2012. december 9., vasárnap

Bencés szerzetesség és szerzetesélet Pannonhalmán


Bencés szerzetesség
A keresztény szerzetesek életüket Jézus Krisztus és az evangélium radikális követésének szentelik. Életformájukat a hagyományosan ismert hármas fogadalom foglalja össze: a szegénységi fogadalom a magántulajdonról való lemondást és a javak testvéri megosztását jelenti, a tisztaság fogadalma az önként vállalt nőtlenségben ölt testet, az engedelmesség fogadalma pedig arra vonatkozik, hogy a szerzetes Isten akaratát keresi az elöljárók és a közösség döntéseiben, és ezért szabadon aláveti magát ezeknek.
A benedeki életforma jellegzetessége, hogy a bencés szerzetesek egész életükre egyetlen közösség mellett kötelezik el magukat – ez a stabilitas fogadalma. Életük keretét a liturgia (közösségben végzett imádság), a lectio divina (a Szentírás imádságos olvasása) és a munka ritmusa jelöli ki.

Szerzetesélet Pannonhalmán
Monostorunkat 996-ban alapították Szent Adalbert szerzetesei. Szent István király szándéka szerint közösségünk máig imádkozik „az ország fennmaradásáért” (pro stabilitate regni). Bencés életünk forrása Krisztus misztériumainak közös ünneplése, egyházunk hivatalos liturgiájának méltó végzése. Nagy hangsúlyt fektetünk a zsoltárimádság, illetve a magyar és latin gregorián ének szerzetesi hagyományának ápolására.
Könyvkiadónk saját zsoltár- és Újszövetség fordításunk közzétételén túl számos lelkiségi és teológiai munkával járul hozzá a magyarul olvasók lelki gazdagodásához. A magyar kereszténységet és kultúrát szolgáljuk liturgikus ünnepeinkkel –a húsvéti Szent Három Nap megünneplése során népes zarándoksereget látunk vendégül –, lelkigyakorlatainkkal, az ökumenikus párbeszéd iránti elkötelezettségünkkel, Pannonhalmi Szemle című folyóiratunkkal és a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola keretei között folytatott teológiaoktatással.
Munkaköreink igen változatosak. A bencés közösség belső szükségletei (ház körüli munkák, liturgikus és közösségi szolgálatok), a gimnáziumi oktatás-nevelés, területi apátságunk tizenöt plébániájának ellátása, a vendégek és zarándokok ellátása, turisztikai és kulturális tevékenységünk, gazdasági és szociális intézményeink keretében több mint kétszáz munkatárssal működünk együtt.

Forrás: Bencések


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése