2014. augusztus 9., szombat

Mária az Egyház szíve

Amit Edith szem előtt tart, az a termékeny lelki anyaság, mely függetlenül a házasságtól és egyéb női hivatástól, az isteni szeretet kiáradásának forrása. Mária nemcsak példakép, hanem Krisztus Misztikus Testének, az Egyháznak a szíve. Miként Mária tette, úgy kell a nőnek, a feleségnek tükröznie az egyház szeretetét Krisztus iránt... "Mária nem képviselheti az Urat, hanem Őt kíséri. Ebben hasonló a helyzete Éváéhoz, aki az első Ádám oldalán anyja lett minden élőnek... Mária anyai szeretete a Fővel együtt; az Egyház egész Misztikus Testét átfogja."

Végül Waltraud Herbstrith a következő megjegyzést teszi Edith Stein gondolataira támaszkodva: "A nép jóléte megkívánja a nő önzetlen szolgálatát. Ha úgy oldja meg feladatát, mint Mária, akkor valóban fényt és vigaszt áraszt környezetére. A nőre van bízva, hogy a modem technikával elárasztott hétköznapok hajszáját is áthassa megértő nyugalma és szeretete. Soha sem válhat géppé, lélek nélküli számmá."

Szent Edith Stein örömmel beszélt a nő legmagasabb hivatásáról, melyben átadja magát Istennek, azaz a szerzetesi életről. Az isteni szeretet titka megszenteli és átjárja a természetes anyaságot, a házastársi szerelmet, de a testileg, lelkileg is legmélyebb teljességét a Krisztussal való jegyességben éri el. Közvetlen példája ebben is Mária. Az a nő, aki önként választja a szüzességet, Máriához hasonlóan kilép a természeti rendből, és az Úr oldalára áll. Egyedül arra törekszik, hogy Isten akaratát teljesítse és kitartson Krisztus mellett a kereszthalálig. Így az igazi szerzetesnő élete helyettesítő kiengesztelés és gyógyító szeretet a világért.

Máriával "sponsa Christi" - "Krisztus jegyese", az egyház szíve lesz, aki életet ad a többi tagjának. Mária isteni Fiának életét ajándékozza az egyháznak, és mint kegyelemmel teljes, Krisztust adja a világnak... Edith ismételten hangsúlyozza, hogy Mária a nőnek nemcsak legjobb példaképe, hanem valóságos anyja is, amint mondja: "Mária szült minket a kegyelmi életre, és ebbe az istenanyaságába beleadta teljes létét, testét és lelkét. Így létesült közte és közöttünk egy bensőséges kapcsolat: Ő szeret, ismer minket és arra törekszik, hogy közülünk mindenki azzá legyen, amivé lennie kell."

Forrás: Szent Edit Stein: A Szűzanya a nők példaképe


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése