2014. augusztus 19., kedd

Doctor mellifluus devotusque - a mézajkú egyházdoktor

Könyvajánló

Jean Leclercq: Clairvaux-i Szent Bernát

Clairvaux-i Szent Bernát korának talán egyik legmeghatározóbb alakja volt. Rendkívül sokszínű életet élt: tevékenykedett egyszerű szerzetesként, apátként, fejedelmek és pápák tanácsadójaként, misztikusként és a tettek embereként, nevelőként és íróként. A szerző egész kutatói munkásságát annak a feladatnak szentelte, hogy az "igazi Bernátot" kutassa. Ezt a könyvet eredményeinek összefoglalásaként jelentette meg. Egy olyan férfi jelleme rajzolódik ki előttünk, aki - még a kétkedők szerint is - reményt, fényt és vigaszt nyújt napjainkban is.

Miért időszerű ma bemutatni egy XII. századi szerzetest? Bár Szent Bernátot a történészek körében is növekvő érdeklődés övezi, ennél azonban sokkal nagyobb a népszerűsége azok közt, akik a műveiben ma is reményt, világosságot és megnyugvást találnak. Leclercq könyvéből egy nagy hatású egyéniség rajzolódik elénk. A mű negyvenévi kutatómunka gyümölcse, adatokkal és korabeli dokumentumokkkal. 

2013. augusztus 20-án 860 éve hunyt el Clairvaux-i Szent Bernát. Előkelő francia nemesi családból származott, és 23 éves korában lett szerzetes. Előbb a citeaux-i kolostorban élt, majd 1115-ben ő alapította meg a clairvaux-i cisztercita rendházat, amelynek apátja lett. Bernát tekintélyes egyházi személyiség, kora szellemi életének vezéregyénisége volt. Nagy szerepet játszott II. Anacletus ellenpápa megbuktatásában, és ő segítette a pápai trónra egyik tanítványát, III. Jenőt. A híres sens-i zsinaton ő emelt vádat Abélard ellen, vele vitázva írta az Abélard tévedései ellen című művét is. Bernát volt a keresztény misztika atyja, a régebbi külsőséges vallásossággal szemben azt vallotta, hogy az Istennel való egyesülés útját kell keresni, ezért a szív és a szeretet elsőbbségét hangoztatta. Fő műve A megfontolásról címet viseli, és III. Jenő pápának ajánlotta. Kiváló szónok volt, kortársai méltán nevezték "doctor mellifluus"-nak, azaz "mézajkúnak", összegyűjtött prédikációi pedig retorikai mesterművek. Rettenthetetlen ember volt, szilárdan hitt és példásan élt, egyedül a nőktől félt, erről így vallott: "Mindig együtt lenni egy asszonnyal, és nem lépni vele viszonyra, nehezebb, mint feltámasztani a holtakat." Hát, ez bizony így igaz. 

Forrás: Bookline, Szent István Könyváruház, Kalendárium Press
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése