünk az Atya akaratát, hogy tanítványai legyünk - tiszták, szegények, engedelmesek, elmerülve a Szentháromság életben. Mint Arnold atyánk, hasonlók legyünk a megtestesült Igéhez az önkiüresítésben, kövessük Jézus Krisztust a kereszthordozásban és a feltámadásban, a szenvedésben és az örömben. Jézus KÜLD, és mi elindulunk: Együtt, mint különböző kultúrákból származó testvérek, átlépjük a határokat, hogy másokkal legyünk, jó hírt közölve s elfogadva, tisztelettel, megértéssel és szeretettel. A Lélek VEZET, és mi megkezdjük: Örömmel és tele reménységgel, szolgálunk, megosztunk, és eggyé válunk minden néppel. Különösen is azokkal, akik hitünk határain, és társadalom peremein vannak. Így adunk tanúságot, és segítünk felépíteni az egész emberiség szerető közösségét, és emberiség egységét a Szentháromsággal, aki szeret minket. (XIII. Generalatus Káptalan, II dokumentumából) 

Felvétel az Isteni Ige Társaságába
Az Isteni Ige Társaságába való felvételt nyerhet minden jó szándékú 18 - 31 év közötti katolikus férfiak, akik testileg és lelkileg egészséges, aktívan részt vesz az egyház életében és missziós-szerzetesi hivatást éreznek magukban (Kon 701 -702).

Forrás: Isteni Ige Társasága (Verbiták) - http://www.verbita.hu

Mi dolgunk a világban?

„Az ember célja – dicsőíteni Istent; a szerzetes célja – még jobban dicsőíteni Istent…A legnagyobb kegyelem, amit Isten adhat:a szerzetesi hivatás.” 

Szent Maximilian Maria Kolbe


Mivel Szent Maximilian atya idejében még:
- nem voltak ennyire megreformálva az egyházjogi szabályok - a mai érvényben levő Latin Egyházi Törvénykönyvet /CIC/ 1983-ban adta ki II. János Pál pápa az 1917-es Egyházi Törvénykönyv után, és
- a modern közösségek sem kínáltak ilyen széles palettán lehetőségeket a különböző lelkiségi megújulási mozgalmak nyomán (pl. a karizmatikus megújulás közösségei), ezért, ez a mondat úgy módosulhatna mára, hogy:

A legnagyobb kegyelem, amit Isten adhat: a megszentelt élethivatás”,

amely magában foglalhat:
-         minden Isten szolgálatára különlegesen odaajándékozott életutat, azaz
-         minden „konszekrált” személyt és
-         nemcsak a hagyományos „monasztikus” szerzetesrendek tagjait,
-         hanem a világi intézmények tagjait,
-         a szüzek rendjéhez tartozó személyeket és 
-         minden közösségben vagy a nélkül fogadalommal elköteleződött személyt is, illetve
-         azokat is, akik valamilyen okból csak a szívükben tudják megélni az odaszentelődést (pl. Bódi Mária Magdolna, aki az akkor érvényben levő egyházjogi szabályozás szerint szülei rendezetlen kapcsolata miatt nem léphetett be a szerzetbe).


A szerzetesrendekben hármas vagy akár több fogadalommal is elköteleződött testvérek biztos, hogy a lehető legtöbbet adják át az Úrnak szegénységi, tisztasági és engedelmességi stb. fogadalmuk révén, de mindenki a saját talentumaihoz képest kapja az elhívását és aszerint is fogják megítélni. Aki csak egy mérős edénnyel rendelkezik, annak ahhoz képest kell mindent odaadni, aki nagyobbal, annak hozzá méretezett mérték szerint.
Aki sokat kap, attól sokat is követel a Jó Isten. http://www.evangelium365.hu/evangelium/2011-10-19
Aki több talentumot kap, annak többet is kell kamatostul visszaszolgáltatnia. http://www.evangelium365.hu/evangelium/2011-08-27


Mindezt azért foglaltam össze, hogy sem a megszentelt különböző utakat járó odaszentelődött személyek között nincs hierarchia, sem a laikusok és klerikusok közül egyik sem magasabb „rangúbb” a másiknál. Isten terve szerint kell mindenkinek a saját életét élnie, olyan edénynek lenni, amit az Alkotó Akarata megszabott számára. Az Úr mindenkit különböző szolgálatokra rendelt, hogy így egységben építsük együtt fel Krisztus Titokzatos testét és Isten Országát már itt a földön.

Az is bizonyos, hogy az az edény, amelyet jelképez minden egyes lélek, legyen az terrakotta vagy bármilyen fém anyagból, azt Isten teljes mértékben megtölti Kegyelmével, így az örök boldogságban az öröme maradéktalan lesz.

Bejegyezte: Mária Eszter


Lelki programok a Jézus Szíve Nővérek szervezésében

Adventi lelki nap férfiaknak és nőknek 

2011. december 4-én 9:30-15 óráig

Lelkigyakorlat lányoknak 

2011. dec. 28. 17 órától dec. 29. 19 óráig a két ünnep között.

Helyszín: Szent Szív Központ
1181. Budapest, Pestszentlőrinc, Wlassics Gyula u. 84/b.

E-mail cím: sdshhungary@yahoo.com

 
További információk a közösségről: 


Ismertető füzetük letölthető itt:


2011. október 29., szombat

A hivatás megkülönböztetésének lépcsőfokai 2.

Az öt építőkő

A kiindulópont az az öt építőkő, amelyet Szűz Mária, Mennyei Édesanyánk adott a medjugorjei jelenései során fegyverként az Ellenséggel folytatott harcainkhoz:

1. Szentírás
2. böjt
3. Eucharisztia
4. szentgyónás
5. Rózsafüzér

Ezeket az építőköveket beépítve és tovább felhasználva alakul ki a lépcsőzet, amely fokozatosan segít megtalálni a hivatást és végül bizonyos, hogy az üdvösség felé vezet. Ez a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl, hanem mindegyiken belül kell egyre magasabban előrejutni vagy rendszeresen felhasználni őket.

A lépcsőzet kialakítása

 1. Imádság
a. egyéni
-         elmélkedő – lelki olvasmányok, zsolozsma
-         szóbeli – kedvenc imák
-         szemlélődő ima - szentségimádás
b. közösségi
- közbenjáró ima – személyesen kérve és háttérima
- dicsőítő ima – zsoltárok, modern egyházi dalok
- szabadító ima, ha szükséges

 1. Szentírás
-         Ige olvasása naponta
-         kedvenc igék szem előtt tartása

 1. Lelki programok
-         lelkigyakorlatok
-         imaestek
-         lelki napok
-         zarándoklatok
-         közösségi programok

 1. Önmegtagadás
-         böjt
-         más vezeklés és engesztelési forma
-         meglevő nehézség, szenvedés felajánlása
-         alamizsna

 1. Szentségek
-         rendszeres gyónás minimum havi de gyakrabban lehet, ha szükséges
-         gyakori szentáldozás, ha lehetséges naponta szentmisén való részvétellel

 1. Szűz Mária
-         Rózsafüzér - lélekkel végezve
-         Mária-kegyhelyek látogatása

 1. Szentek
-         védőszent
-         Szent Angyalok
-         kedves szentek közbenjárását kérni

 1. Közösség
-         testvérek megkülönböztetése
-         szeretet kapcsolatok
-         szolgálatok
-         élő közösségben 

9. Lelki vezető

- minden gyónásban lehet vezetést kapni, de jó ha van külön ilyen
- gyóntató is lehet vagy más tapasztalt személy (laikus is)

Minden más megkülönböztetésnél ezeket lehet alkalmazni, de a hivatás néha hosszú évek feladata; a lépcsőfokokat állandóan járni kell, nem elég a helyzetjelző fényekre várni, mint az egyszerűbb döntéseknél. A további specializáció a tényleges hivatás, a talentumok, karizmák és a közösség, rend vagy lelkiségi mozgalom elkötelezettségének, alapkegyelmének, küldetésének függvénye.

A hivatás megkülönböztetésének útja tovább folytatva az életszentségre vezető út. Ha rátalál a lélek Isten róla elképzelt tervére életében, azon megmaradva „könnyebben” eljut az üdvösségre.

Cél, hogy a lépcsőfokokon a Fény felé haladjunk, egyre közelebb kerülve Hozzá arra törekedni, hogy Benne éljünk Őáltala, Ővele és Őbenne.A gazdag ifjú története

A gazdagságról és Jézus követéséről

„Egy előkelő ember megkérdezte: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerhessem az örök életet?" Jézus ezt válaszolta neki: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot, tiszteld apádat és anyádat." Az kijelentette: "Ezt mind megtartottam gyermekkorom óta." Ennek hallatára Jézus ezt mondta neki: "Egy dolognak még híjával vagy. Mindenedet, amid csak van, add el, s oszd szét a szegények közt, és kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem." Amikor ezt meghallotta, igen elszomorodott, mert nagyon gazdag volt.” Lk 18,18-23


És Neked mi a kincsed?

A gazdagság veszedelme

„Amikor Jézus ezt látta, így szólt: "Milyen nehéz bejutni a gazdagnak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." Erre hallgatói megkérdezték: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Ezt felelte: "Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges." Lk 18,24-27

A Tű foka egy hegyszoros, amelyen levett málhával fér át az ember.


Átvehetem a terheid?

A lemondás jutalma

„Most megszólalt Péter: "Nézd, mi elhagytuk mindenünket, amink volt és követtünk téged." Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el házát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapna ezen a világon sokkal többet, az eljövendő másvilágban pedig az örök életet." Lk 18, 28-30


Jézus nem vesz el semmit, és mindent ad.
Merd Rá bízni az életed!
Ő tudja, Neked mi a legjobb.

Bejegyezte: Mária Eszter

2011. október 28., péntek

Koronkai Zoltán jezsuita atya előadása a hivatásról

Hivatás

Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem találják a helyüket a világban.

Mi a célom, a helyem a világban? Ezzel mennyit foglalkozom?

V.E. Frankl szerint, ha az ember tudja miért él(jen), mi a célja, akkor már könnyem megtalálja azt is, hogy hogyan tegye azt. Ha ez nem világos (hogy miért élek), az belső nyugtalansághoz vezet.

Mi a hivatás?
-Az Isten álma az emberről.
-Az, ahol az ember megtalálja az igazi helyét.

Ezt megtalálni nehéz, mert
-Túl gyors a világ, túl gyorsan változik. Állandó alkalmazkodást, változókészséget igényel. Ez nem segít abban, hogy megtaláljuk a helyünket, a stabilitást.
-Az emberi kapcsolatok is gyorsan változnak, időlegesek.
-A család is, mely eddig biztos pont volt, nagyon megváltozott. Ez mélyen hat ránk.
-Sok minden miatt sebzettek vagyunk, bonyolult a világ.

Nekünk kell tudatosan keresni a helyünket, a hivatásunkat.

Hogyan tudom megtalálni a helyemet, a hivatásomat?
Néhány alapvető dolog:
-Van Isten, az Isten jó, végtelenül jó, és végtelen szeretet. Az hogy vagyok és létezem, nem véletlen műve, nem csak két ember döntése, már sokkal hamarabb elkezdődött mindannyiunk élete Isten álmában. Isten azt mondja minden nap, mindenkinek: akarom, hogy legyél. Azért vagy, mert van Isten, aki azt mondja, teszi Veled, hogy vagy.
-Isten feltétel nélkül szeret. (A szüleink, mások nem feltétlenül.) Isten akkor is szeret, akkor is jó, ha én nagy hülyeséget csinálok. Istenünk Jézus arcú Isten. A kicsinyekhez, szegényekhez, betegekhez, vámosokhoz jön. Feltétlenül szeretve vagyunk.
-Isten atya, így szabad felszabadultan döntenem, nem kell agyongörcsölni a döntéseimet. Bátorság kell a döntésekhez.

Isten akarata
Amit Isten szeretne tőlünk, álmodik rólunk, az jó, és nem olyan, amitől félnünk kell. Az Atya jót akar a gyermekeinek. Olyat, ami a leggyümölcsözőbb, ahol tényleg kibontakozhat az életünk, a legteljesebb lehet: boldog, és boldogító.

Isten akarata a szeretet.
Bármit is akar, bármire is hív minket Isten, az alapvetően az, hogy szeressük őt és embertársainkat, Ha ez nem valósul meg, akkor csak pengő cimbalom az életem. Jézus a Te-re koncentrál, nem az Én-re.

A Jóisten akarata nem fátum,
hanem csak álom, az Isten álma rólunk, ami lehet, hogy megvalósul, lehet, hogy nem.

Isten szabadon hív, szabad választ vár.
Isten álma nem csak meg van írva a Mennyben, meg Isten fejében, Isten velünk együtt álmodik, van ehhez nekünk is szavunk, dialógusban történik ez, mondhatom, hogy szeretném, nem szeretném. A Szentlélek bennünk is dolgozik. Isten arra hív, hogy aktívan közreműködjünk ebben a dialógusban. Ehhez (Isten álmához) általában közel van az ember álma is, az, ahol a szíved legmélyén leginkább önmagad lehetsz, ami a szíved legmélyebb vágya.

A hivatás teológiája
A meghívás küldetést, szolgálatot (kell hogy) von(jon) maga után. Bármi is a helyem, az nem pusztán rólam szól, hanem, hogy hogyan lehet az életem boldogító másoknak. Fontos: elköteleződés, közösség alkotás, építés másokkal

Hogyan bontakozik ki az élethivatásunk?
 1. Alaphivatás: keresztény hivatás.
 2. Életállapot választás.
 3. Hivatás a választásban: abban, amit választottam, mennyire tudom felfedezni a Jóisten álmát? Az elköteleződés nem ér véget a választással. Elköteleződés: rátenni az életünket valamire. Különben sodródik az ember ide-oda.
1. Keresztény alaphivatás
Jézus Krisztus követése. Személyes barátság vele. Minden nap keresni, hogy követhetem őt. Erre mindenki meghívást kap.
Imádság: mély, személyes barátság Jézussal. Hit felfedezése, olvasás. Közösség, szolgálat. Talentumaim kibontakoztatása. Miben vagyok jó? Mik azok, amiket a Jóistentől kaptam? Mi az, ami érdekel, amit szívesen csinálok? Érdemes olyasmit csinálni, ami igazán érdekel.

2. Házasság, szerzetesség, papság
Az ember alapvető („természetes”) hivatása, avagy az alapút: a házasság. (A házassághoz nem kell külön hívás.) Ha a szerzetességre, papságra hív, akkor kell hogy mondjon valamit a Jóisten. Ehhez egy másik hívás kell jöjjön. Lehet, hogy az Isten egyszer csak egy másik útra hív.


Mik lehetnek ennek a jelei?
-Nyugtalanság. Valami valahogy nem elég, amit az egyetemes úton látok. Radikálisabbra érzek hívást. Jézus egyes szavai jobban megérintenek. (Pl. az előadót Jézus szavai a gazdag ifjúnak: Menj és add el mindened, és kövess engem!) Lehet, hogy az ember dönt: megházasodom, de valami nincs, nem hagy békében. Vajon tényleg ezt szeretné a Jóisten?
-Jézussal jóban van az ember. Az ember vágyat érez, hogy vele legyen az imában, a szentségekben.
-Az embert érdekli a papság, szerzetesség, kíváncsi rá, vonzódik felé (nem csak intellektuálisan).
-Az Isten belülről is hív. Én vágyom rá, szeretném, a szívem megérintődött.
-Néha az is jel lehet, ha ez (papság, szerzetesség) engem nagyon idegesít.
-Jó ha az ember egészséges és alkalmas a papságra, szerzetességre.
Minden remekműhöz sok munka kell! Mindenki egy szobor Isten kezében. Engedd, hogy kopácsoljon, hogy azt a remekművet formálja a kezében, a kezedben, amivé válhatsz.

Koronkai Zoltán SJ

Forrás: csucsop.hu 


A hivatás megkülönböztetésének lépcsőfokai 1.

Hivatások Édesanyja, könyörögj értünk!
 1. A meghívás megkülönböztetése
-      van-e különleges meghívás az Úrtól a megszentelt (konszekrált) életre
-        ha ez nincs akkor házasság (ld. 5. pont) vagy (nem hivatásos) egyedülálló világi szőlőmunkásként (ld. 6. pont) 

 1. A közösségi meghívás megkülönböztetése
-   hivatalos közösségben (rendek, apostoli közösségek, krisztushívők társulásai stb.) vagy ezek nélkül az Egyház közösségében megélt megszentelt életútra hív-e az Úr
-         az Egyház, mint közösség és a plébániai, lelkiségi mozgalmak, rendek harmadik ágai által lehet közösségi életet élni a szabályokhoz lehetőségekhez mérten való alkalmazkodással, egyszerűbb pl. magánfogadalommal, szüzek rendje által, vagy fogadalom nélkül lélekben

 1. A közösség típusának megkülönböztetése
-  ha a megszentelt életet biztosan közösségben kell megélni, akkor ez milyen típusú
- függ a kapott külső-belső talentumoktól, személyes kapcsolatoktól, lakóhelytől, stb. feltételektől pl. pozítív példa, közeli közösség megismerése is lehet a választás alapja
a.) monasztikus
- „hagyományos” rendek pl. pálosok (Magyar Pálos Rend és a másodrend felé törekvő Pálos Nővérek), ferencesek (első ág a ferences renden belül három fő vonulat a kisebb testvérek, kapucinusok és a minoriták, második ág a klarisszák közösségei, harmadik ágban több közösség a szabályozott közösségek közül pl. a Ferences Kisnővérek, Ferences Kistestvérek, Ferences Szegénygondozó Nővérek, Betegápoló Nővérek), domonkosok, jezsuiták (jezsuita rend, Jézus Szíve Népleányai), piaristák, ciszterek, stb.
- modernebb monasztikus közösségek pl. Nyolc Boldogság Katolikus Karizmatikus Közösség
b.)    részben monasztikus - részben világban maradó
- modernebb közösségek pl. Szociális Testvérek Társasága, Egyházközségi Nővérek Társasága, stb.
c.)    világi intézmény vagy más teljesen a világban maradó közösségi elkötelezettség
-         pl Vinculum Caritatis közösség (világi intézmény), Emmánuel Közösség megszentelt formája (ez a b.) típus is lehet, mivel itt is választható a házicsoportban való életforma)

 1. Közösség nélküli megszentelt életút megkülönböztetése
-         ha a megismert közösségek közül egyik feltételei sem vállalhatók, attól még lehet valakinek meghívása a megszentelt életre
-         meg kell fontolni az alábbi életutak lehetőségét
a.)    papság
- önmagában is nagy ajándék és szolgálat szerzetesi és más közösségi elkötelezettség nélkül is
- egyházmegyés világi papként is nagyon sok feladat van, nem muszáj mindenkinek szerzetespapnak lennie
b.) magánfogadalom
- kiegészítheti egy lelkiségi mozgalom, harmadrend, plébániai közösségi élet, de hivatalos szabályozott közösségi élet nem feltétel
c.) szüzek rendje
- közösségi élet itt választható a szüzek rendjén belül

d.)    Családos hivatásnál maradva
- erre az életútra, hivatásra is vonatkozik a testi-lelki (pszichés) alkalmasság
- erre nincs külön meghívás, de kegyelem, ha sikerül megfelelő társat és még gyermekeket is ajándékul elnyerni az Úrtól
- világi elkötelezett élet választható, ha van rá lehetőség családi élet mellett pl.
a.) harmadrendek világiaknak létrehozott életútjai (pl ferenceseknél a harmadik ág nem szabályozott formája a Ferences Világi Rend, szervita harmadrend, kármelita harmadrend, domonkos harmadrend),
b.) társult tagság
- pl. Egyházközségi Nővérek Társaságánál,
c.) apostoli közösségek világiak számára is elkötelezetten élhető módja
- pl. Emmánuel Közösség
d.) monasztikus közösségeknél
- pl. a Nyolc Boldogság Közösség,
- az életszentségre való meghívás ugyanúgy vonatkozik a házasságban élőkre is és minden életállapotban élőre

e.)    Egyedülálló életút
- nem hivatásosan, mint a konszekrált életutak, nem törekednek életre szólóan szüzességre vagy cölibátusra, ha lehet, házasságot kötnének
- átmenetileg, vagy akár egész életre szólóan
- ez is életszentségre vezető út, attól függően ki milyen talentumokat kapott,
- nem a szerzetesség vagy a házasság az életcél, hanem az örök üdvösség, mindazonáltal erősen megfontolandó hogy ennek mi az oka:
- valóban nincs meghívás
- lehet, hogy van meghívás, csak kevés az ima
- adott feltételekkel ez az elérhető átmenetileg

A legfontosabb annak eldöntése tehát:
1.  Van-e megszentelt életállapotra meghívásom?
2.  Ezt az életutat hivatalos közösségben kell-e járnom?
3.  Ha nem, milyen egyéb módon élhetem meg az odaszenteltséget?
4. Ha ezek egyike sem adatott meg, a házasságban tudok-e - és ha igen, kivel - az életszentségre törekedni?

Az Egyházban hangsúlyos, hogy sem a megszentelt, sem a házas hivatás nem magasabb rendű a másiknál, tehát, senki sem érezheti magát az Úr szőlőjében többnek, vagy kevesebbnek ami a hivatást illeti. Minden lélek a saját meghívottsága szerint és életállapotában kap az életszentségre meghívást a keresztségből fakadóan. A papi, szerzetesi, közösségi odaszentelt és egyéb megszentelt életútra való hívás tényleg speciális, de a meghívás és az életút módja egyedül az Úr Akaratán, a mi állandó odafordulásunk, hűségünk, eredménye és talentumainktól függően bontakozik ki.

Kis Szent Terézünk sem lenne, ha nem lettek volna olyan szülei, akiket már ugyancsak a szentek között tisztelhetünk hivatalosan is: Louis és Zélie Martint 2008-ban boldoggá avatták.

Mivel az Egyház gazdagsága a közösségeiben is jelentős, a beosztás valószínűleg nem teljesen pontos. Akinek bővebb ismeretei vannak, kiegészítéseket és javításokat örömmel fogadok. A szüzek rendjében, a monasztikus és más szabályozott közösségekben hivatalosan, de harmadrendekben és magánfogadalomban élők számára is a megszentelt életre szóló meghívás, a konszekráció megélhető. Bízom benne, hogy a magánfogadalom egyházjogi státusza és szabályozása a jövőben javulni fog, bár valószínű ez a távolabbi jövő. A harmadrendek és a konszekráció kapcsolatához még további kutatást végzek.
Végül az alapvető hozzáállás:
-         a belső átadottság, ez fontosabb minden külső formánál
-         és az Úr Akaratának állandó keresése és megtétele.

Az Égiek oltalma adjon segítséget és kegyelmet minden hivatásában még bizonytalan testvéremnek, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb utat az üdvösséghez vezető úton és ha megtalálta, abban hűségesen ki tudjon tartani.

Bejegyezte: Mária Eszter

Válaszúton