2018. december 17., hétfő

Hivatás honlapot indítottak a pálosok

A pálos hivatás Facebook oldal után most elindult a pálos hivatás honlap, ahol közelebbről megismerhetjük a rend történetét, tagjainak életét, karizmájukat, megtaláljuk a hivatással kapcsolatos programjait, tanúságtételeket és gyakran feltett kérdéseinkre is választ kapunk. Emellett van mód arra, hogy jelentkezzünk és imádkozzunk pálos hivatásokért.

 
Pálosnak lenni, ma

A szerzeteseink egyenként tudnának mesélni arról, hogy mi volt, ami megragadta őket. De ami közös mindegyiküknél: látták, hallották, megtapasztalták Krisztus jelenlétét, erejét, és szeretetét valakiben a pálosok közül, akikkel valamilyen formában találkoztak, akár a ma élőkben, akár a régiek életében. Megragadta őket az a mód, ahogy Krisztus erőteljesen él és működik az Istennek szentelt emberben. Valakit talán egy pálos igehirdetése ragadott meg, mást a vendégszeretete, ismét mást pedig az, ahogy végezte a liturgiát vagy alázatosan szolgált a többieknek a konyhán. Lehet, hogy valakire erőteljesen hatott az a kitartó hűség, ahogy mindennap látta a szerzeteseket a kápolnában az imádságon. Egyszóval, Krisztusnak valamely vonzó tulajdonságát látták meg bennük, és ettől kezdve megjelent szívükben a felismerés, hogy „akár én is lehetnék tanítvány Krisztus mellett és mellettük”.

Közelebbről nézve pedig pálosnak lenni azt jelenti, hogy belépek abba a harcba, amelyet vagy 800 éve bízott rá az Úr Boldog Özsébre és társaira. Az Úr a kezdetben azzal küldte el az apostolokat, hogy „Nekem adatott minden hatalom égen és földön. Ezzel a hatalommal küldelek titeket, tegyétek tanítvánnyá mind a népeket” (Mt 28,18-19), … „hogy fölnyisd szemüket, hogy a sötétségből a világosságba, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek” (ApCsel 26,17) – tehetnénk hozzá Pál apostollal.

Egy szerzetes a cölibátus által Krisztus jegyese lesz, és így egyben az Egyházé is. Krisztus iránti szeretete az ő testének minden tagja iránti szeretetté lesz. Ez a szeretet harcol Krisztus testének szabadságáért, gyógyulásáért, üdvösségéért, s közben tudja, hogy nem emberi erőfeszítések harca ez, mert nem „test és vér ellen” harcol, hanem a „sötétség fejedelmei ellen” (Ef 6,12).

Krisztus már megnyerte ezt a csatát, mi pedig az ő erejébe vetett hittel visszavesszük azt, ami Istené. Ennek eszközei számunkra a mindennapi szentmise, az imádság, az önmegtagadás, az igehirdetés, a gyóntatás, lelkivezetés, alázatos mindennapi munka, Máriának, égi édesanyánknak különlegesen is átadva magunkat. Talán így foglalhatnánk össze, mit jelent pálosnak lenni.


Kapcsolat:

P. Puskás Antal OSPPE

06 20 8233836

info@paloshivatas.hu

facebook.com/paloshivatas

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése