2013. május 26., vasárnap

A Fiú Által az Atyához a Lélek Szárnyain

Elmélkedés Szentháromság vasárnapján a megszentelt életről

„Még sok mondanivalóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.” Jn 16, 12-15

Ezen az ünnepen a Szentháromságos Egy Istent ünnepeljük, Aki van, él, méghozzá Egylényegű három Személyben. A Szentháromság Személyei sokszor szétválasztva élnek képzeletünkben, nehéz felfogni emberi értelmünkkel az Ő Egységét a három Személyben.

Minden hivatását kereső léleknek törekednie kell komolyan közelebb kerülni a Szentháromsághoz, hogy megismerje azt, akivel elkötelezettsége lehetővé válik. Hogyan lehetséges ez? Az Úr mindenkihez megsokszorozza lépteit, aki Felé csak néhány lépést tesz. De hogyan tudunk Istenhez közelebb kerülni? Ennek nagyon egyszerű módja van: a Fiú Által az Atya felé kell haladni a Szentlélek Szárnyain.

Mit jelent a címben foglalt mondat a gyakorlatban? Az Úr lehetőségeket adott nekünk, hogy kézzelfogható módon közelebb kerülhessünk Hozzá. Isten Fiában jelent meg a Földön. Aki a Fiúhoz közelít, az az Atyához is közelebb kerül. De hogy lehet a Fiúhoz közelíteni? Tanítása a Szentírásban kinyilatkoztatásként ránk maradt a próféták és evangélisták által. Nagyon fontos a Szentírás tanulmányozása, az olvasás, elmélkedés és ha van rá mód minél közelebbi megismerése.

Másik fontos kapcsolattartó lehetőség Jézushoz a szentségek. Ezek közül az egyházi rend és a házasság szentsége egy életre szól a hivatásukban elkötelezettek számára, további szentségek közül vannak egyszer felvehetők és vannak többször kiszolgáltathatók. Éljünk a szentségek vételével az Egyház szabályai szerint, hogy élő kapcsolatban élhessünk Krisztussal és Ő Általa az Atyával.

Az Oltáriszentségnek a tisztelete nyilvános formában is történhet, de a Szentségi Jézus mindig vár minden lelket az Eucharisztiában imádására, akár csendesen is, a Tabernákulumban. A rendszeres imaéletet sosem szabad elhanyagolni. Történhet ez több módon, főleg a szentségimádásra buzdítok minden hivatását kereső lelket, mert ez a legbiztosabb útja a hivatás megtalálásának, az abban való elköteleződésnek és megmaradásnak, de mindenki számára az életszentség elérésének.

A Szentháromság Személyei közül a Szentlélek elfogadása és megértése sokak számára nem tűnik egyszerűnek. Milyen szerepe van a Szentlélek Istennek a Hármas Egységben? Ő a Szeretetkapcsolat az Atya és a Fiú között. A ő Szárnyain lehet a Fiútól az Atyához jutni. Ő adja az erőt, amelyből Isten Országa áll, hogy Szeretetében állandóan előre haladva már itt a Földön egyre közelebb kerülhessünk az Örök Szeretethez, amelyben az örök életben beteljesülten élhetünk egy örökkévalóságon át.

A Szentháromságos Egy Istenhez fűződő szeretetkapcsolatunkhoz, amely a Fiún keresztül jut a Mennyei Atyához a Hét Ajándok Istene a Szentlélek által, kívánok minden hivatását kereső olvasónak és hivatásukban bizonyos vagy már teljes fokban elkötelezetteknek kitartást, erőt és sok kegyelmet életüknek minden napján. Amen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése