2017. április 8., szombat

Fogadalomtétel a Vianney Testvéreknél

Új egyszerű fogadalmas testvérrel gyarapodott a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség,  Nagyböjt IV. vasárnapján, 2017. március 26-án.  


Isten irgalmából Papp Attila novícius testvér letette az első, egyszerű fogadalmát a Vianney Testvérek Közösségében. A ma már hat tagú, megszentelt életet élő, apostoli munkát végző férfi közösséget 2015-ben az akkori megyéspüspök, Bosák Nándor püspök atya, engedélyezte, és  ezt az engedélyt Palánki Ferenc, jelenlegi debrecen-nyíregyházi püspök atya is megerősítette. Életüket annak szentelik, hogy az Isten Országára tisztuló lelkeket segítik, imádsággal, lelkigyakorlatokkal, lelkinapok kísérésével, veszteségek miatt szenvedőkkel való törődéssel, kórházi gyógyító munkával, és ott, ahová meghívják őket.

A fogadalomtételt a Pócspetri Szentkereszt Feltalálása Plébániatemplomban a testvérekkel együtt ünnepelték az egyházközség hívei és több lelkiségi és családközösség tagja. A Vianney Szent János ereklyéje jelenlétében zajló bensőséges szertartás az evangélium felolvasása után kezdődött a novícius bemutatásával, majd Szenes István elöljáró atya kérdései következtek a novíciushoz, megvizsgálva szándékának tisztaságát és szabadságát. A liturgia, a szentek közbenjárását kérő mindenszentek litániájával folytatódott, majd Attila testvér személyes imája következett. „Gondviselő Szeretet! Áldalak a próbatételekért… Add, hogy mindig készen álljak testvéreim terheit, szenvedéseit értük, vállamra venni… Töltsd el szívemet örömmel, mennyei ajándékoddal, hogy a jót jóra váltsam, s nagylelkűen osztogassam.

Ez után az Irgalmasságnak ajánlva életét, Attila testvér az elöljáró atya kezébe letette fogadalmát, vállalva a tisztaságot, szegénységet és engedelmességet: „…ígérek állhatatosságot a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösségben a tisztuló lelkekért. Ígérem mindezt az Isten, az Irgalmasság Anyja, védőszentünk, Vianney Szent János és mindenszentek színe előtt.

Az engedelmességi fogadalmat jelképező övet és a Közösség speciális óraimájának végzésére alkalmas imafüzért – azok megáldása után – derekára kötve elkezdődött fogadalmas testvéri élete.

Papp Attila Vianney testvér Nyírbátorban született 1979. augusztus 19-én, és Pócspetriben nőtt fel. Hosszú ideig kereste helyét és hívatását a világban és végül, sok értékes élettapasztalattal a háta mögött, 2015-ben érkezett a Közösségbe és a noviciátus után, a Szabályzat szerint három évre letette első, egyszerű fogadalmát. Küldetését a Vianney Testvérek elöljárója a ministránsok és az idősek körében végzett szolgálatban jelölte meg.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése