2013. augusztus 13., kedd

Mózes és Hugó testvér örökfogadalma

Az örökfogadalmon Asztrik főapát úr és a pannonhalmi bencés közösség mellett részt vettek a bakonybéli, tihanyi és győri perjelségek képviselői, Máté apát úr, az amerikai Szent Anzelm monostor apátja, egyházmegyés papok, a fogadalmat tevők rokonai, tanítványai, valamint nagybajomi, monsonmagyaróvári és budapesti zarándokok.
Asztrik főapát úr homíliájában a monasztikus szerzetesek egyik fogadalmából, a stabilitásból indult ki.  A pannonhalmi Szent Márton főapátság szerzetese Pannónia Szent Hegyén éli meg hivatását: ez számára az színeváltozás hegye, az élet zarándoklatának Galileája és a szenvedés Golgotája. A testvérek pedig Mózes és Illés, akiket Isten azért küld, hogy Krisztussal beszélgessenek, s egyben róla tanúskodjanak. „Kedves Mózes és Hugó, nézzetek a konventünkre, rám és a mellettem állókra. Ezek az arcok, ezek a testvérek azok, akikkel együtt Istent keresitek, akikkel együtt imádkoztok Magyarországért, és akikkel együtt dolgoztok. Mindenkinek örömtől ragyog az arca, mert a közösségünket, Istenkeresésünknek ezt a pannonhalmi szerzetesi módját választottátok. Mi megismertünk titeket: a szeretet, a személyes kapcsolatok és helyzetek százai fűznek már össze minket veletek, kedves Mózes és Hugó, ezért ragyog az arcunk. De a dicsőségnek ebben a felfénylésében arról se feledkezzetek el, hogy az itt álló konkrét testvérek jelentik majd számotokra a keresztet is. A pannonhalmi szerzetesi élettel ezt is vállaljátok. Ám a kereszt és a hegy ragyogása elválaszthatatlan egymástól. Kedves Atyák és Testvérek a konventben, ti pedig nézzetek Mózesre és Hugóra. Ők tanúskodnak arról, hogy ezen a hegyen lehet találkozni Krisztussal, ezen a hegyen felfénylik Isten dicsősége. Ti megismertétek őket, és úgy döntöttetek, hogy véglegesen közösségünk tagjai lehetnek.  Bennük magát Krisztust fogadtátok be.” – mondta főapát úr.Az alábbiakban a fogadalmon készült képek láthatók. Isten éltesse Mózes és Hugó testvért.


Forrás: BencésekNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése