2014. szeptember 14., vasárnap

Elmélkedés a megszentelt hivatásról Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén

„Aztán elindultak a Hór hegyétől a Vörös-tenger felé vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. A nép azonban unni kezdte az utat meg a fáradságot és Isten és Mózes ellen lázadt: ,,Miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy meghaljunk a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen víz, undorodik már a lelkünk ettől a felette sovány eledeltől.'' Rábocsátotta ezért az Úr a népre a tüzes kígyókat, s azok sokat halálra martak közülük. Erre elmentek Mózeshez és azt mondták: ,,Vétkeztünk, mert az Úr ellen és te ellened szóltunk; könyörögj, hogy vegye le rólunk ezeket a kígyókat!'' Könyörgött is Mózes a népért, mire az Úr így szólt hozzá: ,,Készíts egy rézkígyót és tedd ki jelül: amelyik megmart feltekint rá, az életben marad.'' Csinált tehát Mózes egy rézkígyót és kitette jelül: a megmartak, ha feltekintettek rá, meggyógyultak. Szám 21,4-9

„Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.'' Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ." Jn 3,13-17

Az Ószövetségben Mózes által a választott nép számára készült rézkígyó az Üdvözítő Szent Keresztjének előképe volt. Jézus szenvedése és kereszthalála az Újszövetségben minden hívő számára lehetővé teszi az üdvösséget. A kereszt ereklyének az újra megtalálása a tisztelet új lehetőségét tárta elénk.

A megszentelt hivatásban járók életének egyre inkább Jézus keresztjének szemlélése során maguk, környezetük és a világ megszentelődésének kell a szolgálatába állnia.

Milyen út a szemlélés? Középpontjában a kompassió (szeretetből való együtt szenvedés) Jézus Krisztus iránt áll, amely során saját vállalt és kapott szenvedéseinket egyesítjük Krisztus szenvedéseivel. A megszentelt személy úgy él, hogy a kapott mellett vállal is szenvedést vezeklésül és engesztelésül fogadalmai és önkéntes vállalásai során. Mindezt Isten kegyelmére bízza és hisz abban, hogy a szenvedések saját és mások üdvösségére szolgálnak.

Fontos szempont, hogy a szenvedés Krisztusban értelmet nyer, nem hiábavaló. A vezeklő és engesztelő szenvedéseket nem fakírságból élik meg, hanem Jézus által értelmet nyerve benne felajánlható és kegyelemmé alakítható az Úr által és mindenki javára váltható.

Ha komolyan törekszik a Felmagasztalt kereszt tiszteletére egy megszentelt személy, élete során egyre közelebb kerülhet Jézus Krisztus üdvözítő misztériumához és a keresztből egyre inkább erőt meríthet, sőt az öröm forrássá válhat életében.

Ehhez az úthoz kívánok minden kedves megszentelt életúton járó testvéremnek a kegyelmet, hogy egyre inkább Krisztus keresztjében elmerült életet élhessen, a többi testvéremnek pedig kérem a Jó Isten kegyelmét, hogy találkozhassanak olyan papi szerzetesi és más megszentelt úton járó személyekkel, akik hitelesen tükrözik Jézus Krisztus szent keresztjének szeretetét és üdvözítő erejét. Amen.
  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése