2012. szeptember 29., szombat

Himnusz a főangyalokhozSzálljon dicsérő énekünk 
felétek, szent főangyalok, 
kiket nagy tisztesség övez, 
hol állnak égi csarnokok!

Mihály, mennybéli nagy hadak 
vezére, győztes harcosa, 
villámló jobbod védje meg 
az Istenhez hű lelkeket!

Gábor, ki égi titkokat 
társz fel mint legfelsőbb követ, 
segíts, ne hagyjuk el soha 
a megszentelt ösvényeket!

Ó, Rafael, te légy velünk, 
kik új hazába készülünk, 
tarts távol tőlünk testi bajt, 
és hozd, mi lelki üdvöt ad!

És mind, ti, fényes angyalok, 
fehér, hótiszta szép sereg, 
segítsetek, hogy egykoron 
majd mennyet érjünk köztetek!

Legfőbb Atyánkat s egy Fiát 
imádjuk és Szentlelküket, 
kiknek ti egy dicséretet 
együtt örökké zengetek! Ámen.


Kamilliánusok Nyíregyházán: kockáztatni Istenért


A kamilliánusok nyíregyházi közössége fiatal szerzetesközösség, amelyet két atya, egy testvér valamint két jelölt alkot. Kolostoruk az osztrák provinciához tartozik. A Magyar Kurír tudósítója egy napot töltött együtt Frédi atyával, a közösség vezetőjével.
Miközben a kolostorhoz tartunk az állomásról, Frédi atya, aki volt kedves kijönni elém, mivel nem vagyok járatos Nyíregyházán, felvázolja a tervezett napirendet, hisz neki ugyanúgy megy az élet, mint máskor. Kérdezem tőle, hogy vannak-e jelöltjei a rendnek, mint mondja, most kettő is. S kifejti, hogy úgy látja: a mai fiatalok nem nagyon akarnak döntést hozni, elvannak évekig, nem látják a döntések súlyát, és teológiát is csak úgy tanulnak, mert érdekli őket, de elköteleződni nem akarnak.
-Meg szokták kérdezni tőlem a fiatalok, hogy nem bántam-e meg, hogy papnak mentem, ez jellemző kérdés a döntés krízisének korszakában. Ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy nem az a kérdés, hogy én mennyire vagyok biztos emberileg a dolgokban, hanem azt kell tudatosítani, hogy Isten nem bánja meg, hogy kiválasztott. Egy kapcsolatban felszabadító, ha tudom azt, hogy a másik nem bánja meg – szögezi le.
Megérkezünk a kolostorhoz: modern, fehér épületegyüttes. Engem leültet egy kávéra az ebédlőbe, ő elmegy rendezni pár dolgot. Közben megtudom, hogy a kolostorban lelkigyakorlatot szoktak tartani. A kolostor mellett álló, modern Szent László templom a nyíregyházi főplébániához tartozik, a római és a görögkatolikus  hívek közösen használják , mert  a nyolcvanas években közösen építették. A kolostorral szemben van a Szent Kamill Leányai Szerzetesrend, ahol jelenleg négy nővér szolgál. A házfőnöknő indiai, van egy brazil, egy olasz és egy magyar nővér.
Visszaérkezik Frédi atya, s mesélni kezd. Mint mondja, már kiskorában is pap szeretett volna lenni, de érettségi után először iskola könyvtárosként dolgozott. A teológiát levelezőn végezte, ezután találkozott Anton atyával, aki a nyíregyházi kamilliánus rendház alapítója. Ekkor gondolkodott el újra papi hivatásán, így 1996-ban Nyíregyházán belépett a rendbe.
-Ennyi év után valóban megélem azt a jézusi mondást, hogy „nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” – jelenti ki Frédi atya. – Mindig is pap akartam lenni. Most már megélem minden nap, hogy Isten választott ki. Persze rá kellett döbbenem, hogy itt sem mindenki szent, sőt én sem vagyok az. A szerzetesi jelöltségben le kell rombolnunk az álmainkat, hogy aztán újakat építhessünk. 16 éve vagyok a rendben, öt éve vagyok pap.
Hogy néz ki egy kamilliánus napja? A szerzetesség egyik alappillére a közösségi lét – szögezi le Frédi atya. – Nem az a kérdés, hogy mit csinálunk, hanem hogy kik vagyunk. Mi a létünkkel vagyunk próféták. Akkor is, ha levéltári munkát végzünk. A szerzetes létét nem csupán tevékenysége határozza meg, hanem Istennek szenteltsége jel a világ számára.
A kis közösségnek általában reggel fél héttől hétig van elmélkedés a Szentírással, az Oltáriszentség előtt. „Ez az intimitása a szerzetesnek, a belső Isten- ember kapcsolat életben tartása a forrása  napunknak” – mondja Frédi atya. Ezután zsolozsma, szentmise, és aztán a reggeli, majd mindenki indul a szolgálatra, ahova be van osztva. Ki a kórházba, ki a sérültek napközi otthonába, vagy betegeket látogatni megy. Déli egy órakor van a napközi imaóra. „A kápolna a viszonyítási pont, ahova lehorgonyzunk”, ahonnan a szerzetesek csillagtúra-szerűen mennek a dolgukra. Délutánonként áldoztatnak, gyóntatnak, beszélgetnek a betegekkel, misézni szoktak a kórházban az osztályokon. 24 órás papi ügyeletet tartanak, a nap bármely órájában hívhatják őket betegekhez, haldoklókhoz.  Este hétkor esti ima, vacsora, közös együttlét a program.
A kamilliánusok lehetőséget biztosítanak a betegek számára a személyes beszélgetésre is. Mindig a betegektől indul ki a beszélgetés fonala, nem biztos, hogy Istenről fognak beszélni, lehet, hogy a focivébé kerül szóba. Persze általában megnyugtató a betegek számra, amikor műtét előtt együtt imádkoznak a pappal, esetleg meggyónnak és megáldoznak. Frédi atya azt mondja: a nővért és az orvost nem utasíthatja vissza a beteg, őt azonban igen, így egyfajta szabadsága van a betegnek. Aki agresszíven utasítja vissza a látogatót, azt általában az életben érte valamilyen csalódás, például rossz élménye van egy pappal kapcsolatban. De a betegség el nem fogadásának is egyik fázisa lehet a tagadás, elutasítás, lázadás, ami után jön a beletörődés, az elfogadás és végül az azonosulás. Ha egy embernek büntető istenképe van, ami függ a gyermekkori élményektől is, akkor rögtön felteszi a kérdést, hogy miért bünteti őt az Isten. Isten emberének pedig nekiszegezheti ezt a kérdést.
Mennyire kell ehhez a szolgálathoz pszichológusnak is lenni? Valamennyi pszichológiai képzést kapunk a teológián – jegyzi meg Frédi atya, rámutatva: pszichológusoknak és papoknak együtt kell dolgozniuk. Van olyan beteg, akinek pszichológust kell keresni, de ez nem pótolja a papokat, akik, függetlenül a betegek pszichés állapotától, Istent viszik el hozzájuk. A pszichiátriai osztályon például van olyan beteg, aki megnyugszik, ha el tudja végezni a gyónását, ezt pedig nem tudja pótolni a pszichológus. Van, aki arra panaszkodik, hogy már nem tud imádkozni, s ezen kell segíteni. A lényeg a papnak a szentség közvetítése.
„Ha Teréz anya azt mondja, hogy ő ceruza az Úristen kezében, akkor én az ecset vagyok. Kórházlelkészként az a feladatom, hogy úgy érjen az ecset a festményhez, az ember életéhez, hogy ne torzítsa el a vásznat. Frédi atya bevallja: voltak fáradt időszakai, de nem nevezné ezeket kiégésnek, azt mondani ugyanis, hogy , felelősség. Nem szabad összetéveszteni a kiégést a kifáradással, lehet, hogy csak egy jó alvásra van szükség.  Át kell gondolni, kiért is csináljuk: magunkért vagy Istenért? Emellett meg kell keresni a feltöltődést jelentő dolgokat.” Miből töltekezik Frédi atya? Az imádságból, a beszélgetésekből, a barátságokból. Leszögezi: ha mozgáshiányos a testi életünk, mozgáshiányos lesz a lelkiéletünk is.
-Gyakran arra döbbenek rá, hogy nem olvasok szórakozásból, kedvtelésből, olvasásom „csupán” céltudatos készülés. Tudatosan rá kell nevelnem magam a novellák, versek, regények önmagában rejlő szépségéért való olvasására – mondja Frédi atya. Hozzáteszi: néha verseket is ír, és szívesen jár színházba. 
A kamilliánus atya azt is hangsúlyozza: gyakran beszélünk a hivatások kríziséről Európában. Sokan félnek, hogy a szívük mélyén lévő tiszta vágyakat komolyan vegyék. Pedig azok a legtöbbször egybeesnek Isten akaratával. Ha csak állnánk az állomáson, és nem szállnánk fel egy vonatra sem, egy idő után elvinnének a biztonságiak, mert valami nincs rendjén nálunk. Sokan csak állnak és várnak a peronon. Azt a vonatot, amire ma nem szálltunk fel, nem tudjuk utolérni. Jézus ma is kimegy a szőlőjébe, és munkásokat keres. Szerinte arányaiban tekintve régen sem volt több hivatás, mint ma. Most is hív Jézus a szolgálatára embereket, csak félnek a meghívottak elfogadni ezt. Merni kell „kockáztatni.”Lellisi Szent Kamill 1550-ben született a közép-olaszországi Bucchianicóban. Korán árva lett, később katonai pályára lépett. 1575. február másodikán mély Istenélményt élt át, ami új irányt adott életének. Emellett gyógyíthatatlan betegsége volt, amiben megtapasztalta a ráutaltságot. Így a betegeknek szentelte életét. 1582-ben megalapította a saját rendjét, a kamilliánusokat (Betegeket Szolgáló Szabályozott Papok Rendje; latinul Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis; rövidítésük: M.I., O.S.C., O.S.Cam.) a betegek, szenvedők, mozgássérültek és haldoklók iránti irgalmasság gyakorlására. A tagok szokásos szerzetesi fogadalmak mellett letesznek egy negyediket is: életük kockáztatásával is szolgálnak minden beteget (irgalmasság fogadalma). Kamill 1614-ben halt meg. A kamilliánus papok a lélek, a testvérek a test és a lélek ápolására szentelik magukat megfelelő képzés alapján. Különösen a haldoklókkal törődtek, a nép ezért nevezte el a kamilliánusokat a „jó halál atyáinak”. Fekete reverendájukon vörös posztókeresztet viselnek. 1859-ben Jean Henri Dunant, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója látta a kamilliánusokat a solferinói csatánál a sérült katonák ellátásában. Intézményét ezért nevezte el Vöröskeresztnek. Magyarországon 1758-1759-ben Vácott próbáltak letelepedni, de pártfogójuk, Forgách Pál püspök meghalt, mielőtt megérkeztek a városba. 1775-ben Győrött a Kálvária közelében templomot és kolostort építettek. A betegeket otthonaikban és kórházakban ápolták. 1785-ben házukat II. József föloszlatta. A rend pap tagjai egyházmegyés papként dolgoztak tovább. A rendszerváltozás után, 1995-ben Nyíregyházán telepedtek le újra. Betegeket, szenvedőket gondoznak, segítik a rászorulókat és azok segítőit. Házfőnöküktől,  P. Dr. Anton Gotstól 2010 szeptemberében vette át a Magyarországi Kamilliánus Rend vezetését a székelyföldi születésű György Alfréd atya.
Szilvay Gergely
Forrás: Magyar Kurír


2012. szeptember 28., péntek

Ferences hivatástisztázó kurzusTíz esti alkalomra és egy hétvégi lelkigyakorlatra hívják a ferencesek a hivatásukat kereső 16 és 40 év közötti férfiakat. Nemcsak azokat várják, akik a papi vagy a szerzetesi életállapot iránt érdeklődnek, hanem mindenkit, aki felelősen akar dönteni élethivatását illetően, és segítséget szeretne kapni érett, felnőtt kereszténnyé válásához.
A szerzetesek segítenek abban, hogy a kurzus résztvevői felfedezzék, hova szólítja őket az Isten, milyen hivatást szán nekik. A feldolgozott témák és a személyes beszélgetések új szempontokat adhatnak a döntéshez.
A foglalkozásokat október 11-től, kéthetente csütörtökön 18.45 és 21.15 között a pesti ferences rendházban tartják, összesen tíz alkalommal. Jelentkezés október 10-ig Piatrik Pió testvérnél a pio@ofm.hu címen. Részletesebb információ a ferencesek.hu oldalon találhatók.

Köszönettel: Piatrik Pió OFM


2012. szeptember 27., csütörtök

Ünnepi szentmise Esztergomban a Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata 170 éves jubileuma alkalmával


"Az Úr elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek."

Ez a jelmondata a mai napon ünnepelt szent, Páli Szent Vince által alapított rendnek a Lazaristáknak vagy más néven Misszióstársaságnak.


A lazarista fogadalmak
 • állhatatosság
 • szegénység
 • tisztaság
 • engedelmesség
A lazarista erények
 • egyszerűség
 • alázatosság
 • szelídség
 • önmegtagadás
 • lelkekért való buzgóság
A Kongregáció határozottan szánja rá magát ezeknek az erényeknek nagyrabecsülésére és gyakorlására. Ez az öt erény legyen az egész Kongregáció lelkiségének a készlete, bősége, mely szüntelenül élteti valamennyiünk cselekedeteit.

A Misszióstársaság célja

Követni Krisztust, aki a szegényeknek hirdette az evangéliumot.
 1. minden erővel törekednek Krisztus szellemét magukra ölteni, hogy hivatásuknak megfelelő tökéletességére jussanak,
 2. a szegények, főleg a leginkább elhagyottak igehirdetésén fáradozzanak,
 3. az egyháziakat és világiakat egyaránt segítsék a lelki átalakulásban, és rávezessék őket arra, hogy a szegények igehirdetésében hatékonyabban vegyenek részt.
Forrás: Lazaristák - http://www.cm-hungary.hu/


A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái lelkigyakorlata


Mindennél előbbre valónak kell tartanunk a szegények szolgálatát


Nem szabad külső ruházatuk vagy viseletük szerint értékelnünk a szegényeket, sem pedig látszólagos lelki adottságaik alapján, hiszen ők gyakran ügyetlenebbek, durva megjelenésűek. Ha viszont a hit világosságának fényében nézitek a szegényeket, akkor majd olyanoknak látjátok meg őket, mint akik Isten Fiának a szerepét töltik be, aki önként választotta a szegénységet. Amikor ugyanis szenvedett, és szinte teljesen elvesztette emberi alakját, a pogányok számára oktalansággá, a zsidók számára botránnyá lett, noha úgy mutatkozott be előttük, mint az evangélium hirdetője a szegényeknek: Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek (Lk 4, 18). Ezért hát nekünk is így kell gondolkodnunk, és követnünk kell, amit Krisztus tett, tudniillik gondját kell viselnünk a szegényeknek, őket megvigasztalnunk, segítenünk és nagyra becsülnünk kell. 
Mivel pedig Krisztus szegénynek akart születni, és tanítványokul is szegényeket választott maga mellé, sőt maga is a szegények szolgája lett, ezért annyira osztozott a sorsukban, hogy – miként maga mondotta – bármi jót vagy rosszat tegyenek is a szegényeknek, úgy veszi majd, mintha neki tették volna. Isten ugyanis, aki szereti a szegényeket, szereti azokat is, akik a szegényeket szeretik. Hiszen ha valaki előtt egy ember kedves, akkor szeretetébe fogadja azokat is, akik ennek az előtte kedves embernek barátai, vagy szeretetszolgálatot tesznek neki. Ezért merjük remélni, hogy a szegények iránti szeretetünk miatt majd minket is szeret az Isten. Tehát iparkodjunk az elesetteket és szegényekét megérteni (vö. Zsolt 40, 2), gyakran felkeresve őket, és annyira együtt érezni velük, hogy mi is mondhassuk az Apostollal: Mindenkinek mindene lettem (1 Kor 9, 22). Ezért arra kell törekednünk, hogy embertársaink gondját és nyomorúságát látva részvevő lélekkel kérjük Istent, öntse belénk az irgalmasság és könyörületesség szeretetét, ezzel töltse be szívünket, és őrizze is meg azt benne. 
A szegények szolgálatát pedig mindennél előbbre valónak kell tartanunk, és késlekedés nélkül kell teljesítenünk. Tehát, ha még imádság idején is orvosságot vagy segítséget kellene adni valamelyik rászorulónak, nyugodt lélekkel menjetek el hozzá, és szolgálatotokat úgy ajánljátok Istennek, mintha imádkoztatok volna. Ne nyugtalankodjatok lelketekben, és ne legyen lelkiismeret-furdalástok a szegények szolgálata miatt elmulasztott imádságtokért. Nem bántjuk meg Istent, ha éppen Isten miatt hagyjuk abba az ő imádását azért, hogy ilyen szolgálatokat teljesítsünk. 
Amikor tehát abbahagytátok az imádságot, hogy egy szegénynek szolgálatára legyetek, arra gondoljatok, hogy ezt a szolgálatot éppen magának Istennek teszitek. A szeretet ugyanis minden szabályt megelőz, hiszen mindenekelőtt a szeretetre kell törekednünk; és mivel a szeretet a legmagasztosabb, meg kell tennünk, amit parancsol. Tehát a szegények iránti szolgálatunkat fokozott lelki buzgósággal végezzük, felkutatva főleg az elhagyatottakat, hiszen ők azok, akiket nekünk szolgálnunk kell, és egykor ők lesznek a mi pártfogóink is.

Forrás: Páli Szent Vince áldozópap írásaiból (Epist. 2546: Correspondance, entretiens, documents, Paris, 1922-1925, 7)


2012. szeptember 25., kedd

Istenre hallgatva a "történelem barázdáiban": a világiság szól a megszenteltséghez 2.


A világi intézmények találkozója Assisiben

A világi intézmények (institutum saeculare) tagjai többnyire rejtetten, a hétköznapi élet keretei között megmaradva élik meg hivatásukat, amelyben a szerzetesi Istennek szenteltség és a világi jelleg ötvöződik. Rejtettségükben szerepet játszik hivatásuk sajátos jellege is, hiszen az a feladatuk, hogy kovász módjára, belülről hassák át a világot az evangélium lelkületével. A 2012 nyarán, július utolsó hetében Assisi városában megtartott kongresszusuk, illetve világkonferenciájuk közgyűlése azonban kivételt jelentett ez alól – ráirányítva a figyelmet e nehézségeiben is szép hivatásra.


Az intézmények közötti találkozások egymás gazdagítása, a tapasztalatcsere mellett mindig alkalmat adnak a hivatásban való megerősödésre is. Ennek jegyében XVI. Benedek pápa üzenetben fejtette ki a világi intézmények tagjai számára hivatásuk hiteles betöltésének leglényegesebb támpontjait: az evangéliumi tanácsok megélésén alapuló teljes odaadottságot, a folyamatos képzést és nem utolsósorban az elmélyült lelki életet. Korunk embere talán hajlamos az élet értékét a hasznosságon, a tevékenységek sokféleségén keresztül mérni, ám a Szentatya felhívja a figyelmet e „mennyiségi szemlélet” hamis voltára: inkább arra kell képessé válnunk, hogy Istent keressük minden esemény szívében, és a történéseket Krisztus elé vigyük.

A kongresszuson személyesen is jelen volt a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa, a brazil João Braz de Aviz bíboros. Előadásában minden emberi szeretetközösség mintájára, Isten szentháromságos szeretetére irányította rá a jelenlévők figyelmét, majd ebből kiindulva – nagyon személyesen, mély lelkiségről tanúságot téve – szólt a világi intézmények tagjainak a mai világ számára különösen is aktuális küldetéséről, tanúságtételéről.

A világi intézmény pontos jelentése talán kevéssé ismert – sokan a kifejezés hallatán a harmadrendekre vagy más, különböző életállapotú világiakból álló közösségekre gondolnak. Az életstílusra jellemző hétköznapiság és visszafogottság mellett talán annak is köszönhető ez, hogy a világi intézmények igencsak rövid múltra tekinthetnek vissza a szerzetesrendekhez képest, és talán számbelileg sem mondhatók túl jelentősnek a világegyházban. 1947-ben jelent meg a világi intézményeket életre hívó pápai enciklika (Provida Mater Ecclesia), amellyel lehetővé vált az evangéliumi tanácsok (tisztaság, szegénység, engedelmesség) vállalásával elköteleződő, ám mégis a világban maradó tagokból álló közösségek alapítása.

„A Szentlélek, a különféle ajándékok csodálatos mestere, napjainkban az Istennek szentelt élet új formáit hívta létre, mintha a Gondviselés tervének megfelelően eleget akarna tenni az új követelményeknek, melyekkel az Egyház ma küldetése teljesítése közben a világban találkozik” – áll a világi intézményekkel kapcsolatban Boldog II. János Pál pápa Vita Consecrata kezdetű apostoli buzdításában. A hat és fél évtized alatti több száz alapítás, a több mint harmincezer világi intézményben elköteleződött férfi és női laikus, illetve felszentelt pap élete a nehézségek ellenére is arról tanúskodik, hogy – hitelesen megélve – valóban nagy ajándék ez a karizma az egész Egyház számára.(G. Á.)
Forrás: Vinculum Caritatis

A Sacré Coeur Nővérek


A Szent Szív Társaságot (Sacré Coeur) Szent Barat Magdolna Zsófia alapította 1800-ban, Franciaországban. Ma a rend a Föld 42 országában van jelen.
Társaságunk küldetése Isten szeretetének felfedezésére hív és arra, hogy a Vele való egységben éljünk és az Ő szeretetét mutassuk meg ott és azoknak, akikkel élünk és kapcsolatban vagyunk; szolgálatunk: pasztorális munka és lelki kísérés, oktatás, felnőttképzés és nevelés.Forrás: katolikusok.hu

Egyénileg kísért lelkigyakorlat a Sacré Coeur Nővérekkel
2012. november 23-25. péntek 17.00-tól vasárnap 14.00-ig

vezeti: Csókási Anna RSCJ és Paál Judit RSCJ


Mindazokat várjuk, akik szeretnék a Szentírás segítségével elmélyíteni vagy újból élővé tenni Istenkapcsolatukat. Ebben segít a teljes szilencium, a napi 4-5 imaegység, a természet csendje és a lelkigyakorlat vezetőjével való személyes beszélgetés.helye: Sacré Coeur Nővérek Forrás Lelkiségi Központja, Budapest, XII. Mese u. 11.
költsége: 8000 Ft

jelentkezés 3000 Ft előleg egyidejű befizetésével: november 15.

információ és jelentkezés: rscj.mese@gmail.com, 30/4767590  Előadás a bencésekről


Október 29-én, hétfôn 18 órától

Várszegi Asztrik OSB püspök, főapát
tart nyilvános előadástA bencések - Az új evangelizáció kihívása és rögös útja címmel


a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében
(Budapest, VIII., Szentkirályi u. 28.).


Ferences Klub


Nem csak ferenceseknek, de a ferences család támogatásával.


Célja: Legyen olyan hely,
ahol a fiatalok találkozhatnak,
barátokra, ismerősökre lelnek,
eszmét cserélnek az élet nagy kérdéseiről,
előadást hallgatnak,
növekedhetnek hitben, ferencességben, bölcsességben.

Jelige: minden héten, hétfőn, héttől JÁSZOL!

Információ:
2012. szeptember 10-től minden hétfőn 19 órától
18-35 éves fiatalok számára a Ferenciek terén.


A klub keretei:
19.00-19.45-ig könnyű pizzás vacsora, érkezés bármikor
19,45-től rövid imádság,
majd 20,45-ig különféle előadás (ferencességet, önmagunkat érintő témában, illetve tanúságtétel) vagy valami meglepetés.
Este folyamán lehetőség van kérdezni az előadótól
(20.45-21.00) és kötetlenül beszélgetni (21.00-?).
Helyszín: Belvárosi (pesti) Ferences Templom, Szent Ferenc terem.
Bejárat a "Ferenczesek bazárja" felől a Kárpátia udvarban!

[cím: 1053 Budapest Ferenciek tere 3.]

Belépődíj, mely hozzájárulás a TELJES estéhez: két db lánchíd, azaz 400 Ft!


2012. szeptember 24., hétfő

Az apostolokkal egyenlő és első vértanúnő

Franz Anton Maulbertsch: Szent Tekla

Szent Tekla, első vértanúnő, Ikónia városában született. Ismert és gazdag szülők leánya volt, aki rendkívüli szépségével jeleskedett. Amikor 18 éves lett, egy ismert ifjúval jegyezték el. Egyik alkalommal Szent Pál beszédét hallotta meg, amikor az Üdvözítőről beszélt. Teljes szívéből megszerette az Üdvözítő Úr Jézus Krisztust, és keményen elhatározta, hogy nem lép házasságra, hanem egész életét az Evangélium hirdetésének szenteli.

Anyja ellenezte Tekla elhatározását és kényszerítette, hogy menjen férjhez vőlegényéhez. A vőlegény panaszt tett a város kormányzójánál Szent Pál ellen, azzal vádolva Pált, hogy elfordította tőle menyasszonyát. Az apostolt börtönbe zárták. Tekla az éj leple alatt, titokban elszökött hazulról, és arany ékszereivel megvesztegette az őröket, akik beengedték őt a fogvatartotthoz. Három napig ült Pál lábainál, figyelmesen hallgatva tanítását. Miután kiderül Tekla eltűnése, mindenütt elbeszélték keresésének hírét. Majd végül a börtönben találtak rá és erőszakkal hazavitték.

A bíróság a városból való kiűzetésre ítélte Pált. Teklát pedig sokáig győzködték, hogy egyezzen bele a házasságba, de nem változtatott elhatározásán. Sem anyja könnyei, sem annak haragja, sem pedig a kormányzó fenyegetései, nem tudták eltántorítani Teklát a Mennyei Vőlegény szeretetétől – Urunk Jézus Krisztustól. Az anyja halálbüntetést kért engedetlen lányára, ezért Teklát máglyán való elégetésre ítélték. A szent vértanúnő, minden félelem nélkül lépett a máglyára és keresztet vetett. Ebben a pillanatba megjelent neki az Üdvözítő, áldásával erősítve őt az elkövetkezendő küzdelemben, aminek következtében kimondhatatlan öröm töltötte el Tekla lelkét. A lángok hatalmas nyalábokban csaptak fel, körbevették a vértanúnőt, de nem értek hozzá. Megzendült az ég, és a hatalmas zápor eloltotta máglya tüzét. A kínzók félelmükben szertefutottak. Szent Tekla, akit az Úr védelmezett, elhagyta a várost, és egy fiatal keresztény férfi segítségével megkereste Pál apostolt.

Szent Pál apostol és a vele együtt lévők, akik között volt Barnabás apostol is, a várostól nem messze lévő barlangban bújtak meg, és buzgón imádkoztak, hogy az Úr erősítse meg Teklát szenvedéseiben. Velük együtt ment Tekla Antióchiába, az Evangélium hirdetésére. Itt egy bizonyos Alexander nevezetű férfi, szépsége miatt kiszemelte magának, de Tekla elutasította házassági ajánlatát, és ezért, mint keresztényt halálra ítélték. Kétszer engedtek rá kiéhezett vadállatokat, azok azonban hozzá sem értek a szent szűzhöz. Szelíden lábaihoz feküdtek, és nyalogatták. Bármilyen kínzásnak vetették alá, Isten Gondviselése folytán, mindig sérületlen maradt. Végül két bikához kötötték, és különböző irányba kezdték el őket hajtani. Az erős kötelek azonban, mint a pókháló, úgy szakadtak el, és a bikák szétszaladtak, szent Tekla pedig ismét sérületlen maradt.

A nép felkiáltott: “Nagy a keresztények Istene!” Maga a kormányzó is megijedt, miután megértette, hogy szent Teklát a Hatalmas Isten védelmezi, akinek ő szolgál. Ekkor megparancsolta, hogy Isten szolgálóját, Teklát, engedjék szabadon.

Szent Pál apostol áldásával, szent Tekla egy pusztaságban telepedett le, ahol sok évig élt, szüntelenül hirdetve Isten Igéjét, betegeket gyógyítva imái által. Szent Tekla sok pogányt térített Krisztushoz. Ezért, méltán nevezi őt az egyház az apostolokkal egyenlőnek. Még egy pogány varázslót is, aki az ő tisztaságát akarta meggyalázni, merészségét megbüntetve, a szent Keresztséghez vezetett. Az emberiség ellensége nem egyszer próbálkozott meg elpusztítani szent Teklát, a bűntől elvakult embereken keresztül, de Isten ereje mindig óvta Krisztus hű szolgálóját.

Amikor szent Tekla már 90 éves volt, összefogtak ellene a pogány varázslók azért, mert ingyen gyógyított betegeket. Képtelenek voltak felfogni, hogy ő Krisztus irgalmának erejéből gyógyítja meg a betegeket, ezért azt feltételezték, hogy Teklát különleges módon segíti a szűz Artemida istennő. Irigységből bérenceket küldtek Teklához, hogy meggyalázzák a szentet. Amikor már egész közel voltak, szent Tekla Krisztus Üdvözítőhöz kiáltott segítségért, és ekkor a hegy kettévált, és elrejtette a szent szüzet, Krisztus menyasszonyát. Így adta át lelkét szent Tekla a Teremtőnek.

Az Egyház úgy tiszteli Teklát, az első vértanúnőt, mint “a nők dicsőségét, a szenvedők tanítóját, mindenki számára megnyitva a vértanúság útját”. A régi időktől fogva, sok templomot szenteltek tiszteletére, amelyek közül egy Konstantinápolyban volt. Az apostolokkal egyenlő és első vértanúnő, a minden küzdőért imádkozó Tekla nevét, a nők szerzetessé nyírásánál is említik.

Forrás: Hodigitria


A Szentírás a szentek kifogyhatatlan tápláléka, és szent éhsége


Nagyon kevesen tudják, sőt talán senki sem tudja egészen felfogni, hogy mekkora erő van a Szentírásban. 
Nézzétek, kedves testvéreim, milyen csodálatosak és milyen drágák a Szentírás sorai, és mindig szent vágyat ébresztenek. A szentek kifogyhatatlan tápláléka és szent éhsége ez. E kimeríthetetlen bőség nem hagy maga után semmi kívánnivalót, de még inkább értékesebb gyakori határozottsága. 
Méltán, mert egyrészt a Szentírásból szerzi meg az ember az üdvösség ismeretét, másrészt pedig maga a Szentírás mindazokat, akik hisznek, és hitük szerint cselekednek, el is vezeti az örök életre. A Szentírás a múltat változtatás nélkül írja le, a jelent meg jobban megmutatja, mint ahogy azt látni lehet, a jövőt pedig már mintegy megtörténtet mondja el. A Szentírás minden lapjáról az igazság szól, minden lapján az isteni erő tündöklik, és minden lapja a jövőt tárja fel az emberi nem előtt. 
Mint ahogy az a földön is szokott lenni, a mi meglevő felfogásunknak megfelelően példabeszédekben és elrejtve közli velünk az isteni igazságokat, amint azt a 77. zsoltár is mondja : Példabeszédre nyitom ajkamat: Hirdetem, ami rejtve volt a világ teremtésétől fogva (vö. Zsolt 77, 2). 
Hogy elénk tárjon minden isteni ajándékot, a Szentírás megtanít bennünket a Szentháromság hódolatteljes ismeretére is, amelyet — a bálványok tiszteletére fordított annyi évszázadon át — nem ismert meg ez a szomorú sorsú, elvakult emberiség; tudniillik az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, mint egy Istent és minden teremtmény Alkotóját és Kormányzóját, aki képes volt megteremteni mindazt, amit csak akart, és ami csak látszik az égen és a földön. 
Ha azt kérdezed, hogy ő milyen jó, halld meg ilyen röviden összefoglalva: Menedék a nyomorúság válságos napjaiban (Zsolt 9, 10). Ha a hatalmát kérdezed, halld: Ki állhat ellen a te hatalmadnak? (Vö. Zsolt 75, 8). Ha igazságát kérdezed, halld: Igazságosan megítéli a földkerekséget (Zsolt 95, 13). 
 A Szentírás egészen világosan tanítja, hogy Isten mindenütt jelen van. Így mondja a Zsoltáros: Lelked elől ugyan hova mehetnék? Színed elől hová futhatnék? Ha fölhágok az égbe, odafönn vagy, ha leszállok az alvilágba, odalenn talállak (Zsolt 138, 7-8), és így tovább, amint a Szentírás az ő nagyságáról szól. 
Ezeket a szent iratokat, amint jól tudod, nem emberi értelem találta ki, hanem isteni erő íratta le szent emberek által. Ezt akkor lehet igazán megérteni, amikor egy hívő lélek megbizonyosul arról, hogy a Szentírást mint igazságot és mint a lélekre nézve hasznosat lehet hirdetni. Mi az, ami lelkileg hasznos és drága, amit meg nem találsz a Szentírásban, ha a tiszta lélek értelmével figyelsz rá? 
A Szentírás minden egyes felolvasása nem üresen elhangzó szó, és nem is késlekedik annak a megvalósításában, amit ígér, mert akik engedelmeskednek neki, azoknak meghozza az örök üdvösséget, a gőgösöket pedig, akik ellene mondanak, örök büntetéssel sújtja. 
Ezért is kapjuk azt a figyelmeztetést, hogy a Szentírás szavait nemcsak meghallgatni kell, hanem üdvös cselekedetekkel az embernek teljesítenie is kell azokat. Egyszer ugyanis az Isten és az embertárs iránti szeretetre figyelmeztet bennünket, máskor meg arra, hogy a világ mulandó dolgait túl ne értékeljük, ismét máskor meg azt csöpögteti beléd, hogy meg ne feledkezzél arról a hazádról, amely majd örök lakóhelyed lesz. Türelemre int, reményt nyújt, dicséri az üdvös alázatosságot, és mindig elítéli a romlásba döntő gőgösséget, de gyakran ajánlja a jámbor alamizsnálkodást. 
Eddigi minden jótéteményét felülmúlva a Szentírás akkor a legirgalmasabb, amikor tanúsítja, hogy a mi ítélő Bíránk elfogadja a bűnbánatot, és tanítja, hogy a mi jóságos Megváltónk megbocsát; sőt a Szentírás elriaszt a bűntől, hogy megjavítson bennünket, ítélettel fenyeget, hogy irgalmazhasson, és megparancsolja: úgy éljünk, hogy méltók legyünk az angyalok társaságára, és legyen meg bennünk az, ami a legdrágább és örök értékű, hogy Isten legyen minden mindenben (1 Kor 15, 28), továbbá hogy meglássuk őt színről színre, és töltekezzünk dicsőségének bőségéből, és ne legyen már többé semmi kielégítetlen vágyunk. 
Ki lenne az, aki nem akarna az ilyen parancsoknak szót fogadni, hacsak nem az, aki mindenáron az örök kárhozatba akar rohanni? Minden esztelenséget és minden butaságot felülmúl az, ha valaki saját Megváltója parancsait semmibe veszi, és ugyanakkor legkegyetlenebb ellensége csábításait követi. 
Ahány szó, annyi jutalom; ahány ítélet, annyi büntetés. A Szentírás nem szűnik meg hasznos tanításokat adni, csak akkor, ha kivágják a nyelvet, és az hallgat. 
Mindezeket nagyon kell tudniuk azoknak, akik követni akarják Krisztust, és győzelmet akarnak aratni testük felett, amelyben nem uralkodik a Szentlélek. Végül is azt akarja a Szentlélek, hogy övéi fel legyenek fegyverezve a láthatatlan támadások ellen is, hogy legyőzzék azt a gonosz szellemet, amely Sault gyötörte. Ennek a gonosz szellemnek az elűzéséhez, mint már mondottam, főként Dávid lantjára van szükség, azaz Krisztus drága tanítására és ennek a megvalósítására. Ez teszi az Istenben hívőket jólelkűekké.

Forrás: Szent Gellért csanádi püspöknek és vértanúnak a három ifjú himnuszáról szóló elmélkedéséből (Corp. Christ. Cont. Mediaev., vol. 49, Turnholti, 1978. CC MC, vol. 49, lin. 519-521. 526-591)Himnusz Szent Gellértről
Szép Velence, ősi város, 
zengj az Úrnak éneket. 
Erényekben kiváltságos, 
Gondviselés van veled, 
mert Gellértet a jóságos 
Isten adta teneked.

S ő, az Isten választottja, 
néki adja önmagát. 
Lelke üdve lesz a gondja, 
vállalván a Regulát, 
földi pálya nem marasztja, 
Krisztus útján megy tovább.

Őt e honban tiszteletben 
részesítik, mint atyát. 
Hitet plántál, és a mennyben 
sokszorozza jók hadát, 
templomot rak, s mindenekben 
csodálják alázatát.

Legyen áldás és imádat 
Háromság-egy Istennek, 
az Atyának és Fiúnak 
s velük a Szentléleknek, 
ki a küzdőknek erőt ad, 
hogy győzelmet nyerjenek. Ámen.

2012. szeptember 21., péntek

Meglátta őt Jézus, megkönyörült rajta, és kiválasztotta


Szent Máté apostol és evangélista

Jézus látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: Kövess engem! (Mt 9, 9). Látta, de nem annyira a testi látás, hanem inkább a belső könyörület tekintetével. Látta a vámost, és mivel ebben a látásban ott volt könyörülete és kiválasztása is, azt mondta neki: Kövess engem! Kövess, ez azt jelenti, hogy lépj a nyomomba. Kövess — mondta —, de ne lábad lépteivel, hanem életed megjobbításával. Aki ugyanis azt állítja, hogy Krisztusban akar maradni, annak úgy kell élnie, ahogy Krisztus élt (vö. 1 Jn 2, 6).

Az felállt — mondja a Szentírás —, és nyomába szegődött (Mt 9, 9). Semmi csodálatos nincs abban, hogy a vámos az Úr első parancsszavára otthagyja a földi hasznot, amit hajszolt, és hátat fordítva a gazdagságnak, csatlakozik annak a kíséretéhez, akiről tudta, hogy semmi vagyona sincs. Mert maga az Úr, aki őt külsőleg hallható szavával meghívta, belül ellenállhatatlan ösztönzéssel rávette, hogy kövesse őt, szívébe öntve a kegyelem fényét. Ennek világánál Máté megértette, hogy aki itt a földön elszólította őt az ideigvalóktól, az az égben romolhatatlan kincseket tud neki adni.

Vendégül látta őt házában. Sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett (Mt 9, 10). Egy vámos megtérése sok vámosnak és bűnösnek ad példát a bűnbánatra és a bocsánatra. Aki majd a pogányok apostola és tanítója lesz, megtérésének kezdetén szép és igaz előrejelzéssel a bűnösök egész csapatát vezeti magával az üdvösségre, és az evangélium hirdetésének a feladatát, amelyet erényeinek kiteljesedésével valósít majd meg hiány nélkül, hitének első lépéseinél már gyakorolja. Továbbá: ha a történetek vizsgálatánál értelmünkkel mélyebbre akarunk hatolni, Máté nemcsak földi házában adott testi lakomát az Úrnak, hanem lelkének házában sokkal buzgóbban készített neki lakomát, a hit és szeretet által, annak tanúságtétele szerint, aki azt mondotta: Nézd, az ajtóban állok, és kopogok; aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem (Jel 3, 20).

Ha meghalljuk szavát, akkor nyitunk ajtót az ő fogadására, amikor akár rejtett, akár nyílt intéseinek szívesen szót fogadunk, és gondos munkával megtesszük azt, aminek elvégzésére felszólítást kaptunk. Betér hozzánk, hogy ő velünk, mi pedig vele étkezzünk. A választottak szívében ugyanis szeretetének kegyelmével vesz lakást, és szüntelen jelenlétének fényével üdíti fel őket, hogy a mennyei vágyak egyre jobban megerősödjenek bennük, és az ég felé törő tetteikkel mint nagyon kedves eledellel táplálják Jézust.

Forrás: Tiszteletméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből (Hom. 21: CCL 122, 149-151) 


Jelöltségi képzés a Boldogasszony Iskolanővéreknél

A Boldogasszony Iskolanővérek apostoli szerzetesközössége 2012. november 17-én jelöltségi képzést indít szerzetesi életre készülők számára.

Olyan lányokat/nőket várunk, akik komolyan foglalkoznak az apostoli szerzetesi hivatással, de még nem jutottak el világos döntésre - vagy akik már döntöttek, és szeretnének bekapcsolódni a szerzetesképzésbe. A képzés célja:

az iskolanővéri karizmával való mélyebb találkozás, és annak a tisztázása, hogy ez megegyezik-e a jelölt személyes küldetésével. Ezért a jelöltek bekapcsolódnak az iskolanővérek küldetésébe: felelősséget vállalnak, elköteleződnek, hatni akarnak - akár pedagógusként, akár más módon. A jelöltségbe jelentkezőket intenzív közösségi alkalmakra és személyes vezetésre hívjuk. A képzést vezető nővérek teamje személyre szabottan, a jelöltek aktuális életkörülményeihez igazodva kíséri és fejleszti őket lelkiségi, önismereti, közösségi területen. Érdeklődni és jelentkezni Makai M. Csillánál lehet a 6725 Szeged, Szentháromság utca 74. postai címen, vagy a makaicsilla@yahoo.com e-mail címen.

Mi, iskolanővérek, hiszünk abban, hogy a világ meg tud változni az ember átformálódása révén. Ez a hitünk kifejeződik abban, hogy képzéssel-neveléssel, kultúrával gyógyítjuk a világ sebeit. Szolgálatunkban elsősorban a gyerekeket, a nőket, a hátrányos helyzetben élőket részesítjük előnyben. Aktív apostoli életünket a hűséges ima, a közösségi élet táplálja. 5 kontinens 34 országában, nemzetközi közösség tagjaiként sokféle területen működnek az iskolanővérek: megtaláljuk őket óvodától egyetemig az oktatásban, kollégiumokban, plébániai és szociális munkában, de foglalkoznak a nővérek menekültekkel, hajléktalanokkal, prostituáltakkal is. A Kárpát-medencében 154 éves múlttal, jól működő intézményekkel a hátunk mögött keressük, hogy mire hív minket ma Isten, hol tudunk nevelői karizmánkkal a teljes ember kibontakozásának szolgálatában tevékenykedni.

Honlap: www.iskolanoverek.hu

Forrás: VPP Hírporta

A közösség karizmájáról: http://www.iskolanoverek.hu/index.php/karizmainkA Szociális Testvérek meghívója

Domonkos Ifjúsági Találkozó

Hit, meggyőződés, szabadság
VIII. NAGY MAGYAR DOMONKOS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 2012 őszHelyszín: Domonkos Nővérek, Budakeszi

(2092 Budakeszi, Fő út 192/B.)Megközelíthető Budapestről, a Széll Kálmán térről a 22-es busszal, melyről a „Városháza” megállónál kell leszállni, és a katolikus templom melletti kis utcán felsétálni a dombra.

Időpontja: 2012. október 12-14.

(péntek 18.00-tól vasárnap ebédig)♦ Korhatár: 15-35 év

♦ Jelentkezési határidő: október 4.

♦ Jelentkezni a helyi Domonkos közösségeknél lehet

♦ Hozzatok magatokkal hálózsákot, polifoamot, papucsot, vidámságot

♦ Hozhattok sütit is (hogy megédesítsük az együttlétet)

♦ Részvételi díj 1500,- Ft.S z e r e t e t t e l v á r u n k  B e n n e t e k e t !Kapcsolat: Petres E. Lúcia OP, email: petres.lucia@gmail.com

2012. szeptember 12., szerda

Nézd a csillagot, hívd Máriát!A szűz neve Mária (Lk 1, 27). Szóljunk valamit erről a névről is, amelyet a tenger csillagának szoktak fordítani, és ami nagyon illik a Szűzanyára. Ő ugyanis valóban a csillaghoz hasonlít, mert amint a csillag, bár sugarakat bocsát ki, megmarad épnek, úgy a szent Szűz is szüzessége sérelme nélkül szülte világra a Fiút. Amint a sugárzás nem csökkenti a csillag fényességét, úgy a Fiú sem a Szűz épségét. Ő ugyanis az a ragyogó csillag, amely Jákobból támadt, amelynek fénye megvilágosítja az egész földet, világossága ott ragyog a magasságokban, behatol a mélységekbe, bejárja a földet, inkább a lelket melegíti, mint a testet, növeli az erényeket, és kiégeti a hibákat, ő az a nagyszerű és kiváló csillag, amely magasba emelkedett életünk nagy és hatalmas tengere fölött, hogy ott ragyogjon erényekkel, és világoskodjék jó példájával.
Ó, te, aki megérted, hogy mindnyájan e világ folyamán inkább viharok között hánykolódunk, mint szilárd talajon járunk, ne fordítsd el szemeidet e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy elborítson az áradat. Ha a kísértések szele ér, ha a gyötrelmek szirtjei között hajózol, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a kevélység, a hatalomvágy, a mellőzés vagy hiú vetélkedés hullámai között hánykolódsz, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a harag, a kapzsiság vagy a test vágyai fenyegetik lelked hajóját, nézd Máriát. Ha a bűnök félelmetessége megzavar, ha a lelkiismeret beszennyeződése megijeszt, ha az ítélet borzalmassága megrémiszt, ha a szomorúság feneketlen mélysége és a kétségbeesés örvénye elnyeléssel fenyeget, gondolj Máriára.
Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, és hogy közbenjáró imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt kéred, nem fogsz kétségbeesni; ha rágondolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni, ha ő védelmez, nincs mitől félned; ha ő vezet, nem fogsz elfáradni; ha ő kegyes hozzád, célba érsz. Így önmagadban megtapasztalod, hogy mennyire joggal mondja a Szentírás: A szűz neve Mária. De most egy kicsit meg kell állnunk, hogy ne csak átmenetileg szemléljük ezt a ragyogó fényességet. Az Apostol szavát mondom: Jó nekünk itt lennünk (vö. Mt 17, 4). Most szabad csendben, belső örömmel szemlélni azt, amit nem tud kifejezni a nehézkes szó.

Forrás: Szent Bernát apát beszédeiből (Hom. 2, 17: PL 183, 70-71)2012. szeptember 11., kedd

Bevezetés az imaéletbe - Szent Ignáci lelkigyakorlat hivatáskeresőknekVezeti: Koronkai Zoltán SJ, Mézinger Gabriella SJC és Tyukodi Beáta SJC

Élethivatásunk felismerése szempontjából feltétlen szükséges, hogy mély kapcsolatban legyünk Istennel. Az imaélet elmélyítése a hivatáskeresés alapja. Erről szól ez a lelkigyakorlat.
Olyan fiatalokat várunk, akikben van valami belső nyugtalanság, akik valami többre vágynak, akik keresik, hogy mire teremtette őket Isten.

Lelkigyakorlat típusaszemélyesen kísért Szent Ignáci lelkigyakorlat.

A lelkigyakorlat időpontja: 2012. november 1. (csütörtök) – 4. (vasárnap)

Helyszín: Püspökszentlászló, Életrendezés Háza

A lelkigyakorlat napirendje, csak tájékoztató jelleggel:
A napi 3-5 imaidő az imában való következetességet szolgálja.
A szentírási szövegekkel való elmélkedés megnyitja a személyes teret Isten és ember között.
Ennek kibontása és mélyítése történik meg a lelki kísérővel való beszélgetésben.
A természetben töltött idő az isteni jelenlét iránti érzékünket tágítja, finomítja.
A teljes csend a figyelem mélyülését, a jelenlétet és az Istennel való találkozást szolgálja.

A lelkigyakorlat költségei: Keresettel rendelkezőknek: 15.800.-Ft Keresettel NEM rendelkezőknek (diák, nyugdíjas, gyes-en lévő, munkanélküli stb): 13.850.-Ft Fenti költségek tartalmazzák a szállást, a teljes ellátást és a 650.-Ft-os mosatási költséget (ha hozol hálózsákot, ágyneműt ezt nem számoljuk) is.
Amennyiben nincs lehetőséged a fenti költséget sem megfizetni, kérhetsz egyéni támogatást, az ABLAK támogatási alapnak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy a költségek maximum 50%-át az Életrendezés Háza átvállalja tőled. 

Jelentkezés: http://eletrendezeshaza.hu/?p=362

2012. szeptember 8., szombat

Himnusz Kisboldogasszonyra 


 

Ó, Istenszülő Szűzanya,
a földiek fénysugara!
A szolga-ember ím szabad
s a Fény fia lett általad.

Királyi szűzlány, Mária,
Dávid házának magzata:
de méltóbb nemességet ad
minden ősödnél szent Fiad.

Ős gyökerünktől szabadíts,
új szőlőtővé nemesíts:
a benned újult földi nem
királyi papsággá legyen.

Oldozzák imádságaid
a vétkek súlyos láncait;
juttasson minden érdemed
nekünk az égben lakhelyet.

Szent Szűz, a Háromság nevét
dicsérjük mind, mert te az Ég
jóságának leggazdagabb
kegyelmi kincsesháza vagy. Ámen.

Ave Maria


2012. szeptember 5., szerda

Hogyan került a magyar szerzetesnővér Sassuolóba a kármelitákhoz?Augusztus 28-án különleges szerzetesi fogadalom megújítására került sor az olaszországi Modena közelében lévő Sassuolo városka karmelita kolostorában.
A templom szentélye mögött, ráccsal elválasztva, a nővérek között az első sorban Maria Amata Kinsztler, kezében vastag, csonkig égő magyar gyertyával, amelyet a huszonöt évvel ezelőtt kimondott "igen" megerősítése jeléül az oltárra helyeznek.

Az ünnepélyes vízszentelés és szenteltvízhintés a keresztségre és az elkötelezett élet értékére utal. Az evangélium után pedig az "anya" (a kolostor elöljárója) kezébe helyezett két tenyér és a könnyek között kimondott szavak egy élet odaadását, annak megerősítését jelentik.

A Kiskunhalason született magyar lány még akkor kényszerült hazája elhagyására és lépett a szemlélődő karmeliták közé, amikor itthon ez a fajta szerzetesi élet lehetetlen volt. Erősen érezte a hívást, a késztetést, itthon hagyta családját, szüleit, testvéreit, mindenét. 1983. március 13-án titokban elhagyta az országot, előbb az ausztriai Linzben, majd Rovigóban élt, tizenöt éve pedig Sassuolóban éli örömteli szerzetes életét.

Amata nővér (neve annyit jelent: akit Isten szeret) munkája a renden belül a szentmiséhez szükséges ostyák előállítása, sütése, csomagolása, küldése a megrendelőknek. Szinte egész észak Olaszországot ők látják el ostyával. Feladata emellett a beteg nővértársak ápolása, a konyha, a kert, a közös imádság, a takarítás, az állandó szellemi továbbképzés, a tanulás. A magyar nővér ünnepe most háromszoros: 15 éve él Sassuolóban, 25 éve tette le örökfogadalmát és 35 éve volt odahaza érettségije. A kerek évfordulók ugyanazt a tényt erősítik: Krisztus jegyesi szeretete ma is élő valóság, nem mindenkié, de a kiválasztottaké igen. Kísérje további csendes, misztikus életét a Szentlélek Úr Isten, aki magyar Egyházunkat íly módon is támogatja, erősíti!

Pákozdi István 

Fotó: Egri László

Forrás: Magyar Kurír


Teréz anya a szerzetesnővéreknek - a hivatásrólTehát, kedves nővéreim, mindenekelőtt azzal kell tisztában lennünk, hogy nem vagyunk szociális munkások. És nem élhetünk csak a foglalkozásunk szerint, nem lehetünk például csak tanítónők, csak ápolónők vagy mások. Nem, mi elsősorban Jézus jegyesei vagyunk. Hisszük, hogy bármit teszünk, Jézusnak tesszük. Ő nem hazudhatott, amikor azt mondta: "Amit a legkisebbnek tesztek, nekem teszitek." Amit tehát misszióitokban tesztek, a munkát, amely teljesen lefoglal, s amellyel az Egyház bízott meg benneteket, végezzétek Ez vezet el a szent életre, amelynek elérése végett a kolostorba léptetek. Nem azért lettünk szerzetesek, hogy ezt vagy azt a munkát ellássuk, hanem hogy szent életet éljünk. A szent élet nemcsak egyeseket kötelez, hanem magától értetődő kötelességünk mindnyájunknak, akik szavunkat adtuk Istennek. A szent élet se nem különleges, se nem sajátos. Ha hűek vagyunk szabályzatainkhoz, ha tevékeny életet élünk, ha engedelmeskedünk Egyházunknak, akkor szent lesz az életünk. Isteni engedelmességgel legyünk hű szolgálóleányai az Egyháznak, mert az Egyház nehézségei jórészt az engedelmesség megtagadásából fakadnak.
Egy alkalommal egy lelkész arról beszélt a főnöknők gyülekezetén, hogy megváltozott az engedelmesség fogalma, és hogy manapság nem lehet egyszerűen elrendelni: menj, indulj, tedd ezt, gyere, hanem meg kell indokolnia a főnöknőnek, miért kell egyik nővérnek ide, a másiknak amoda mennie, majd szépen meg kell kérnie őket a feladat elvégzésére... Amikor hazamentem, hívatom az egyik nővéremet, és a lelkész utasításai szerint mondom neki, nagyon szeretném, ha elmenne ide meg ide, és kezdem magyarázni, miért is volna jó, ha meghallgatna, mire ő sírva fakadt, úgy mondta: "Anya, én nem ezért jöttem ide; utasítson, hogy menjek, és én megyek." Amikor újra találkoztam a lelkésszel, és elmondtam neki, hogyan jártam, ő így válaszolt: "Ha önöknél így van, akkor csak folytassák is így!"
Látjátok, a mi fiatal nővéreink ezt akarják. Ha elhalványul bennünk a hivatástudatunk, akkor elsekélyesedünk: hol ez nem szükséges, hol az fölösleges, hol ez meg az bolondság stb. A mai fiatalok nem erre vágynak. Jelöltjeink nem akarnak csak tanítónősködni vagy ápolónősködni, hanem szentek akarnak lenni. Hogy Krisztusnak adjanak mindent.
Ma azonban gyakran találkozunk szerzetesnővérekkel, akik ott akarják hagyni eddigi hivatásukat, hátat akarnak fordítani az iskolának, a kórháznak, a gyermekgondozásnak, és a mi példánkat akarják követni. Úgy gondolom, ez a legveszélyesebb ördögi kísértés: mert ha odahagyjátok hivatásotokat, ki fog a ti helyetekbe lépni, és ki viszi be az emberek lelkébe Istent? Nekünk megvannak a mi szegényeink és leprásaink, mi velük vagyunk, nincs rátok szükségünk. Ne hagyjátok el hát iskoláitokat, munkahelyeiteket, sem a gazdagjaitokat, mert ti nem az emberek gazdagodására szolgáltok, hanem az emberek javára s ezentúl az Istennek szolgáltok; mint ahogyan mi se segítjük elő szegényeink elszegényesedését, hanem mindahányan szolgáljuk, segítjük, szeretjük Isten gyermekeit. Ti úgyszintén Isten gyermekeit tanítjátok. Ha ezt megjegyzitek, akkor nem lesznek nehézségeitek a szegényekkel és a gazdagokkal, mert ők mind-mind a mi fivéreink, mi pedig az ő nővéreik vagyunk.

Boldog Kalkuttai Teréz anya

Forrás: Testvéremnek blog

A pap életszentsége Jézus élő jelenlétét hordozzaBoldog Kalkuttai Teréz anya magyar szeminaristákhoz intézett szavaiból:

"Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, segítsen bennünket, hogy a mi szívünk is olyan gyönyörű legyen, olyan tiszta, olyan folt nélküli, annyira tele szeretettel és alázattal, hogy befogadhassuk Jézust, és szívünkben őrizhessük. Szeressétek őt, ahogy Mária szerette őt, és szolgáljátok őt, amikor a szegények és szükséget szenvedők álruhájában jelenik meg."

"Az a hivatásunk, hogy így egészen átadjuk magunkat Jézusnak. És a ti számotokra, akiket kiválasztott, hogy papjai legyetek, ez különösen érvényes. Milyen szentté kell válnotok, hogy az ő helyét foglalhassátok el, és őt képviselhessétek a világban."

"Hogy kizárólag Jézuséi lehessünk, ahhoz mélységes imaéletünknek és áldozatkészségünknek kell lenni. Az imádság a mély hit gyümölcse. A hit gyümölcse pedig a szeretet és a szeretet gyümölcse a szolgálat."

"Isten csodálatos adománya számotokra, hogy papjai lehettek, mert ti vihetitek el Jézust sok ember szívébe."

"Jézus nagysága és alázata abban áll, hogy készségesen átadja magát, hogy a papokban jelenlévő Jézussá legyen."

"Mert a pap életszentsége Jézus élő jelenlétét hordozza. Amikor a keresztre nézünk, láthatjuk, mennyire szeretett ő bennünket. Ha pedig a tabernákulumra nézünk, láthatjuk, hogy most is mennyire szeret bennünket."

"Imádkozni fogok értetek, hogy Mária által ti is egészen Jézusnak adjátok magatokat. Legyetek alázatosak, mint Mária, és szentek, mint Jézus. Ti is imádkozzatok értünk, hogy el ne rontsuk Isten művét, amit nagy szeretettel és alázattal próbálunk végezni. Imádkozzatok a szegényeinkért is. Sok-sok szenvedés van ezen emberek között, de csodálatos emberek ezek. Valóban Jézus találjuk meg bennük a nyomorultak álarca mögött."

"Imádkozunk értetek, hogy maradjatok hűségesek minden időben, minden percben!"

"Éppúgy, ahogy az Atya Igéje megtestesült, hogy köztünk és bennünk éljen, a papságot szintén azért kaptuk, hogy Isten szeretete élő szeretet legyen az emberiség számára."

Forrás: Központi Szeminárium