2019. január 1., kedd

Új év, új hivatás?

Hivatáskeresőknek és már elkötelezetteknek Mária Isten Anyja főünnepén

1.    "Maradjon meg mindenki saját életállapotában"

"Egyébként éljen mindenki úgy, ahogy az Úr megadta neki, amint Isten meghívta. Ezt tanítom minden egyházban. Mint körülmetélt kapta valaki a meghívást? Ne tüntesse el körülmetéltségét! Körülmetéletlenül kapta valaki a meghívást? Ne metéltesse magát körül! A körülmetéltség semmi, és a körülmetéletlenség is semmi, egyedül csak Isten parancsainak megtartása fontos. Mindenki maradjon meg ugyanabban a hivatásban, amelyben meghívást kapott. Mint rabszolga kaptad a meghívást? Ne törődj vele; és ha szabaddá is válhatnál, inkább ezt használd fel. Mert aki mint rabszolga kapott hivatást az Úrban, az az Úr szabadosa; hasonlóképpen, aki mint szabad ember kapott hivatást, az Krisztus rabszolgája. Nagy árat fizettek értetek! Ne legyetek emberek szolgái! Mindenki maradjon meg abban a hivatásban Isten előtt, amelyben meghívást kapott.” 1. Kor 7, 17-24


Az igét az életállapotunkra vonatkozó hivatásunkkal kapcsolatban is értelmezhetjük, nemcsak alapvető keresztény életünk, megtérésünk területén. Minden helyzetben, bármely életszakaszban van megtérés, egyre magasabb szinten, amely a hivatásunk kibontakozásában, megkülönböztetés folyamatában és annak megélésében is segít.

a.)    Hivatáskeresőknek

Bármely életállapotban van valaki és válaszút elé kerül, fontos megkülönböztetni, hogyan tovább. Egyedülálló, jegyes, szűz, özvegy, elvált és emellett egy érvénytelenített házassággal a háta mögött él bárki, mind néhány példa, amikor meg kell állni és komolyan imádkozni, merre tovább, a házasság a családos életállapot, vagy a megszentelt élet valamely számára elérhető formájában egy új hivatásra hívja őt az Úr. A feladat ekkor kikutatni és meghallani, majd teljesíteni az Isten Akaratát, de szívből, szabadon, tudva, hogy az Úr a legjobbat készíti elő számunkra, ha hittel vetjük belé bizalmunkat és együttműködünk vele minden tekintetben. Ezt követően ez az év hozhat egy új hivatást számunkra, ha imában, lelki kísérőnkkel, lelkigyakorlatokon, személyes és közösségi ima alkalmával megbizonyosodunk róla mind első szinten, hogy megszentelt életre hív az Úr, mind második szinten, hogy ezen belül melyik típusú elkötelezettség a karizmáinknak lehetőségeinknek, családi és egészségi állapotunknak megfelelő.

b.)    Elhivatottaknak

Aki már megbizonyosodott mind az első, mind a második szintű hivatástisztázás során és rálépett a megszentelt élet valamelyik útjára, az ige alapján fontos, hogy teljes hittel, reményével és szeretetével igyekezzen meg is maradni ebben. Ha lépcsőzetes az előre haladás akkor a lépcsőfokok az elköteleződés szintjeinél igényel a továbblépés kitartást és bátorságot, ha évente meg kell újítani a fogadalmat akkor a további elköteleződés az újabb fogadalom előtti idő a kísértés miatt legjobban próbára tevő pillanat. Bátorítok minden valamely szinten már elkötelezett testvért, hogy ne torpanjon meg a nehézségek láttán ebben az évben sem, hanem vesse bele magát az Úr irgalmába, mert ha Ő meghívottakat úgy keresne, hogy csak tökéletes embereket akarna meghívni, akkor nem nagyon találna megszentelt személyeket. Ő azonban nem a meghívottaktól várja ezt el, hanem Ő maga teszi teljessé, Ő tökéletesíti és teszi alkalmassá a szolgálatra mindazt, akit elhívott, ha kegyelmével, teljes erejével együttműködik elköteleződése után is. Elkötelezetten nem biztos, hogy új hivatást szán nekünk a Jó Isten, inkább az abban való megmaradást szeretné kérni lelkünk teljes fegyverzetét latba véve.

2.    Mária Isten Anyja a papi és megszentelt hivatásúak közbenjárója

Ezen a szép ünnepen, amikor Mária Isten Anyjaként áll előttünk, aki a Szent Főpapot befogadván először részesült a tanítványaként hivatásának betöltése során Krisztus tanításában, tőle kérjük a kegyelmet minden helyzetben, hogy alaphivatásunk a családi életet Isten vezetése szerint tudjuk kezelni: megélni ténylegesen a Szent Család mintájára szeretetben, vagy a hiányát megélve a lelki atyaságban illetve anyaságban száz annyit kapva és mellé az örök életet. Mária szűz és Édesanya egy személyben, ő minden hivatásban járót megért, ezért is komoly közbenjáró. Számára nincs olyan lélek, akinek ne tudna imáink által közbenjárásával. Általa kerülhetünk közelebb Krisztushoz, a Mennyei Atyához a Szentlélek által, mely út során minden kérdésünkre választ kapunk, sebeink begyógyulnak, életünk új értelmet nyer és bátran járhatunk a hivatásunk által elnyert kereszt hordozóiként is a sok öröm mellett. Más alakú a kereszt a házasságban és a megszentelt hivatásokban, azon belül a közösségi és az egyedülálló világi megszentelt hivatásban, de ha ezt a mi kisebb részünket a keresztből egyesítjük Krisztus keresztjével, akkor Ővele el fogjuk tudni hordozni a Szent Szűz közbenjárásának is köszönhetően. 

Alázat, csendesség, tisztaság a Szűzanya mintájára legyen kísérőnk, emellett a többi erények területén, kiváltképpen a fő erények a hit a remény és a szeretet megélése során lépjünk rá illetve éljünk és maradjunk meg mindig Isten Akaratának megfelelő élethivatásban az új esztendőben. Ehhez kérem Szűz Máriának az Isten Anyjának mindenkori közbenjárását és anyai áldását, Szent Fiának képmására alakulva a Mennyei atya elkötelezett Gyermekeként a Szentlélek sugallataival összhangban élve. Amen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése