2019. március 21., csütörtök

A szerzetességről - Szent Benedek ünnepén


Mit jelent számunkra Szent Benedek? 

Ünnepelni a jelenlévőt lehet, - ami a múlté, arra csak visszatekinthetünk. 

Szent Benedek napja számunkra ünnep. Mai világunkban egyre tökéletesebbek az eszközök, de a célok mindinkább zavarosnak tűnnek. A „Hová?” vagy a „Miért?” kérdésekre tömegek válaszolnak lemondó kézlegyintéssel. Menekülnek önmaguk elől, látszatvilágok kábulatába futnak, mert homályos számukra a cél. 

Szent Benedek - akit mi Atyánknak mondunk - nem tartja végérvényesnek, abszolútnak, végső célnak azt, ami körülveszi az embert. Az Apostol szellemében „az eljövendő hazát” keresi, a jövő felé fordul, Isten felé tekint. Nem úgy, hogy látszatvilágba menekülne, hanem úgy, hogy áttetszővé válik számára ez a világ. 

Krisztus vonásait fedezi fel minden érkezőben, testvérben, betegben, szegényben, idősben, fiatalban.Kétkezi és szellemi munkával olyan otthont, lakóhelyet épít követőivel, amely más, mint a környező világ, és ahonnan kilátás nyílik az eljövendő, a mennyei Jeruzsálem felé.
Megtérésre, átalakulásra, a mindig jobbra törekvésre int Isten mindig élő igéjével. A soha-bele-nem-nyugvásra, a keresésre, az értelem keresésére. 

Közösséget teremt. Az eljövendő, a mennyei Haza húsvétjára vágyakozók közösségét.

A jövőre irányítja tekintetünket. 

Nem különleges emberek, tudósok, hírességek gyülekezetét teremti, hanem olyanokét, akik számára kirajzolódik a cél; - az Istent keresők közösségét gyűjti össze. 

Egy indiai mese mondja: tűz ütött ki az erdőben. A város, a menedék messze volt. Ijedten botorkált a vak, szorongva nézett körül a béna. Majd egymásra találtak. Nem látok! - mondja a vak. Nem tudok menni! - mondja a béna. De ha válladra vennél, mondanám, merre menjünk - szólt a béna. És szerencsésen célba értek - együtt. 

A szerzetesi közösség nem a tökéletesek közössége. 

Szent Benedek maga kéri szerzeteseit, hogy egymás testi-lelki fogyatékosságait türelmesen viseljék el. Az apátot pedig figyelmezteti: beteg lelkek vezetését vállalta magára. De Szent Benedek közössége, ha valóban az Istent keresőkből áll, akár béna vagy vak tagjaival is együtt kemény kritika minden emberi érdekszövetkezetre, gazdaságtervezésre, érvényesülési vágyra. Nem tagadják a világot,de kontrasztját jelzik. 

Mások, mint a világ, - ezért sokan ostobának is tartják őket. Az életük értelmét Istenben megtalálók, éljék bár az emberi élet gyarlóságainak nagyböjtjét vagy nagypénteki szenvedéseit, a Lélek örömével tudják várni az igazi Húsvétot. 

Nem menekülnek a világtól, hanem képesek lesznek kritikus, prófétai szót kimondani a világban.

K.R.

Istenünk:

te Szent Benedek Atyánk kiváló tanításával

nagy számú népet gyűjtöttél magad köré.

Add meg nekünk Szent Atyánk közbenjárására,

hogy parancsaid útján szárnyaló szívvel futva

megerősödjünk a hitben

és megmaradjunk a béke örömében!

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése