2013. május 19., vasárnap

Pünkösdi elmélkedés a megszentelt hivatásról


„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól: „Mi lehet ez?” Mások gúnyosan megjegyezték: „Teleitták magukat édes borral.” Ap Csel 2, 1-13

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, az Egyház megalapítását. Jézus, ahogy megígérte, nem hagyta árván övéit, hanem elküldte a Szent Lelkét megerősítésükre. A Szentlélek tette képessé az apostolokat, hogy az egész világra elmenjenek és hirdessék az evangéliumot.

A Szentlélek azóta is életre kelti és megszenteli az Egyház tagjait, működésével, lelki ajándékaival a karizmákkal segítve őket.

Minden Isten akaratának kereső lélek életében eljöhet az idő, amikor megéli és felfedezi Isten Szent Lelkének megerősítő kegyelmét, amely vezeti, és képessé teszi Isten szolgálatára. Az életszentségre való törekvésnek fontos állomása, a Szentlélek örömének és erejének megtapasztalása. Ez a Lélek vezeti és erősíti meg az Isten szorosabb követésére meghívott lelkeket is, hogy rátérjenek és megmaradjanak az Isten számukra elrendelt útjára.

De hogyan is lehetséges meghallani és megtapasztalni a Szentlélek erejét és szavát? Mindenek előtt az Istennek átadott élet szükséges, amelynek talaján kialakulhat az Úr által elgondolt életút. Ezután fontos az imádság csendjébe gyökerező élet, amely táplálja a lélek életét. Isten több módon is szólhat hozzánk: egy szentírási szakasz, egy belső hang, egy Isten útján járó személy mondata, egy álom, egy dicsőítő ének, vagy karizmatikus közösség közbenjáró imája során kapott igék, próféciák, képek stb.

A helyzetjelző fények sorozatos kigyulladását érdemes megvárni és akkor indulni egy irányba, ha ezek kirajzolják az út irányát. Ehhez a folyamathoz kérni kell a kegyelmet, mert a megkülönböztetés néha nem könnyű feladat. Megfelelő türelem kell hozzá, hogy rájöjjünk, melyik fény a helyzetjelző, hogy észrevegyük és kivárjuk, míg az előttünk álló út kialakul.

Ha valóban Isten Akaratát keressük életünkben, a Szentlélek meg fogja áldani életünket és segít eligazodni döntéseinkben, hogy mindig az Úr útján járjunk, és azon egész életünk során meg is maradjunk. A Szentlélek ereje képessé tesz a kegyelmi életben mások szolgálatára és segítésére. Így életünk az egész Egyház épülésére és megerősödésére szolgál majd.

Kérem a kegyelmet, hogy hivatásunkban mindannyian megerősödhessünk és megéljük Isten vezetését a Szentlélek által, hogy maradéktalanul be tudjuk tölteni élethivatásunkat szolgálva testvéreinket Isten terve szerint. Amen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése