2014. július 21., hétfő

"A misszió nem áldozat, hanem kiváltság!"

Testvérem!

Sokféle módon szentelhetjük életünket a missziónak. Krisztusi küldetéséből fakadóan minden keresztény ember misszionárius saját családjában, közösségében, munkahelyén. Nem annyira szóbeli hithirdetés, mint inkább hiteles életpélda a meggyőző a mai kor embere számára.

Egyesek azonban külön szerzetesi-misszionáriusi hivatást kapnak, és küldetésüket városuk, hazájuk, kontinensük határain túl is meg szeretnék osztani másokkal.

A Verbita missziós szerzetes atyák és testvérek nemzetközi közösségek tagjaiként dolgoznak együtt Óceánia, Ázsia, Afrika, Amerika és Európa sok-sok plébániáján, iskolájában, egyetemen, korházban, menekülttáborában és szociális intézményben, nem csak liturgikus és világnézeti, hanem kulturális, szociális, műszaki téren is apostolkodhatnak, hogy Krisztus örömhírét minden ember megismerje, és ezáltal üdvözüljenek és eljussanak az igazság teljes ismeretére (vö. 1 Tim 2,4).

Ahogyan Jézus megszólította első tanítványait, ma téged is megszólít: „Jöjj és kövess engem, és majd emberhalászává teszlek!" Jézusnak és az Egyházának még mindig szüksége van rád! Szüksége van új „emberhalászra", a szeretet tanújára, az örömhír hirdetőjére, vagy a misszionáriusra. Ne félj, ha Jézust akarod követni, mert Ő az út, az igazság és az élet. Ő a jövőd és reményed. Őbenne meg fogod találni azt, amire szíved vágyik.

Ha úgy érzed, hogy papi - szerzetesi - misszionáriusi hivatásod van, akkor először kövesd ezeket a lépéseket:

* Légy nyitott Isten akarata előtt!
* Ismerd meg jobban magadat!
* Szentelj meg időt az imádságra és kérj Istentől segítséget!
* Szentelj meg sok időt a gondolkodásra és mély elmélkedésre!
* Vegyél részt a hivatás tisztázó lelkigyakorlatokon!
* Beszélj erről a lelki atyáddal és kérj imát és tanácsot tőle!
* Szólj a szüleidnek és kérd véleményüket és támogatásukat (imájukat)!
* Kérj másoktól is imát!
* Hosszú gondolkodás és elmélkedés után, bátran válaszolj Isten hívására!
* Hozd el a határozott döntést, hogy IGEN, Krisztus mellett maradok, és Őt akarom követni, vagy NEM!
* Ha IGEN, akkor érdeklődj a papi és szerzetesi hivatás iránt!
* Keress meg megfelelő szerzetesrendet, amely közel áll hozzád!

Jézus hívó és buzdító szavai:

* „Kövess engem!" (Lk 5,27)

* Mester, hol laksz? „Gyertek és meglátjátok!" (Jn 1,38-39)

* „Ti vagytok a föld sója és a világ világossága...! Úgy világosítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó tetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van" (vö. Mt 5,13-16).

* „Ne aggódjátok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek...ti keressétek először az Isten országát, és mindezt megkapjátok hozzá" (vö. Mt 6,25.33).

* „Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek..., barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek" (vö Jn 15, 14-15).

* Aki befogad titeket, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem" (Mt 10,40).

* „Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök maradandó legyen" (Jn 15, 16).

* „Ne aggódjátok előre, hogy hogyan vagy mit beszéltek. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjátok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke, aki beszél általatok" (Mt10,19-20).

* „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek!" (Mk 16,15).

* „Bizony, mondom nektek: mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit, vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért, százannyit kap már most, ebben a világban: házakat, testvéreket, nővéreket, apákat, anyákat, gyermekeket és földeket,...és az eljövendő világban pedig az örök életet." (vö. Mk 10, 29-30)

Most már talán világos egy kicsit számodra mit jelent „meghívott" és „kiválasztott", vagyis Krisztus követője lenni. Ez a meghívás és kiválasztottság valóban nagy kegyelem, hiszen Jézus maga mondja: „nem ti választottatok engem, hanem Én választottalak titeket" (Jn 15,16). Ez a meghívás egyszerre feladat és küldetés is számodra, hogy Jézus igazi hirdetője és tanúja legyél.

Hogyan válaszolsz erre a hívásra, feladatra és küldetésre? 
Hogyan tudsz Verbita misszionárius lenni határon innen és túl? 
Hogyan lehet Krisztus örömhírt vinni és Isten országát építeni, ahova téged küldenek? 
Ebben a választásodban és döntésedben 
Szívesen téged kísér - veled beszélget 
és bővebb tájékoztatást ad:

Hurgoi Sándor SVD atya
(hivatásgondozó)

Názáret Missziósház
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5. 
mobil: (+36) 30-677-3974
e-mail: hivatas@verbita.hu

SVD Misszionáriusi Spiritualitás Ma!

Az Atya HÍV minket: 
Hogy lássuk, halljuk és megtapasztaljuk az Ő IGÉJÉT, hogy olvassuk és megosztjuk azt, nyitottan a Lélek vezetésére, hogy megtegyünk az Atya akaratát, hogy tanítványai legyünk - tiszták, szegények, engedelmesek, elmerülve a Szentháromság életben. Mint Arnold atyánk, hasonlók legyünk a megtestesült Igéhez az önkiüresítésben, kövessük Jézus Krisztust a kereszthordozásban és a feltámadásban, a szenvedésben és az örömben. Jézus KÜLD, és mi elindulunk: Együtt, mint különböző kultúrákból származó testvérek, átlépjük a határokat, hogy másokkal legyünk, jó hírt közölve s elfogadva, tisztelettel, megértéssel és szeretettel. A Lélek VEZET, és mi megkezdjük: Örömmel és tele reménységgel, szolgálunk, megosztunk, és eggyé válunk minden néppel. Különösen is azokkal, akik hitünk határain, és társadalom peremein vannak. Így adunk tanúságot, és segítünk felépíteni az egész emberiség szerető közösségét, és emberiség egységét a Szentháromsággal, aki szeret minket. (XIII. Generalatus Káptalan, II dokumentumából)

Felvétel az Isteni Ige Társaságába

Az Isteni Ige Társaságába való felvételt nyerhet minden jó szándékú 18 - 31 év közötti katolikus férfiak, akik testileg és lelkileg egészséges, aktívan részt vesz az egyház életében és missziós-szerzetesi hivatást éreznek magukban (Kon 701 -702).

Erre szükséges ezek következő megkívánt okiratok:

1. Keresztelési és bérmálási igazolvány
2. Plébánostól vagy más egyházi elöljárótól való bizonyítvány.
3. Orvosi igazolás a test-lelki egészség bizonyítására
4. Iskolai (érettségi) bizonyítvány
5. Saját kezűleg (kézi írással) írt kérvény a tartományfőnöknek.

„Misszió nem áldozat, hanem kiváltság!" (Szent József Freinademetz)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése