2019. február 3., vasárnap

Ünnepélyes fogadalomtétel a Krisztus Király Szolgálói Világi Intézményben


A hívő ember számára Isten ügye a legfontosabb, amely nem tűr halasztást. Ha valaki felismeri, hogy őt az Isten hívja valamire, azonnal készen kell állnia. Fontos, hogy az Istennel kapcsolatban megőrizzük nyitottságunkat, hogy szívünkben őszinte, mély hit legyen-mondta dr. Ternyák Csaba érsek annak kapcsán, hogy új fogadalmasok léptek a Krisztus Király Szolgálóleányai Közösségbe.


“Ancillae Christi Regis”, azaz “A Krisztus Király Szolgálóleányai” közösséget Bécsben Leopold Engelhart kanonok alapította 1926-ban. Ekkor hat tagja volt az intézménynek, akik aktív munkatársai voltak a lelkészi munkában. A mozgalom tagjai a világi életben teljesítenek szolgálatot, s napjainkban már öt országban vannak jelen. Magyarországra Anton Gots kamilliánus szerzetes és egy vele érkező osztrák nővér hozta el a közösség hírét. Jelenleg 14 tagjuk van, a magyarországi nővérek mindegyike egri egyházmegyés. Soraikba hajadonok mellett befogadnak özvegy, valamint az egyház szabályai szerint szabad állapotú elvált asszonyokat is. Életüket az egyház és a felszentelt papok szolgálatára szánják.

Egerben, az Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a közösséghez való tartozásuk jeleként ketten tettek örökfogadalmat. Gömöri Rita és Székely Nagy Janka arra tett ígéretet, hogy világi életünk során a tisztaság, szegénység és engedelmesség evangéliumi tanácsait valósítják meg.

Török Julianna -az áldozópapság szolgálatára- egy évre szóló ideiglenes fogadalmat tett.

Az ünnepi szentmisét bemutató Ternyák Csaba érsek szerint a közösség munkája azért fontos, mert tagjaik Istennek elkötelezett életet élnek.

Beszéde végén az érsek azt kívánta az ünnepelteknek, hogy maradjanak hűségesek ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptak, felismertek és amelyre most az Isten kegyelmét kérte számukra.

Forrás és letölthető video: Egri Televízió - http://www.tveger.hu/2012/10/09/unnepelyes-fogadalomtetel/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése