2014. augusztus 9., szombat

Ötszáz éves a Magyar Bencés Kongregáció

Szerzetesi tanulmányi napokkal és ünnepi szentmisével ünnepelte fennállásának ötszázadik évfordulóját a Magyar Bencés Kongregáció. Az augusztus 3-án Pannonhalmán, augusztus 4-én Győrött tartott találkozón a kongregáció előtt álló lehetőségekről és kihívásokról tartottunk megbeszéléseket.

Ötszáz évvel ezelőtt, 1514. június 1-jén adta ki X. Leó pápa bulláját, amelyben Ulászló király, valamint Tolnai Máté pannonhalmi apát és konventje kérésére megerősítette a magyarországi királyi alapítású apátságok közösségét, amelyek „a bencés rend örök fenntartása céljából, felbonthatatlan testvériséggel és szívélyes egyetértéssel” unióba léptek. Egyszersmind kijelentette, hogy az apostoli szentszéknek közvetlenül alávetett Szent Márton monostora az ország bencés apátságainak a feje, s ezért apátját a „főapát” elnevezés illeti. A pápa 1518. február 26-án keltezett bullája már a magyar bencés kongregáció szervezetét is meghatározta. Eszerint a magyar bencés apátságok egy testet és egy közösséget, „unum corpus et unam congregationem” alkotnak. A Magyar Bencés Kongregációnak jelenleg négy önálló monostora van, három Magyarországon, egy pedig Brazíliában.

A hagyománynak megfelelően augusztus elején megtartott szerzetesi tanulmányi napokon (Studia monastica) az összes hazai bencés közösség: Pannonhalma, Bakonybél, Tihany, Győr és Budapest szerzetesei jelen voltak. A pannonhalmi nap referátumaiban és megbeszéléseiben a bencés házak mai életét a vezetés, képzés, gazdaság, iskola és lelkipásztorkodás szempontjából mutatták be az egyes házak sorrendjében megszólaló előadók. A győri perjelségben tartott második ülésnap témáját Jeremias Schröder, a német Sankt Ottilien Bencés Kongregáció prézes apátjának a monasztikus kongregáció működéséről írott gondolatai adták meg. Három munkacsoportban dolgoztak ki ajánlásokat, arra keresve a választ, miként lehet a kongregáción belül az azonos feladatkört ellátó testvérek számára találkozási fórumokat kialakítani; milyen módjai vannak a nehéz helyzetbe került közösségek támogatásának; valamint miként alakítható a közös kongregációs hagyomány.

A tanulmányi napok kezdetén, augusztus 3-án Pannonhalmán ünnepi szentmisében adott hálát az egész magyarországi bencés közösség az elmúlt ötszáz évért. Az ünneplés főcelebránsa Asztrik főapát úr, a Magyar Bencés Kongregáció prézesapátja volt. Az ünnepi szentmisében emlékeztünk meg a kongregáció papi jubileumot ünneplő tagjairól is. A jubilánsok közül jelen volt Oresztész atya, akit hatvan éve, Ciprián, Ambrus és Richárd atya, akiket ötven éve, valamint Bálint, Mátyás, Albert, Ferenc és Gellért atya, akiket huszonöt éve szenteltek pappá.

Forrás: Bencések


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése