2017. március 5., vasárnap

Négy özvegy konszekrációja a Szent Cecília Bazilikában Rómában

2017. január 7-én szombaton a Szent Cecília Bazilikában Rómában egy fontos esemény zajlott le: négy özvegy felvételt nyert az özvegyek rendjébe, ősi nevén "Ordo viduarum". Agostino Vallini bíboros, pápai helynök által 2013-tól az özvegyek rendjének székhelye az Örök Városban van a római egyházmegyében.


Akiket ezen a napon konszekráltak: Piera Magrelli 79 éves; Armida Sebastiani, 84 éves; Ritta Anna Marra, 57 éves; és Angela Maria Trigiani, 68 éves. A liturgiát Mons. Guerino di Tora segédpüspök végezte az özvegyek rendjének egyházmegyei küldöttei jelenlétében.

Azok az özvegy nők tartozhatnak az özvegyek rendjéhez, akik életüket Istennek akarják szentelni az Egyház szolgálatában. Ebben a tekintetben Mons. di Tora püspök úr idézte az egyházmegyei újságot a Roma Settet:

"Az özvegyek rendjének karizmája, hogy gazdagítja az Egyházat az özvegység életállapotában és egy teljes hittel megélt életről tesz tanúságot az új generáció számára. Feladatai közé tartozik az imádság és a szolgálat a család, a plébánia és az egyházmegye felé, mintegy ajándékká válva a többiek számára: vigaszt, a hit megtapasztalását közvetítve az emberek felé, akikkel találkozik minden nap. Az ajándék azáltal valósul meg, hogy életük teljessé válik életállapotukban a házasélet teljes megélése majd az Úrnak való szentelés által. Ma a társadalom hajlamos marginalizálni az özvegyeket ahelyett, hogy figyelnének rájuk, mivel a Bibliában fontos szerepük van."

A megszentelt életnek ez a formája 2013. december 28-tól újult meg Rómában, miután 9 özvegyet konszekrált Mons. Di Tora püspök úr. Ehhez a csoporthoz csatlakozott a négy özvegy múlt szombaton, őket fogja követni egy másik csoport 10 özveggyel, akik már megkezdték az özvegyek rendje felé a megkülönböztetést hivatástisztázásuk során.

Az újonnan konszekrált özvegyek számára a szolgálat egy nagyon pozitív változást hozott az életükbe; Ritta Anna azt mondta, az egyházmegyei közeggel történő kommunikáció, akik számára szolgálatát ellátja, átalakítja a fájdalmat és a gyászt örömmé az Úr szolgálatában."

Armida számára, aki a legidősebb és özvegy 40 éve, a szentelés nagy örömet jelent: "Különösen is hálás vagyok. Ez az áldás a betetőzése annak a sok évnek, amelyet az Úr szolgálatában töltöttem."

Az "Ordo viduarum" az özvegyek rendjének életmódja, ismert már az apostolok korától kezdve. Azt jelenti, hogy az élhet így, ha az özvegy, szabadon és véglegesen úgy dönt, hogy "betartja azt az életmódot, amely egy mélyebb felajánlása a keresztségnek és annak megerősítése, valamint özvegyen egy különleges identitást él meg az egyházban ", ahogyan azt a Liturgikus Hivatal megfogalmazta.

Ehhez az szükséges, hogy az özvegynek, az özvegyek konszekrációjának liturgiájában a püspök megadja a különleges köteléket az Egyházhoz számukra. Ebben a liturgiában szerepel az, hogy "őszintén és örömmel hívunk meg nővérünk, aki az Úrtól örömmel és teljes szabadságra kapott meghívást. Szenteld meg kegyelmed és erőd által ebben az áldásban, hogy kitartással, elérhesse életének célját. "

Egyes püspökök az újjáéledő "Ordo viduarum" - ot saját egyházi joghatóságukban üdvözölték, mint például Palermo egyházmegye esetében, ahol az özvegyek rendje 1996-ban kezdődött, amikor Salvatore Pappalardo bíboros jóváhagyott alapszabályként a szabályozásukat; Carlo Maria Martini bíboros folytatta 2000-ben, ez lett az "Ordo viduarum Ambrosianum".

II. János Pál pápa "Vita consecrata" apostoli buzdításában is utal erre az életállapotra:

"A mai korban újra gyakorlattá lett özvegyek felajánlása, mely az apostoli időkre nyúlik vissza, ugyan úgy, mint az özvegy férfiaké. Ezek az emberek, az örökös tisztasági fogadalmukkal az Isten Országának jeleként, megszentelt életállapotban élnek, az által hogy az imádságban és az Egyház szolgálatára szentelik életüket."

Forrás: Info Catolica - http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=28263

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése