2019. március 21., csütörtök

Megszentelt élet a Krisztus Ügye Lelki Családban

Istennek szentelt élet Jézus követésében

Jézus az emberi történelem minden korszakában hív embereket arra, hogy mindent elhagyjanak és kövessék őt (vö. Mt 19,21). Ez a kiválasztó szeretet teljességgel meg nem érdemelt ajándék. Jézus maga ébreszti fel minden meghívott szívében a belső vágyat, hogy kizárólagosan hozzá tartozzon, és úgy éljen, ahogyan ő élt: tisztaságban, szegényen és engedelmesen. Mint ahogy az első apostolokat, megkérdezés nélkül választ ki, és várakozik a készségre, hogy a meghívott belemenjen Vele a nagy „kalandba”.


Az Úr hívó szava a mi szívünket is megérintette. Személyesen és szabadon mondtunk „igent“ rá. Isten iránti odaadásunk a Jézus Szívével kötött „Szent Szövetség” formájában valósul meg. Ez az Úrral kötött szeretet-szövetség magában foglalja a szűzi szeretet, az evangéliumi szegénység és a szerető hitbeli engedelmesség ígéretét – az ún. „három evangéliumi tanács” szerinti elköteleződést. Krisztus követésének ezt a formáját egy lelki családban éljük meg. Ez az evangélium szerinti életet jelenti.

"Igen, jó az Úr. Fenséges Vele egységben élni." Júlia Anya


Képzés és betagozódás a közösségbe

A képzés és a közösség tagjává válás útja a személyes és közösségi élet, valamint az embertársaink iránti szolgálat minden területét felöleli. A bevezető időszak után következik a több éves noviciátus. A noviciátus időszakában ölti fel a novícius/novícia a fehér kórusruhát, amelyet az ünnepélyes liturgia alatt viselnek. A kórusruha a teljesen Istennek szentelt élet külső jele. A noviciátus a három evangéliumi tanácsban megkötött „Szent Szövetséggel” zárul.

Forrás: Krisztus Ügye Lelki Család

Elérhetőség:

„Krisztus Ügye” Lelki Család
Cím: 1125 Budapest, Városkúti út 1/A.
Tel.: 06 1 275 58 27
E-mail: p.andras@krisztusugye-fso.org
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése