2014. szeptember 9., kedd

Claver Szent Péterről Nevezett Missziós Nővérek

Suore Missionarie di S. Pietro Claver

Kláver Szent Péter S.J. (1580-1654), a négerek apostola, a gyarmatosítás idején krisztusi szeretettel és erővel védelmezte azokat az Afrikából Dél-Amerikába hurcolt néger rabszolgákat, akiket a keresztény hódítók egyáltalán nem vettek emberszámba. A hagyomány szerint 300 000 négernek volt atyja, szolgája, ügyvédje és orvosa.

A XIX. sz. végén egy fiatal és előkelő udvarhölgy, Maria Teresa Ledochowska (1863-1922) Kláver Szent Pétert választotta védőszentül 1894-ben megalapított kis missziós közössége számára.

Ledochowska grófnő egész életét a misszió szolgálatába állította. Hősies felebaráti szeretetét elismerve az Egyház 1975 missziósvasárnapján boldoggá avatta.

A kongregáció célja: Isten országának építése a missziókban, különösen Afrikában. Mozgósítják a gazdag keresztény országok helyi egyházait, missziós lapokat szerkesztenek, gyermekújságokban ismertetik meg a legifjabbakkal a missziók életét. Igen népszerű a Kláver Szent Péter Kalendárium. Szentírást és hittankönyveket adnak ki különféle törzsi nyelveken, megszervezik a világi hithirdetők együttműködését stb.

Az alapítót, Ledochowska Boldog Mária Teréziát mér életében "Afrika Anyjának" nevezték. Az afrikai misszióknak az új korban ő volt a legnagyobb jótevője. Szerzetescsaládjában ma (1989) 230 nővér szolgálja a fekete földrész evangelizálását.

Központi házuk:
Via dell'Olmata, 16
I-00184 Róma
Tel.: 06-460-450

Forrás: AdoransNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése