2011. október 29., szombat

A hivatás megkülönböztetésének lépcsőfokai 2.

Az öt építőkő

A kiindulópont az az öt építőkő, amelyet Szűz Mária, Mennyei Édesanyánk adott a medjugorjei jelenései során fegyverként az Ellenséggel folytatott harcainkhoz:

1. Szentírás
2. böjt
3. Eucharisztia
4. szentgyónás
5. Rózsafüzér

Ezeket az építőköveket beépítve és tovább felhasználva alakul ki a lépcsőzet, amely fokozatosan segít megtalálni a hivatást és végül bizonyos, hogy az üdvösség felé vezet. Ez a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl, hanem mindegyiken belül kell egyre magasabban előrejutni vagy rendszeresen felhasználni őket.

A lépcsőzet kialakítása

  1. Imádság
a. egyéni
-         elmélkedő – lelki olvasmányok, zsolozsma
-         szóbeli – kedvenc imák
-         szemlélődő ima - szentségimádás
b. közösségi
- közbenjáró ima – személyesen kérve és háttérima
- dicsőítő ima – zsoltárok, modern egyházi dalok
- szabadító ima, ha szükséges

  1. Szentírás
-         Ige olvasása naponta
-         kedvenc igék szem előtt tartása

  1. Lelki programok
-         lelkigyakorlatok
-         imaestek
-         lelki napok
-         zarándoklatok
-         közösségi programok

  1. Önmegtagadás
-         böjt
-         más vezeklés és engesztelési forma
-         meglevő nehézség, szenvedés felajánlása
-         alamizsna

  1. Szentségek
-         rendszeres gyónás minimum havi de gyakrabban lehet, ha szükséges
-         gyakori szentáldozás, ha lehetséges naponta szentmisén való részvétellel

  1. Szűz Mária
-         Rózsafüzér - lélekkel végezve
-         Mária-kegyhelyek látogatása

  1. Szentek
-         védőszent
-         Szent Angyalok
-         kedves szentek közbenjárását kérni

  1. Közösség
-         testvérek megkülönböztetése
-         szeretet kapcsolatok
-         szolgálatok
-         élő közösségben 

9. Lelki vezető

- minden gyónásban lehet vezetést kapni, de jó ha van külön ilyen
- gyóntató is lehet vagy más tapasztalt személy (laikus is)

Minden más megkülönböztetésnél ezeket lehet alkalmazni, de a hivatás néha hosszú évek feladata; a lépcsőfokokat állandóan járni kell, nem elég a helyzetjelző fényekre várni, mint az egyszerűbb döntéseknél. A további specializáció a tényleges hivatás, a talentumok, karizmák és a közösség, rend vagy lelkiségi mozgalom elkötelezettségének, alapkegyelmének, küldetésének függvénye.

A hivatás megkülönböztetésének útja tovább folytatva az életszentségre vezető út. Ha rátalál a lélek Isten róla elképzelt tervére életében, azon megmaradva „könnyebben” eljut az üdvösségre.

Cél, hogy a lépcsőfokokon a Fény felé haladjunk, egyre közelebb kerülve Hozzá arra törekedni, hogy Benne éljünk Őáltala, Ővele és Őbenne.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése