2012. december 11., kedd

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek a fogadalomról


A TISZTASÁGBAN valami nagyon szépet adunk Istennek – egész szeretetünket, és ezáltal „menyasszonyaivá“ leszünk. A „Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent“ (Mt 5, 8) ígéret azok egyszerűségéről beszél, akik Istent szeretnék látni. Ehhez valódi hitre van szükség.
A tisztaság fogadalmának megtartásában Mária, Jézus szűz Anyja a mi nagy példaképünk. Tudatosítsuk, hogy iránta való odaadásunk több mint egy ima – oltalom az.
Az Oltáriszentség szintén csodálatos segítség fogadalmunk hűséges megtartásában. A mi Urunk sebezhető az Oltáriszentségben (sértések érik Őt). Mi is sebezhetőek vagyunk. Honnan meríthetünk naponta erőt ehhez az erényhez? Egy további hathatós segítség a valódi közösségi élet. A kölcsönös testvéri szeretet a támpillére. Az igazságosságra és szerénységre való nevelés megsokszorozzák e fogadalom szépségét.

A fogadalmaink áldozatok. Valami, amit Istenért, Istennek teszünk. A SZEGÉNYSÉGBEN egyszerűségünket, gondviselésébe vetett valódi bizalmunkat adjuk Istennek. Szegénységünk által szabaddá válunk az Ő országa számára. Az oltárra helyezzük vágyaink, birtoklásunk, hajlamaink áldozatát, és aztán látjuk, hogy Isten bőséges adományai töltik meg kezünket. A szegénységhez sok út vezet. Közösségi életet élünk, és bár sokszor nehezünkre esik valami, mégis tekintsük áldásnak. Tanuljunk meg elfogulatlanok (szentül közömbösek) lenni embertársaink, a helyek, a tárgyak, olykor talán az ország iránt is. Küzdjünk az anyagiak halmozásának megszállottsága ellen; tanuljuk meg beérni a kevéssel is, és mindig megőrizni az elégedettséget szívünk mélyén. Végezzük felelősségteljesen, megbízhatóan szolgálatunkat, kötelességeinket. Értékeljük a tisztaságot és a rendezettséget az egyszerűségben. Legyünk mindig nyíltszívűek a szegények, a rászorulók és boldogtalanok iránt, amint azt Jézus tette.

AZ ENGEDELMESSÉG fogadalmával az engedelmesség művészetét szeretnénk meghonosítani szívünkben. Isten akaratának elöljáróink és az Egyház szava által engedelmeskedünk. Mindig rendelkezésre állunk (küldhetnek bennünket), ha ez szükséges. Az engedelmességben Ábrahám példája segíthet, aki hittel engedelmeskedett Istennek, mivel tudta, hogy Ő mindig teljesíti ígéreteit. Bizonyára megtapasztaltuk már életünkben, mit jelent sötétségben, bizonytalanságban élni, amikor sokminden homályos előttünk… Lehet, hogy új művet bíztak ránk, amely olyan bizonytalan! Ám épp az ilyen bizonytalanságok elfogadása hoz váratlan kegyelmeket, csodálatos hasznot számunkra és Isten Országa számára, amelyért dolgozunk. Egy ilyen döntés olyan mint a kerítés, amely elhatárolja a veszélyt és oltalmazza az embert. Dante engedelmes „hallgató“ volt, ha leírta: „Az ő akaratában van a békességünk!“ És ahol békesség van, ott jelen van a Lélek további ajándéka is – és ez az ÖRÖM.

M. Roberta nővér

Forrás: Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése