2013. június 16., vasárnap

Szent II. János Pál pápa hivatásokért való imádsága


Szent Atyánk, az élet és szeretet örök forrása, Aki az élő emberben mutatod meg dicsőséged ragyogását, és Aki szívébe vetetted el a hívásod magját, ne engedd, hogy hanyagságunk miatt bárki is szem elől tévessze, vagy elveszítse ezt az ajándékot. Add, hogy mindegyikük egész szívvel haladjon a Te szereteted megvalósításának az útján. Úr Jézus, Aki Palesztina útjain vándorolva kiválasztottad és meghívtad apostolaidat, majd rájuk bíztad az igehirdetést, a hívek táplálását és az istentisztelet rendjét! Add, hogy Egyházad ma se szűkölködjék szent papokban, akik minden embernek elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. Szentlélek, Aki adományaid állandó kiárasztásával megszenteled az Egyházat, gerjessz mély és erős szerelmet Országod iránt azok szívében, akiket az Istennek szentelt életre hívtál, hogy egész életüket nagylelkűen és feltétel nélkül az Evangélium szolgálatába állítsák. Legszentebb Szűz, aki habozás nélkül fölajánlottad magadat a Mindenhatónak, hogy megvalósítsa (rajtad keresztül) az üdvösség tervét, önts bizalmat a fiatalok szívébe, hogy mindig támadjanak közülük lelkes lelkipásztorok, akik a keresztény népet az élet útján vezessék, Istennek szentelt lelkek, akik tanúságot tehetnek feltámadt Fiad szabadító jelenlétéről tisztaságban, szegénységben és engedelmességben. Ámen.


Forrás: Ciszterciek - http://www.ocist.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése