2014. szeptember 5., péntek

A "Szeretet Misszionáriusai" rend lelkisége és felépítése

1910. augusztus 26.-án született Boldog Kalkuttai Teréz anya, Agnes Gonxha Bojaxhio néven Skopjeban, ami ma Macedóniához tartozik, egy albán családban. 1929-ben Indiába érkezett és a negyvenes évek közepétől Kalkutta város egyik nyomornegyedében dolgozott, ahol 1950. október 8.-án megalapította a Szeretet Misszionáriusai Nővérek rendjét. A szegények, nélkülözők, betegek, árvák közötti emberbaráti tevékenységéért 1979-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki. 1997. szeptember 5.-én hunyt el, rendjének kalkuttai központjában temették el, sírja azóta zarándokhellyé vált. 2003. október 19.-én -a Rózsafűzér évében, - boldoggá avatta II. János Pál pápa, /Teréz anya volt az 1319. akit II. János Pál pápa boldoggá avatott/. Szentté avatását már megkezdték. 
Boldog Kalkuttai Teréz anya kongregációja a Szeretet Misszionáriusai 1950-es alapítása óta megkülönböztető jellegzetességei ellenére harmonikusan illeszkedik a Római Katolikus Anyaszentegyházba. A rend minden tagja a keresztfára feszített, haldokló Jézus szomjúságát hivatott csillapítani a szegények legszegényebbjeinek szolgálata által. 
Magyarországon az aluljárókban, hidak alatt, utcán tengődő hajléktalanok, kórházakban abortuszra készülő kismamák, a kábítószeres fiatalok, a rákbeteg vagy elhagyatott, idős haldoklók "színe alatt", a világ más részein - százhúsz országban működő több, mint 650 ház körül - pedig, leprások, AIDS-esek, az éhező gyermekek vagy magatehetetlen rokkantak között találkozhatunk Jézussal. 
A lázas beteg tényleges szomjazásával, a magzatot tehernek érző kismamák szorongásával, hajléktalanok kitaszítottságával, a magányos öregek túlzó ragaszkodásával, a haldoklók néma tekintetével szól Jézus: Szomjazom a lelkek szeretete után. Szeresd bennem embertársadat, hogy ő megtaláljon engem a te szereteted által, mert én vagyok az út, az igazság és az élet. 
A kérés szelíd és halk, sokszor elmegyünk mellette tétlenül, de ha egyetlen egyszer képesek vagyunk Isten szeretetét közvetíteni a szenvedő emberi lélekhez, dal fakad a szívünkben. A rend minden tagja így van ezzel. A Szeretet Misszionáriusai rend virágzásának, terjedésének és erejének titka a szomjazó Jézus. 

Boldog Kalkuttai Teréz anya rendje nyolc ágból épül fel. 

Az első négy ág a missziós házakban élő, szerzetesi fogadalmat /tisztaság, szegénység, engedelmesség/ tett, rendi ruhát viselő tagokból áll. Öltözetük: a cselekvő és szemlélődő nővérek az egész világon egyforma, fehér kék szegélyes szárit viselnek, szükség szerint sötétkék kardigánnal vagy kabáttal kiegészítve. A szári, mint öltözet egyedülálló a Római Katolikus Egyházban. Teréz anya azért választotta ezt, mert Indiában a legszegényebb nők ebben az egyszerű anyagú és szövésű ruhában járnak. A kék csíkok elrendezése is a szegényességre utal, egyedül a szín szimbolikus. A fehér a tisztaság az ima színe, a kék, pedig Szűz Máriát jelenti. Az első fogadalomtételkor minden nővér a rendben kapott új neve mellé felveszi a Mária nevet is. 
Teréz anya Magyarországon 1986-ban és 1989-ben járt. Mindezt láthatjuk itthon is, mivel Magyarországra 1989. június 16.-án hozta el Teréz anya az első négy nővért. Ezen történelmi napon volt Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése is, tehát a magyar történelem és Teréz anya rendjének története egybe fonódik. 
A férfi ágak tagjai szintén fehér színű, egyszerű, bokáig érő vászon ruhát viselnek, szükség esetén sötétkék kapucnis kabáttal. Mezítláb saruban járnak, ha szükséges, fizikailag még nehezebb szolgálatot vállalva, mint a női szerzetesek. 

Az ötödik ág a "Teréz anya karizmáival" rendelkező, nem szerzetes áldozó papok csoportja. Ők látják el a szerzetes nővérek lelki, hitéleti segítését és a rendhez kapcsolódó világiak lelki vezetését. A rend nemzetközi nyelve: angol. 

A hatodik ág a Világi Szeretet - Misszionáriusok csoportja. A világi rend központja Rómában van. Magyarországon 1990 óta működik ilyen, az első magyarországi fogadalom tétel 1991. májusában volt Dr. Mester Antal orvos személyében. Paskai László bíboros atya 2001-ben, Bajzáth Ferenc atyát nemzeti lelki tanácsadó tisztében /spiritulális/ megerősítette. 

A hetedik ág a munkatársak, önkéntesek, jótevők csoportja. A mozgalomhoz vallási hovatartozás nélkül lehet csatlakozni. Hazánkban is az 1980-as évek elejétől ez a mozgalom elterjedt. 1980. május 9.-én Kozma Imre atya a Máltai Szeretet Szolgálat vezetője tartotta a mozgalomért felajánlott első szentmisét. 

A nyolcadik - nagyon megbecsült rendi ág - a Beteg és Szenvedő Munkatársak csoportja. Ők Teréz anyáék rendkívüli erőforrásai. Rendi sajátosság, hogy a szegényeket tevőlegesen szolgáló nővérekhez egy-egy olyan "munkatárs" kapcsolódik, aki betegsége miatt cselekvő szolgálatra képtelen, de szenvedésének kegyelmi erejét felajánlja Jézus Krisztusnak azért a szerzetes nővérért, akit a rend kijelöl számára. Teréz anya lelki testvére nem régen hunyt el. Ez a mozgalom is szintén a nyolcvanas évektől folyamatos Magyarországon. Az első szervező Forró Mária SC volt. 

Forrás: Kilenced Teréz anyával 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése