2019. február 8., péntek

Apor Vilmos Imaszövetség a papi és szerzetesi hivatásokért

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!

Jézus Krisztus azért jött el közénk, hogy „általa üdvözüljön a világ” (Jn 3,17). Ő a földi boldogságon túl mindenkit el akar juttatni az örök életre. Ezt a szent feladatot rábízta és örökségül hagyta egész Egyházára, és azon belül különleges módon a felszentelt szolgákra: püspökeire, papjaira és diakónusaira. Napjainkban az új evangelizáció korszakát éljük. Meg kell keresnünk azokat, akik még egyáltalán nem találkoztak Krisztussal, de buzdítanunk kell azokat is, akik bár részesültek a keresztség szentségében, mégis önhibájukból vagy neveltetésükből fakadóan megfeledkeztek a krisztusi tanításnak az élet egészét átjáró üzenetéről.


Miközben a feladat egyre sürgetőbb, az elmúlt évtizedekben a papi és szerzetesi hivatások száma sajnálatos módon folyamatosan csökken szerte Európában, így nálunk, Magyarországon is. A Győri Egyházmegyének jelenleg a hat évfolyamon mindössze hét papnövendéke van, miközben az elmúlt években számos paptestvérünket veszítettük el. Tennünk kell tehát valamit ennek a folyamatnak megállítása érdekében!

Ez a levelem felhívás akar lenni a paptestvérek és hívek felé, hogy az egyéni imádságaikon túl a közös imaalkalmakkor is rendszeresen kérjék az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

Jelen köriratommal új kezdeményezést hirdetek meg a Győri Egyházmegye papjai és hívei számára. Arra kérem mindnyájukat, hogy még buzgóbban imádkozzanak új papi és szerzetesi hivatásokért. Örömmel tájékoztatom a paptestvéreket és a híveket, hogy 2017. február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén megalapítom az Apor Vilmos Imaszövetséget, amelynek tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindennap elimádkoznak egy hivatásokért szóló felajánló imát, valamint tetszőleges titokkal egy tized rózsafüzért.

Akik szívesen csatlakoznak az imaszövetséghez, jelentkezési lapot a plébániákon igényelhetnek. Jelentkezni február 22-től kezdve folyamatosan lehet, a jelentkezők számára pedig el fogjuk juttatni a felajánló ima szövegét.

Bízom benne, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál a papság és a hívek körében, és kitartó közös imádságunk meghallgatást nyer Istennél!

Imádsággal:

Győr, 2017. január 11.

dr. Veres András püspök

Forrás: Győri Egyházmegye


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése