2013. június 17., hétfő

Akarom, Isten segítségével…

Héray András diakónus, hamarosan pappá szentelnek: Ki, vagy mi volt rád nagy hatással a papság felé vezető utadon?

Néhány pap példája és hûsége, de még döntőbb volt számomra Júlia alapító Anyával való találkozás. Ők életükkel tanúsították, hogy viszszavonhatatlanul Krisztushoz tartoznak és a nehézségek ellenére is örömmel és önzetlenül szolgálnak az Egyházban.
Mikor gondoltál először arra, hogy pap legyél?
4 éves koromban a győri szemináriumban karácsonykor énekeltem kispapok előtt, 14 éves koromban pedig több lelkes pappal találkoztam. Komolyabban először azonban az érettségi előtt gondolkoztam el, amikor ezt írtam valakinek: “Először Egyetem, azután majd meglátom.” S valóban a Mûegyetemet elvégezve döntöttem véglegesen, Isten hívását követve.
Melyik a kedvenc bibliai történeted és miért?
A meghívások történetei, amelyek mind a mai napig érvényesek. Isten meghagyja szabadságunkat, de nem hagyja “nyugton” azokat, akiket szolgálatába akar hívni. Szeretetével és gondviselésével sokszor elképzelhetetlen lehetőségeket kínál fel, meghív és erőt ad, hogy igent tudjunk mondani.
Ki a példaképed?
Mindszenty József (1892-1975) bíboros. Igazság iránti szeretete és tanúságtevő bátorsága ma is nagyon aktuális és fontos az Egyház életében. “A töviskoronát hordozta” - ahogy ezt II. János Pál pápa mondta.
Magyarországról jössz és tagja vagy a “Krisztus Ügye” Lelki Családnak (Familia Spiritualis Opus), nemzetközi közösségnek. Milyen értékeket mutat fel Magyarország Európában?
A Szentatya magyarokhoz intézett egyik beszédében emlékeztetett minket igazi értékeinkre, amikor a következőt mondta: “Ne felejtsétek el a keresztény gyökereket, különben elvesztitek önazonosságotokat.” Említésre méltó, hogy első királyunk (István) szent és az utolsót (Károly) pedig hamarosan boldoggá avatják.
Mit üzennél a fiataloknak “útravalóul”?
Újmisés mondatomat: “Megtaláltuk a Messiást!” (Jn 1,41) Keresd Jézus Krisztust és meg fogod találni életed értelmét! Ő minden kérdésedre választ és reményt ad, mert Jézus Krisztus a mi reményünk!
Mit vársz most a legjobban?
Azt a pillanatot, amikor a püspök csendben fejemre helyezi a kezét és ezután elmondja fölöttem a papszentelési imádságot. Már most mondom: “Itt vagyok, engem küldj..!” (Iz 6,8) Egész életemet Jézus Szívébe és a Szûzanya oltalmába akarom ajánlani. Az Egyház szolgálatában akarom elfelejteni magamat, hogy Krisztus éljen bennem. (vö. Gal 2,20). Igenemmel az Egyháznak akarok szolgálni az “Ügy” papjaként.

Forrás: „Krisztus Ügye” Lelki Család

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése