2013. május 12., vasárnap

Himnusz Urunk mennybemenetelének főünnepén


Örök fölségű nagy Király, 
megtörtél poklot, zord halált, 
megváltottad hű népedet, 
s ülsz most győzelmi ünnepet:

Atyád jobbjára mennybe szállsz, 
öröktől nála volt hazád, 
most emberként is elnyered 
a kormányt ég és föld felett.

A hármas embernemzedék: 
eget nyerők és földi nép, 
s melyet sötétség, éj borít 
nevedre térdre hull ma mind.

Reszketve nézik angyalok, 
az embersors hogy változott: 
vétett és tisztított a test, 
s Krisztusban égi trónra lelt.

Ó, Jézus, szívünk óhaja, 
te légy jutalmunk, ég Ura, 
ki győzve földi élveken 
uralkodol már mindenen.

Alázattal megkérlelünk, 
bocsáss meg minden bűnt nekünk, 
emeljen fel magas kegyed, 
s szívünket égbe elvezesd.

Ha majd felhőkön hirtelen 
dicsőn ítélni megjelensz, 
elvetve méltó büntetést 
Atyánk házába visszavégy!

Ki győztesen az égbe szállsz, 
Jézus, szavunk most téged áld, 
Atyát s a Lelket egyaránt 
időtlen századok során. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése