2019. január 1., kedd

Ima a Papok Nagyasszonyához


Szűzanyánk, Főpapunk, Krisztus Anyja
És a világ minden papjának Anyja.
Te különös szeretetettel viseltetsz a
Papok iránt, mert ők egyszülött Fiadnak élő képmásai.

Földi életeden át Jézusnak szolgáltál,
A mennyben sem szűntél meg
Segítségére lenni.
Imádkozzál papjainkért!

Velünk együtt kérjed Mennyei Atyánkat:
Küldjön munkásokat aratásába!
Eszközölj ki számunkra papokat,
Hogy szentségekkel lássanak el

Minket, Krisztus Örömhírét hirdessék szüntelen,
És arra tanítsanak, hogyan válhatunk
Valóban Isten gyermekeivé!
Szűzanyánk! Kérjed Mennyei Atyánkat:

Ébresszen sok ifjúban papi hivatást!
S mivel szíved könyörgése mindent
elérhet Mennyei Atyánknál,
esdj ki nekünk szent életű papokat!
Ámen!

Az országos Teréz Misszió imája

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése