2017. december 24., vasárnap

2017. december 14., csütörtök

Pálos jelöltek beöltözése Lengyelországban

Jelöltjeink felvették a pálos habitust a lengyelországi Leśniów-ban december 8-án.

December 8-án, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén Csehi Krisztián és Kovács Imre Zsolt a lengyelországi Leśniów-ban ünnepi szentmise keretében öltötték magukra a pálosok fehér ruháját. Az ünnepi eseményen részt vett Csóka János tartományfőnök atya és Puskás Antal atya, valamint jelen voltak a két jelölt családjának tagjai, ill. barátai. A két fiatal a szentmise homíliája után kapta meg a rendi ruhát. Beöltözésekor Krisztián a Rafael nevet vette fel, Zsolt pedig megőrizte eredeti nevét. (A rendben nem kötelező a névváltoztatás.)


Leśniów Mária-kegyhely, a családok zarándokszentélye. Lengyelország nyugati részén fekszik, Częstochowától kb. háromnegyed órányira, csendes, erdős vidéken. A leśniów-i pálos kolostorban működik a rend központi noviciátusa. A pálos jelöltek az egész világról ide jönnek az újoncév eltöltésére. A rendi vezetőség azért döntött a központi noviciátus gondolata mellett, hogy a rend növendékei jobban megismerjék egymást, és közösségben készülhessenek fel a szerzetesi életre, s ezáltal is egy családdá váljanak. A noviciusképzést vezető pálos atyák személyében a rendi nevelés legjobb lelki-szellemi erői összpontosulnak.

A pálos növendékek mindennapjait az imádság, a munka, a tanulás és a közösségi élet határozza meg. A közösen végzett zsolozsmán és napi imádságokon túl hetente egyszer egész éjszakás szentségimádást tartanak. A kolostorhoz tartozó gazdaságban többek között növénytermesztéssel foglalkoznak. A novíciusok az imádság és a rendi kötelességeik mellett minden héten kirándulnak, közös programokon, pl. biciklitúrán vesznek részt.

Forrás: Magyar Pálos Rend


További képek az eseményről megtekinthetők a Pálos Rend képtárában: 

 


Fons Amoris - egy francia bencés kolostor, mint a hagyomány helyszíne és a hivatások bölcsője

2017. december 13., szerda

A papokért végzett imádságról és a lelki anyaság hivatásáról

Könyvajánló

Kléruskongregáció (Congregatio pro clericis):Szentségimádás a papokért és a lelki anyaság hivatásáért


„A pap Jézus Szívének szeretete” – mondta Vianney Szent János, utalva arra, hogy a pap hivatása abban áll, hogy Isten szeretetének jelévé váljon környezete számára. A pap, mint a szeretet tanúja valódi áldás megoszlással és konfliktusokkal teli világunkban. Ezt a magasztos küldést azonban senki sem teljesítheti saját erejéből, csakis az isteni kegyelem hathatós támogatásával. Mekkora szükség van tehát arra, hogy imáinkban kérjük Isten oltalmát papjainkra és tevékenységükre!

„Ajánlom ezt a füzetet azok figyelmébe, akik számára fontos, hogy legyenek jó papjaink, akik szolgálatukkal jelenvalóvá teszik Krisztust a világban. Olvassuk és elmélkedjük át ezeket a történeteket és tanúságtételeket, érezzük meg bennük a saját hivatásunk szépségét, és adjunk hálát azért a sok-sok imádkozó lélekért, akiknek mi magunk is köszönhetjük hivatásunkat.” – Erdő Péter (bíboros, prímás, érsek)

Forrás: Missio Christi Alapítvány


2017. december 5., kedd

Meghallani az Úr hívását

Ferenc pápa üzenete a Hivatások Világnapjára


Életünk közepén egy örömre szóló meghívás áll, amire Isten hív bennünket


„Szép és nagy kegyelem, ha egész életünket mindörökre odaajándékozzuk az Istennek a testvéreink szolgálatában” - szól Ferenc pápa Hivatások Világnapjára írt üzenete, melyet december 4-én hétfőn tették közzé a Vatikánban. 2018 április 22-én tartják a Hivatások 55. Világnapját, mely azt jelzi, hogy életünk közepén egy örömre szóló meghívás áll, amire Isten hív bennünket. Ferenc pápa üzenete e meghívás környezetéről állapítja meg: Nem merülünk el a káoszban és nem sodor  magával rendezetlen események sorozata, hanem éppen ellenkezőleg, életünk és reményünk a világban egy isteni meghívás gyümölcse”.

Az Isten nagyon diszkrét, visszafogott módon hallatja a hangját

„Meghallgatni, megkülönböztetni és megélni az Úr hívását”: ez az a hármas magatartás, melyet Ferenc pápa az üzenetében szükségesnek tart ahhoz, hogy „felfedezzük, mit is akar az Isten, külön-külön mindannyiunkkal. Hallgatni azért kell, mert az Isten nagyon diszkrét, visszafogott módon hallatja a hangját, anélkül, hogy ránk erőszakolná magát. Ha nem figyelünk eléggé, akkor megtörténhet, hogy elfojtja a hangját mindaz, ami leköti az elménket és a szívünket”.

Saját hivatásunk felfedezéséhez szükség van lelki megkülönböztetésre

„Nem fedezhetjük fel Isten különleges és személyes hívását – szól tovább Ferenc pápa üzenete –, ha önmagunkba zárkózunk, megszokott dolgainkba és sokszor elcsüggedéseinkbe, melyek elfecsérlik az életünket, miközben csak saját énünk körül forgolódunk. Ezáltal ugyanis elfelejtünk nagyokat álmodni, és lemaradunk arról, hogy mi legyünk a főszereplői annak az egyetlen és eredeti történetnek, amit Isten szeretne írni számunkra. Saját hivatásunk felfedezéséhez szükség van lelki megkülönböztetésre, mégpedig az Úrral folytatott személyes párbeszéden keresztül. Nagy igényünk van arra, írja a pápa, hogy felfedezzük, az Úrral folytatott dialógus során, azokat a helyeket, eszközöket és helyzeteket, amiken keresztül megszólít és meghív bennünket. Ehhez minden kereszténynek ki kell tudni magában fejleszteni azt a képességet, amivel olvasni tudja belülről az életét, hogy hol és mit is akar vele tenni az Úr.

Nem várhatjuk a meghívást az ablakba könyökölve

Ehhez  a belső figyelemhez hozzátartozik az intenzív jelenlét a valóságban, mely nem engedi elnapolni a választ. Az evangélium örömét nem várakoztathatja meg a mi lassúságunk és lustaságunk. Nem várhatjuk azt az ablakba könyökölve és nem érkezik meg, ha nem vállaljuk a  döntés kockázatát. Hivatás ma! Nincs halogatás! – sürget Ferenc pápa Hivatások Világnapjára írt üzenete.

Vértesaljai László SJ

Forrás: Vatikáni Rádió     


2017. december 1., péntek

Hivatáspasztoráció és megszentelt élet

A Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja szervezésében 2017. dec. 1–3. között a 2018-as ifjúsági szinódust előkészítő konferenciát tartották Rómában. Az esemény a hivatáskultúra építéséről, elsősorban a megszentelt életre szóló hivatás ápolásáról adott átfogó képet.


A Rómában tartott konferenciára a különféle kontinensekről mintegy 800 résztvevő érkezett. A magyar megszentelt életet három személy képviselte: Fecske Orsolya SSS, Boldvai Bertalan OPraem és Molnár Lehel SchP.

A konferencián a mai egyházi élet jelentősebb személyiségei – pl. Timothy Radcliffe OP, Card. Baldisseri – tartottak előadást. Ezen kívül több beszámolót hallhattunk a különféle földrészek tapasztalatairól, lehetőségekről és nehézségekről egyaránt.

Nyelvi csoportokban is dolgoztak a jelenlevők. Mind az előadások, mind a beszélgetések elemezték egyrészt az ifjúság mai helyzetét, ill. a megszentelt élet és az ifjúság viszonyát, valamint javaslatokat fogalmaztak meg az ifjúsági szinódus számára.

A konferencia végén José Rodríguez Carballo OFM, a szervező kongregáció titkára 10 pontban foglalta össze az elhangzottakat.

Ezek röviden így szólnak:

1. A hivatásgondozás a saját hivatás gondozásával kezdődik. Nem lehet ajánlani, amit nem élünk, mert nem tudjuk mondani: „jöjj és láss”.
2. A hivatásgondozás elválaszthatatlan a tanúságtételtől, amelyet Isten egész népének hirdetünk.
3. Elengedhetetlen a személyes és mély találkozás az Úrral, amelyre a fiatalok is vágynak. Ebből az imából fordulhatunk az alázattal és bizalommal a fiatalok felé, kerülve a csábítgatást.
4. A megszentelt élet nagy célkitűzéseket kell, hogy a fiatalok elé tárjon. Igényes evangéliumkövetést kell felkínálnia, nem koffeinmenteset.
5. Hinni kell a megszentelt élet szépségében és aktualitásában. És hinni kell a fiatalok nagyvonalúságában.
6. A fogadalom nemcsak lemondás, hanem az élet teljessége, az emberség kiteljesedése.
7. A hivatás evangéliumát kell terjeszteni, amely a teljes egyház együttműködését kívánja: kongregációk között, ill. a kongregációk és a helyi egyház között.
8. A hivatásgondozást emmauszi módszerrel kell végezni. Kevesebbet beszélni a fiatalokról, és többet beszélni a fiatalokkal.
1. Mellészegődni
2. Provokálni
3. Evangéliumi értelmet adni a dolgoknak
4. Jézushoz vezetni a szentségi élettel

9. Hídemberek lépjenek oda minden fiatalhoz.

10. Az imádság az első küldetés, amit tehetünk a hivatásokért.

A magyar résztvevők egyetértettek abban, hogy szeretnék:
- megosztani a szerzett ismereteket a megszentelt élet magyarországi elöljáróival, és a hivatásgondozókkal;
- folytatni és keresni az együttműködést a kongregációk között, ill. a helyi egyházzal;
- valamilyen képzést kínálni a hivatásgondozással megbízottaknak, amely előmozdíthatja az együttműködést is;
- az ifjúsági szinódus kapcsán – de általánosságban is – tematizálni a hivatás perspektíváját.

Forrás és fotó: Molnár Lehel SchP