2014. június 7., szombat

Imádság a Szentlélekhez a hivatás megtalálásáért

Szentlélek Úristen! Jöjj, és töltsd be a szívemet! Segíts, hogy azon az úton járhassak, amely a legegyenesebben vezet Feléd! Áldj meg és vezess rá, hogy merre induljak. Éreztesd meg velem a Mennyei Atya akaratát és add segítő kegyelmedet, hogy jól tudjam felhasználni az elém kerülő alkalmakat, meglássam a támpontokat, amelyek arra utalnak, amire az Úr valóban hív engem.


Jöjj, Bölcsesség Lelke!

Erősíts meg engem és add a Te Bölcsességedet, hogy minden feladatomat és életem vezetését bölcsen tudjam elrendezni és megélni.

Jöjj, Értelem Lelke!

Tölts el az Értelem Lelkével, hogy felfogjam, és jól használjam az elém táruló tudást a hivatásom ügyében.

Jöjj, Tudomány Lelke!

Kérlek, hozz elém olyan személyeket, akik ismereteikkel segíteni tudnak útkeresésem folyamán és Feléd egyre közelebb tudnak vezetni.

Jöjj, Erősség Lelke!

Add, a Te lelki erődet, hogy kitartsak a keresésben és soha ne lankadjak el.

Jöjj, Tanács Lelke!

Adj halló füleket, hogy a környezetemben élő kompetens személyek jó tanácsait felfogjam és komolyan vegyem.

Jöjj, Jámborság Lelke!

Töltsd el szívemet az Istenre figyelő és Hozzá hű jámbor és odaadó szívvel, hogy mindenkor Őt Akarjam szolgálni abban a formában, ahogy Ő akarja.

Jöjj, Istenfélelem Lelke!

Szent Erőddel engedd, hogy mindig rendezetten és helyesen szeressem önmagamat, felebarátaimat és Istent, és hogy helyes önismerettel egyre közelebb kerülhessek Istenhez azon az úton melyet Ő megálmodott számomra.

Áldj meg, Mindenható Atyám kegyelmeiddel, hogy Szent Lelked által megőrizd bennem és kiteljesítsd mindazt a jót, amit adni szándékozol és amelyet jóra törekvésemmel elkezdtem befogadni. Amen. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése